Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο εκσυγχρονισμού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πΓΔΜ 01 Μαρτίου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για διαγωνισμό έργου που προκηρύσσεται ως προμήθεια 17 Ιανουαρίου 2018
Προκήρυξη της Ισραηλινής Κρατικής Εταιρείας Δικτύου Φυσικού Αερίου για διεθνή διαγωνισμό έργου 05 Ιανουαρίου 2018
Προκηρύξεις νέων κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία 06 Οκτωβρίου 2017
Διεθνής διαγωνισμός για κατασκευή γραμμής μετρό στην πόλη Shiraz του Ιράν 24 Αυγούστου 2017
Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΣΔΙΤ σε έργα φυσικού αερίου στην πΓΔΜ 21 Απριλίου 2017
Προκήρυξη διαγωνισμών για κατασκευή δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε πΓΔΜ 10 Μαρτίου 2017
Προκήρυξη διαγωνισμού από το Διαχειριστή Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην πΓΔΜ 10 Μαρτίου 2017
Διαβούλευση του σχεδίου διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση 11 αιολικών πάρκων από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ 15 Νοεμβρίου 2016
Δημόσια διαβούλευση για την υλοποίηση αιολικού πάρκου στη Σητεία από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ 15 Νοεμβρίου 2016