Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΠΕΔΜΕΔΕ στις 27 Απριλίου 2017 21 Απριλίου 2017
Συνεδρίαση Δ.Ε. ΠΕΔΜΕΔΕ στις 27 Απριλίου 2017 21 Απριλίου 2017
Νέο βιβλίο για τον Ν.4412/2016 (δημόσια έργα κλπ.) 21 Μαρτίου 2017
Το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τον ΣΕΒ διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στην Αίγυπτο. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την 24.03.2017 17 Μαρτίου 2017
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ - Εκλογές 24 Φεβρουαρίου 2017
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ για τα ενήμερα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ μόνο με 67 ευρώ τον χρόνο. Ενημερωθείτε ! 20 Δεκεμβρίου 2016
Υποβολή πρότασης της ΠΕΔΜΕΔΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των Κατασκευών και Υλικών» 11 Νοεμβρίου 2016
Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα που διοργάνωσε η ΠΕΔΜΕΔΕ με τη συνεργασία του ΤΕΕ με θέμα "Ο νόμος 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις στα έργα και η εφαρμογή του" Ομιλίες - εισηγήσεις 03 Νοεμβρίου 2016
Οι παρουσιάσεις των ομιλητών στην εκδήλωση του Τ.Ε.Ε. με θέμα "Χρηματοδοτικά Μέσα για την Ελληνική Αγορά - Financial Instruments for Greek Market" στις 06 Οκτωβρίου 2016 04 Οκτωβρίου 2016
Η Ένωση προσφέρει στα μέλη της, ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις και εταιρείες, τη δυνατότητα έκδοσης ISO με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ενημερωθείτε! 16 Σεπτεμβρίου 2016