Διαμαρτυρία της Ένωσης για διαγωνισμό έργου που προκηρύσσετται ως υπηρεσία 31 Μαρτίου 2015
Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Αγίων Αναργύρων μετά από επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ 31 Μαρτίου 2015
Κωδικοποίηση των διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία - ΦΕΚ 34 Α/2015 31 Μαρτίου 2015
Ακυρώνεται ο διαγωνισμός για την ολοκλήρωση της κατασκευής του οδικού τμήματος Πάτρα - Πύργος 27 Μαρτίου 2015
Εγκύκλιος 6/2015 του Υπουργείου Υποδομών για την αναστολή του Νόμου για την ηλεκτρονική δημοπράτηση 26 Μαρτίου 2015
Οδηγίες του ΙΚΑ σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών-Εγκύκλιος 14/2015 26 Μαρτίου 2015
Δεν παραχωρούνται τα ταμειακά διαθέσιμα του ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε το ΕΤΑΑ 20 Μαρτίου 2015
Ψηφίστηκε η αναστολή του Ν. 4281/2014 για τα δημόσια έργα μέχρι την 31-12-2015 - ΦΕΚ 29 Α'/2015, όπως εγκαίρως είχε επισημάνει η Ένωση 20 Μαρτίου 2015
Ανησυχία των εργοληπτών για τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 17 Μαρτίου 2015
Ο Δήμος Χαλκηδόνος απαντά θετικά στο αίτημα για την απαλοιφή των μηχανοσήμων από τη διακήρυξη 17 Μαρτίου 2015
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικό με την τροπολογία για τα κεφάλαια δημόσιων φορέων και ταμείων στην ΤτΕ 17 Μαρτίου 2015
Η Ένωση διαμαρτύρεται για τις παρατυπίες της διακήρυξης του διαγωνισμού για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Καματερό 16 Μαρτίου 2015
Διαμαρτυρία της Ένωσης για απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών τεχνικής ικανότητας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας 16 Μαρτίου 2015
Διαμαρτυρίες της Ένωσης προς Εφορείες Αρχαιοτήτων για διαγωνισμούς έργων που προκηρύσσονται ως προμήθειες 16 Μαρτίου 2015
Νέες υπηρεσίες προς τα μέλη της Ένωσης : Αποκτείστε την ψηφιακή υπογραφή σας και το USB TOKEN σε προνομιακές τιμές 13 Μαρτίου 2015
Η Τράπεζα της Ελλάδος προειδοποιεί για την απώλεια των ταμειακών διαθεσίμων του ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ. Ετοιμάζεται τροπολογία που θα επιβάλει τη δυνατότητα "αξιοποίησης" - υφαρπαγής των ταμειακών διαθεσίμων 13 Μαρτίου 2015
Υπεγράφη η απόφαση για την αναστολή του Νόμου για την ηλεκτρονική δημοπράτηση - ΦΕΚ 330 Β/10.03.2015 13 Μαρτίου 2015
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΜΕΔΕ 13 Μαρτίου 2015
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας για διαγωνισμό έργου που προκηρύσσεται ως προμήθεια 11 Μαρτίου 2015
Επείγον αίτημα για επαναλειτουργία της Επιτροπής ΜΕΕΠ υπέβαλε η Ένωση στους αρμόδιους Υπουργούς 11 Μαρτίου 2015
Αποφάσεις της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ που ενδιαφέρουν τα μέλη του 11 Μαρτίου 2015
Διαμαρτυρία της Ένωσης για διαγωνισμό στον οποίο απαιτείται η προσκόμιση μηχανοσήμων 10 Μαρτίου 2015
Διαμαρτυρία της Ένωσης για έργο που προκηρύσσεται ως προμήθεια από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 09 Μαρτίου 2015
Εγκύκλιος 7/2015 ΕΑΑΔΗΣΥ για την υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 03 Μαρτίου 2015
Την αναστολή ισχύος του Ν. 4281/2014 "περί θεσπίσεως κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" καθώς και την αναστολή της εφαρμογής του συστήματος της ηλεκτρονικής δημοπράτησης των έργων ζητά η Ένωση με επιστολή της 03 Μαρτίου 2015
