Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΣΔΙΤ σε έργα φυσικού αερίου στην πΓΔΜ 21 Απριλίου 2017
Προκήρυξη διαγωνισμών για κατασκευή δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε πΓΔΜ 10 Μαρτίου 2017
Προκήρυξη διαγωνισμού από το Διαχειριστή Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην πΓΔΜ 10 Μαρτίου 2017
Διαβούλευση του σχεδίου διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση 11 αιολικών πάρκων από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ 15 Νοεμβρίου 2016
Δημόσια διαβούλευση για την υλοποίηση αιολικού πάρκου στη Σητεία από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ 15 Νοεμβρίου 2016
Έργα στην Τυνησία, χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.,τα κράτη μέλη της Ε.Ε.,την Ελβετία, την Ιαπωνία, την Κορέα και αναπτυξιακές Τράπεζες για το περιβάλλον 22 Ιουλίου 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Κυβέρνησης της πΓΔΜ για το σχεδιασμό, την κατασκευή και παραχώρηση έργων 03 Ιουνίου 2016
Ξεκίνησε η πληρωμή από τον ΛΑΓΗΕ για το μήνα Ιούλιο 2014 των τιμολογίων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας 12 Δεκεμβρίου 2014
Αντίδραση της Κοινότητας στη μη συμμόρφωση της χώρας μας στα θέματα ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 03 Δεκεμβρίου 2014
Δεν αναφέρθηκαν οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις - Δελτίο Τύπου του Υπουργού Περιβάλλοντος για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων 21 Οκτωβρίου 2014