Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει το 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος 20 Ιουνίου 2017
Οδηγίες για τα νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής των εταιρειών μελών της Ένωσης στη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ την 26.06.2017 16 Ιουνίου 2017
Πραγματοποιήθηκε η εσπερίδα του ΤΕΕ με θέμα "Νέοι τρόποι χρηματοδότησης δημοσίων έργων" 16 Ιουνίου 2017
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση-Εκλογές του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ 02 Ιουνίου 2017
Νέο βιβλίο για τον Ν.4412/2016 (δημόσια έργα κλπ.) 21 Μαρτίου 2017
Το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τον ΣΕΒ διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στην Αίγυπτο. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την 24.03.2017 17 Μαρτίου 2017
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ για τα ενήμερα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ μόνο με 67 ευρώ τον χρόνο. Ενημερωθείτε ! 20 Δεκεμβρίου 2016
Υποβολή πρότασης της ΠΕΔΜΕΔΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των Κατασκευών και Υλικών» 11 Νοεμβρίου 2016
Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα που διοργάνωσε η ΠΕΔΜΕΔΕ με τη συνεργασία του ΤΕΕ με θέμα "Ο νόμος 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις στα έργα και η εφαρμογή του" Ομιλίες - εισηγήσεις 03 Νοεμβρίου 2016
Οι παρουσιάσεις των ομιλητών στην εκδήλωση του Τ.Ε.Ε. με θέμα "Χρηματοδοτικά Μέσα για την Ελληνική Αγορά - Financial Instruments for Greek Market" στις 06 Οκτωβρίου 2016 04 Οκτωβρίου 2016