Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών με αίτημα την αυστηροποίηση του καθεστώτος των εγγυητικών επιστολών για την αντιμετώπιση των υψηλών εκπτώσεων 17 Ιουλίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών με αίτημα την απαλλαγή από το ΦΠΑ σε τμήματα έργων της Αμερικάνικης Βάσης που εκτελούνται από αναγνωρισμένους υπεργολάβους 14 Ιουλίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών με αίτημα την άρση των δυσμενών προϋποθέσεων για έκδοση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης 14 Ιουλίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ για τον άδικο καταλογισμό Πράξεων Επιβολής Εισφορών και Προστίμων σε Εργολήπτες δημοσίων έργων 13 Ιουλίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Οικονομίας με αίτημα την αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων 12 Ιουλίου 2017
Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Εταιρειών για την τριετία 2017 - 2020 06 Ιουλίου 2017
Το πρόβλημα της μη ηλεκτρονικής διασύνδεσης του ΕΦΚΑ με το ΤΜΕΔΕ για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας επισημαίνει η Ένωση στην Υπουργό Εργασίας 05 Ιουλίου 2017
Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε τις παρατηρήσεις της επί θεμάτων του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. (πρώην ΜΕΕΠ) 05 Ιουλίου 2017
Τον προγραμματισμό και χρηματοδότηση και μικρότερων έργων στην Περιφέρεια Αττικής ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ 05 Ιουλίου 2017
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ 30 Ιουνίου 2017