Ακαδημαϊκή πορεία για τον Γραμματέα του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Αντώνιο Πάνα 16 Νοεμβρίου 2017
Κοινή πρόταση ΠΕΔΜΕΔΕ - ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών για τις Α.Χ.Π. για έργα κάτω του ορίου των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 14 Νοεμβρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τους όρους των διακηρύξεων διαγωνισμών έργων 10 Νοεμβρίου 2017
Συνάντηση της ΠΕΔΜΕΔΕ με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) 09 Νοεμβρίου 2017
Ομόφωνη πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης για την ίδρυση Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης 03 Νοεμβρίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών με αίτημα τη λειτουργία των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Επιτροπών του Υπουργείου 03 Νοεμβρίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Οικονομίας για την υπογραφή του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ στους διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων 03 Νοεμβρίου 2017
Την υποχρεωτική εγγραφή στις Εργοληπτικές Οργανώσεις ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 01 Νοεμβρίου 2017
Σημαντική εξέλιξη για τις ασφαλιστικές ενημερότητες - Το Υπουργείο έκανε δεκτή την πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ για εξάμηνη ισχύ της ασφαλιστικής ενημερότητας 01 Νοεμβρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για διακηρύξεις διαγωνισμών έργων που δεν καλούν πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ 31 Οκτωβρίου 2017