Εγκύκλιος 4/2015 του Υπουργείου Υποδομών για τα Μηχανήματα Έργων 02 Μαρτίου 2015
Οργή των μηχανικών για την προσπάθεια ληστρικής υφαρπαγής των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ 27 Φεβρουαρίου 2015
Η Ένωση απέστειλε τις θέσεις της επί όλων των εργοληπτικών θεμάτων στους αρμόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης 26 Φεβρουαρίου 2015
Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά να αποσαφηνισθεί το θέμα της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ & ΕΜΠ στους λογαριασμούς πληρωμής έργων 26 Φεβρουαρίου 2015
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης 25 Φεβρουαρίου 2015
Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 20 Φεβρουαρίου 2015
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στοιχείων ΑΕ και ΕΠΕ στο ΦΕΚ 18 Φεβρουαρίου 2015
Προσοχή: Υπόχρεοι εφεξής σε δήλωση πόθεν έσχες και όσοι υπογράφουν σύμβαση έργου άνω των 300.000 ευρώ 16 Φεβρουαρίου 2015
Διαμαρτυρία της Ένωσης για διαγωνισμό έργου που προκηρύσσεται ως προμήθεια 11 Φεβρουαρίου 2015
Οδηγίες σχετικά με την υποχρεωτική ή μη παράλληλη ασφάλιση στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ-Εγκύκλιος 2/2015 του Υπουργείου Εργασίας 11 Φεβρουαρίου 2015
Διεξαγωγή σεμιναρίων για την ηλεκτρονική δημοπράτηση από την ΠΕΔΜΕΔΕ για τα ενήμερα μέλη 04 Φεβρουαρίου 2015
Προνομιακές τιμές για τα προγράμματα διαχείρισης δημόσιων & ιδιωτικών έργων eCM της ACE HELLAS για τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ 04 Φεβρουαρίου 2015
Παρέμβαση της ΠΕΔΜΕΔΕ για την αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ άνω των 15.000 ευρώ 03 Φεβρουαρίου 2015
ΦΕΚ 204 Β/2015- Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων-Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 03 Φεβρουαρίου 2015
Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων 29 Ιανουαρίου 2015
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 28 Ιανουαρίου 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αν. Υπουργών & Υφυπουργών 28 Ιανουαρίου 2015
Επείγουσα οδηγία : ΠΡΟΣΟΧΗ στον τρόπο υποβολής της βεβαίωσης των Εργοληπτικών Οργανώσεων (ΠΕΔΜΕΔΕ ή άλλων) στις δημοπρασίες 23 Ιανουαρίου 2015
Συμπληρωματική Οδηγία σχετικά με τα μηχανόσημα ζητά η Ένωση από την ΕΑΑΔΗΣΥ 23 Ιανουαρίου 2015
Εγκύκλιος 30/2014 ΥΠΥΜΕΔΙ -Τροποποίηση -προσθήκη άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ εργασιών 22 Ιανουαρίου 2015
Πιλοτική εφαρμογή : Αποστολή πληροφοριών επί επαγγελματικών θεμάτων μόνο σε ενήμερα μέλη της Ένωσης 21 Ιανουαρίου 2015
Ενημερωτικό σημείωμα της Ν.Υ. της Ένωσης για την ηλεκτρονική δημοπράτηση 16 Ιανουαρίου 2015
Αλλαγές στις απαιτήσεις των διακηρύξεων - Υπενθύμιση της Οδηγίας 6/2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ 16 Ιανουαρίου 2015
Εγκύκλιος 28/2014 ΥΠΥΜΕΔΙ για τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στις συμβάσεις δημοσίων έργων 15 Ιανουαρίου 2015
Εγκύκλιος 27/2014 ΥΠΥΜΕΔΙ για τα αποφαινόμενα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στις συμβάσεις μελετών 15 Ιανουαρίου 2015
Ποιές κρατήσεις καταργούνται από 1-1-2015-Υπενθύμιση εγκυκλίου 13 Ιανουαρίου 2015
