Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει Forum στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 21 Σεπτεμβρίου 2017
Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 08 Σεπτεμβρίου 2017
Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης για τις κατασκευές και τις υποδομές στο Κονγκό 19 Ιουλίου 2017
Εκδήλωση του ΤΕΕ με θέμα "Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών-αναδιάρθρωση και εξυγίανση επιχειρήσεων στο δρόμο της ανάπτυξης" 17 Ιουλίου 2017
Δωρεάν online προαξιολόγηση για το πρόγραμμα επιδότησης "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β κύκλος" 12 Ιουλίου 2017
Αναπτυξιακό φόρουμ "Επενδύοντας στις σιδηροδρομικές μεταφορές" στις 28 & 29 Ιουνίου 2017 27 Ιουνίου 2017
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει το 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος 20 Ιουνίου 2017
Οδηγίες για τα νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής των εταιρειών μελών της Ένωσης στη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ την 26.06.2017 16 Ιουνίου 2017
Πραγματοποιήθηκε η εσπερίδα του ΤΕΕ με θέμα "Νέοι τρόποι χρηματοδότησης δημοσίων έργων" 16 Ιουνίου 2017
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση-Εκλογές του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ 02 Ιουνίου 2017