Να μην επιτρέπεται η εκ των υστέρων συμπλήρωση κενών πεδίων του ΤΕΥΔ -Τροποποίηση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 ζητά η Ένωση από την ΕΑΑΔΗΣΥ 21 Μαρτίου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το ΤΕΙ Πειραιά για τους όρους της διακήρυξης που μειώνουν τον ανταγωνισμό και απαιτούν εμπειρία σε διαφορετικό αντικείμενο από το δημοπρατούμενο 20 Μαρτίου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς την Περιφέρεια Αττικής για διαγωνισμό για την αναβάθμιση παιδικών χαρών που προκηρύσσεται ως υπηρεσία 16 Μαρτίου 2018
Ο ΕΦΚΑ ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Ένωσης για οριστική λύση στο θέμα των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης 15 Μαρτίου 2018
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τον υπολογισμό του εφάπαξ του ΤΠΕΔΕ για τους παλιούς ασφαλισμένους 15 Μαρτίου 2018
Νέα απόφαση για την επιχορήγηση των Δήμων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων-Ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε δεκτό το αίτημα της Ένωσης 13 Μαρτίου 2018
Συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 08 Μαρτίου 2018
Μείωση των εισφορών των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης. Διευκρινίσεις με την εγκύκλιο 14/2018 ΕΦΚΑ. 08 Μαρτίου 2018
Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας καθορίζει τη διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον ΕΦΚΑ 07 Μαρτίου 2018
Ενημέρωση της ΕΑΑΔΗΣΥ για την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 4412/2016 για την έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 05 Μαρτίου 2018