Νέοι ευνοϊκοί όροι στις συνδρομές για τα Επιμελητήρια (ΤΕΕ, ΕΒΕΑ κλπ.) 12 Ιανουαρίου 2015
Λογαριασμούς και σε άλλες Τράπεζες πλην της Εθνικής ζητά η Ένωση από την ΕΑΑΔΗΣΥ για την απόδοση της κράτησης υπέρ της Αρχής 09 Ιανουαρίου 2015
Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 09 Ιανουαρίου 2015
Σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία του ΙΚΑ σχετικά με τα οικοδομοτεχνικά έργα 30 Δεκεμβρίου 2014
Απόφαση για την τακτοποίηση πληρωμών δημοσίων επενδύσεων 2014 και τη χρηματοδότηση ΠΔΕ 2015 29 Δεκεμβρίου 2014
Διαμαρτυρία της Ένωσης για τη σύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου της εταιρείας"Κτιριακές Υποδομές ΑΕ" 24 Δεκεμβρίου 2014
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητά από Δήμους να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εργολήπτες μετά τις διαμαρτυρίες της Ένωσης 24 Δεκεμβρίου 2014
Ανάκληση της απόφασης αποστολής στοιχείων οφειλών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ στις Δ.Ο.Υ μετά από έντονη παρέμβαση της Ένωσης 23 Δεκεμβρίου 2014
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 265Α'/2014 ο νόμος 4314 για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 22 Δεκεμβρίου 2014
Συνολικά 174 έργα, προϋπολογισμού 41,5 δις ευρώ προτείνει η Ελλάδα να ενταχθούν στο χρηματοδοτικό εργαλείο του «πακέτου Γιούνκερ» 22 Δεκεμβρίου 2014
Αναστάτωση στους ασφαλισμένους ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με την αποστολή προσωπικών δεδομένων τους στις Δ.Ο.Υ. - Έντονη παρέμβαση ΠΕΔΜΕΔΕ 19 Δεκεμβρίου 2014
Απόφαση του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ για τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση σχεδίου εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων έργων 19 Δεκεμβρίου 2014
Εγκύκλιος 26/2014 ΥΠΥΜΕΔΙ για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 3068/2014 της απόφασης του Υπουργού ΥΠΥΜΕΔΙ για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής ορισμένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 19 Δεκεμβρίου 2014
Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΕΔΜΕΔΕ με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ για την προσκόμιση πρωτότυπου πτυχίου ΜΕΕΠ στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων 17 Δεκεμβρίου 2014
Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Αιγάλεω μετά την επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ για ληξιπρόθεσμες οφειλές 17 Δεκεμβρίου 2014
ΦΕΚ 261 Α/2014 -Νόμος 4313/2014 που τροποποιεί διατάξεις της νομοθεσίας των δημοσίων έργων 17 Δεκεμβρίου 2014
Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ - ΦΕΚ 3335 Β/2014 16 Δεκεμβρίου 2014
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για το νέο ΕΣΠΑ 15 Δεκεμβρίου 2014
Η Ένωση επιμένει στη διατήρηση του πρωτότυπου πτυχίου ΜΕΕΠ στις διακηρύξεις Τύπου Β-Η επιχειρηματολογία της στη διαβούλευση για τις διακηρύξεις 09 Δεκεμβρίου 2014
Μηδενικές συνδρομές για το 2015 για τις νεοεγγραφόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 και Α2 τάξης του ΜΕΕΠ (ατομικές και εταιρείες) αποφάσισε η Αντιπροσωπεία της Ένωσης 05 Δεκεμβρίου 2014
Σε ανοιχτή διαβούλευση τα πρότυπα τεύχη των διακηρύξεων τύπου Α και Β. - Ζητούνται οι προτάσεις των μελών της Ένωσης 05 Δεκεμβρίου 2014
