Πρόσκληση-Ανακοίνωση του τ.ΤΣΜΕΔΕ για τους δικαιούχους της α΄κατασκηνωτικής περιόδου 13 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση για την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου 2018 08 Ιουνίου 2018
Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Περιβάλλοντος την άμεση εξόφληση των εγκεκριμένων λογαριασμών των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ 25 Μαΐου 2018
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος για το κόστος διαχείρισης περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα 07 Μαΐου 2018
Επιστολή της Ένωσης προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας για δύο διαγωνισμούς έργων πρασίνου 27 Απριλίου 2018
Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος για τον ορισμό του συντελεστή Μ στα δασοτεχνικά έργα 02 Μαρτίου 2018
Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων 01 Μαρτίου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον ΟΠΑΝΔΑ για διαγωνισμό που δεν καλούνται πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 18 Ιανουαρίου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμαρχο Αμαρουσίου για διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 31 Οκτωβρίου 2017
ΦΕΚ 3250Β/2017 - Υπουργική απόφαση για τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για τα έργα 21 Σεπτεμβρίου 2017