Την άμεση εξόφληση έργων ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ 13 Ιουνίου 2014
Εγκρίθηκαν από τη Βουλή τα Ρυθμιστικά Αθήνας και Θεσσαλονίκης 06 Ιουνίου 2014
Στην τελική φάση το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στην Αθήνα 30 Μαΐου 2014
Κοινοτική διαβούλευση σχετικά με την περιβαλλοντική σήμανση 29 Μαΐου 2014
Υπεγράφη η υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου 28 Μαΐου 2014
Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής 2021» 18 Μαρτίου 2014
Οι ρίζες των δέντρων «σταθεροποιούν το παγκόσμιο κλίμα» 12 Φεβρουαρίου 2014
Άδειες χρήσης νερού - Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας 13 Ιανουαρίου 2014
Σε διαβούλευση το νέο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων 20 Δεκεμβρίου 2013
Ανακοίνωση της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας για την προστασία των δασών 07 Νοεμβρίου 2013