Κοινό Δελτίο Τύπου των Επιστημονικών Φορέων για τη συνάντηση με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ για τα θέματα των ασφαλιστικών εισφορών 01 Μαρτίου 2018
Ακύρωση των πρόσθετων αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών και διαγραφή των ποσών που αφορούν στην Ειδική Προσαύξηση ζητά η Ένωση από το Διοικητή του ΕΦΚΑ 28 Φεβρουαρίου 2018
Προσφυγή των μηχανικών στη Δικαιοσύνη για ακύρωση των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών 28 Φεβρουαρίου 2018
Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Αχαρνών μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης για τα έργα αναβάθμισης των παιδικών χαρών 23 Φεβρουαρίου 2018
Καίρια ερωτήματα για τα δικαιολογητικά συμμετοχής στους διαγωνισμούς θέτει η Ένωση στην ΕΑΑΔΗΣΥ και ζητά την έκδοση Κατευθυντήριας Οδηγίας 21 Φεβρουαρίου 2018
Ενημερωτικό δελτίο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που περιέχει πρόσφατες σημαντικές αποφάσεις 16 Φεβρουαρίου 2018
Σημαντική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την αποσύνδεση της επαγγελματικής ιδιότητας των μηχανικών από την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ 15 Φεβρουαρίου 2018
Αντικατάσταση της ένορκης βεβαίωσης από υπεύθυνη δήλωση ζητά η Ένωση για το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ που δεν εκδίδεται 14 Φεβρουαρίου 2018
Έντονη διαμαρτυρία της Ένωσης για τις καθυστερήσεις λήψης απόφασης για τις ΑΧΠ από τον Υπουργό Υποδομών 14 Φεβρουαρίου 2018
Η Ένωση διαμαρτύρεται για τις αναθέσεις έργων σε παραχωρησιούχους 13 Φεβρουαρίου 2018