Αίτημα της Ένωσης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για άμεση εξόφληση εγκεκριμένων λογαριασμών δασικών έργων 23 Σεπτεμβρίου 2016
Η Ένωση ζητά την ενσωμάτωση του κόστους διαχείρισης της περίσσειας υλικών εκσκαφών στους προϋπολογισμούς των δημοσίων έργων 13 Ιουλίου 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Μαρόκο για συνεργασία για την κατασκευή έργων περιβάλλοντος 03 Ιουνίου 2016
Δόθηκε στη διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη σύσταση και οργάνωση ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων 25 Απριλίου 2016
Η Ένωση απέστειλε προτάσεις για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 23 Ιουνίου 2015
Παραγωγή ποιοτικού κομπόστ από Δημοτικά Στερεά Απόβλητα 05 Ιουνίου 2015
Η αναγκαιότητα της διαχείρισης των αποβλήτων φυτικής βιομάζας στους Δήμους και στις Περιφέρειες της Ελλάδας 28 Μαΐου 2015
Αναστολή της απόφασης για τη διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών ζητά η Ένωση 21 Μαΐου 2015
Παρέμβαση της Ένωσης για την εξόφληση λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" 05 Δεκεμβρίου 2014
Διαμαρτυρία της Ένωσης για το κλείδωμα του ΕΠΠΕΡAΑ 13 Ιουνίου 2014