Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Περιστερίου μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης για έργο που προκηρύσσεται ως εργασία 24 Μαρτίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δασαρχείο Θάσου για επιπλέον όρους σε διακήρυξη διαγωνισμού 10 Μαρτίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμαρχο Περιστερίου για έργο που πρόκειται να δημοπρατηθεί ως εργασία 24 Φεβρουαρίου 2017
Κοινή Υπουργική Απόφαση για την οριοθέτηση και προστασία των υδατορεμάτων 22 Φεβρουαρίου 2017
ΦΕΚ 4420Β/2016- Έγκριση Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων-Διοικητική Αρχή Φραγμάτων 10 Φεβρουαρίου 2017
Εξοικονομώ - Το πράσινο της πόλης στη δράση εξοικονόμησης ενέργειας 07 Δεκεμβρίου 2016
Αίτημα της Ένωσης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για άμεση εξόφληση εγκεκριμένων λογαριασμών δασικών έργων 23 Σεπτεμβρίου 2016
Υπουργική απόφαση για την κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες ανάλογα με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις 02 Σεπτεμβρίου 2016
Η Ένωση ζητά την ενσωμάτωση του κόστους διαχείρισης της περίσσειας υλικών εκσκαφών στους προϋπολογισμούς των δημοσίων έργων 13 Ιουλίου 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Μαρόκο για συνεργασία για την κατασκευή έργων περιβάλλοντος 03 Ιουνίου 2016