ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 19-1-2010 29 Σεπτεμβρίου 2009
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 28 Σεπτεμβρίου 2009
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΠΑ 18 Σεπτεμβρίου 2009
ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 10 Σεπτεμβρίου 2009
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ''ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ''-''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ'' ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ 10 Σεπτεμβρίου 2009
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ 10 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΟΝΑΔΑ ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Η ΠΕΔΜΕΔΕ 03 Σεπτεμβρίου 2009
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ''ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ''- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ''ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ'' 03 Σεπτεμβρίου 2009
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03 Σεπτεμβρίου 2009
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ 31 Αυγούστου 2009