Σημαντική απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Πpοσφυγών έκρινε ότι το ΜΕΕΠ αποτελεί το κριτήριο ικανότητας για την ανάληψη δημοσίου έργου 31 Μαΐου 2018
Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Υποδομών τη δημοπράτηση του έργου κατασκευής της Αμβρακίας Οδού σε μικρότερα τμήματα 24 Μαΐου 2018
Τμηματική δημοπράτηση των έργων ΣΔΙΤ για την ενεργειακή αναβάθμιση ζητά η Ένωση από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου 24 Μαΐου 2018
Ενστάσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ για την αντιπροσώπευση του Εργοληπτικού Κλάδου 22 Μαΐου 2018
Επιτυχής ολοκλήρωση της συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA BANK 18 Μαΐου 2018
Ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. της ΠΕΔΜΕΔΕ για τη συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA BANK με τα χρήματα που του δόθηκαν 18 Μαΐου 2018
Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής - Ομόφωνη απόφαση 18 Μαΐου 2018
Συνάντηση του Υπουργού Επικρατείας κ. Αλέξανδρου Φλαμπουράρη με τον Πρόεδρο της Ένωσης 18 Μαΐου 2018
Συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης με τον Δ/ντα Σύμβουλο της ATTICA BANK 18 Μαΐου 2018
Τον υπολογισμό της τιμής της ασφάλτου απολογιστικά λόγω της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου ζητά η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς 15 Μαΐου 2018