Σημαντική Γνωμοδότηση με αριθμ. 141/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων 04 Δεκεμβρίου 2014
Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ στη διαβούλευση για το νέο νόμο του ΕΣΠΑ - Υποβολή θέσεων 03 Δεκεμβρίου 2014
Η ΠΕΔΜΕΔΕ επανέρχεται στο αίτημα για τον ορισμό Τεχνικού Συμβουλίου στην εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» 01 Δεκεμβρίου 2014
Έληξε η θητεία της ΠΕΔΜΕΔΕ ως φιλοξενούσα Οργάνωση της Συντονιστικής Επιτροπής. Δυστυχώς οι αντιθέσεις που υπήρξαν δεν επέτρεψαν καμία κοινή δράση. 28 Νοεμβρίου 2014
Σημαντικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) - Έχουν ενσωματωθεί σημαντικές προτάσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ 28 Νοεμβρίου 2014
Η ΠΕΔΜΕΔΕ επανέρχεται στο αίτημα για την εξόφληση λογαριασμών της ΤΕΟ Α.Ε. 28 Νοεμβρίου 2014
Επιστολή της Ένωσης για τον επιμερισμό του έργου Πάτρα - Πύργος των 440 εκ. ευρώ - Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η πρόταση της Ένωσης για 2 φάσεις στο διαγωνισμό 28 Νοεμβρίου 2014
Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του ΥΠΥΜΕΔΙ που ρυθμίζει θέματα μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων - Ενημερωτικό σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας 28 Νοεμβρίου 2014
Η Ένωση καλεί τα μέλη της να την ενημερώσουν για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Δήμων προς αυτά για να οργανώσει την παρέμβασή της 26 Νοεμβρίου 2014
Παρέμβαση στον Υπουργό Υποδομών και την ΕΑΑΔΗΣΥ για την άνιση μεταχείριση των ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων (Αντίγραφα πτυχίων) 26 Νοεμβρίου 2014
Παράταση της προθεσμίας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από Δήμους και άλλους φορείς ζητά η Ένωση 24 Νοεμβρίου 2014
Ο Δήμος Βύρωνα απαντά στην επιστολή της Ένωσης για διαγωνισμό που πρόκειται να διεξάγει με Μελέτη - Κατασκευή 24 Νοεμβρίου 2014
Απάντηση και παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους μετά την επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ για ληξιπρόθεσμες οφειλές 24 Νοεμβρίου 2014
Αίτημα της Ένωσης στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για επίσπευση του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 20 Νοεμβρίου 2014
Διαμαρτυρία ΠΕΔΜΕΔΕ προς το Δήμο Αλίμου για φωτογραφικούς όρους 20 Νοεμβρίου 2014
Άμεσες επιπτώσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο - Σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας 19 Νοεμβρίου 2014
Μηνιαία φορολογική ενημερότητα μέσω taxis υπό προϋποθέσεις μετά από παρέμβαση της Ένωσης 18 Νοεμβρίου 2014
ΦΕΚ 3051 Β/2014 – Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων 14 Νοεμβρίου 2014
Αίτημα της Ένωσης προς το Δήμο Φυλής για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους εργολήπτες. 12 Νοεμβρίου 2014
Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για τη ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση 11 Νοεμβρίου 2014
Εγκύκλιος 61/2014 ΙΚΑ για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 11 Νοεμβρίου 2014
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία 10 Νοεμβρίου 2014
Θετικά τα μηνύματα για το ΕΤΑΑ και το ΤΣΜΕΔΕ από το Υπουργείο Εργασίας 10 Νοεμβρίου 2014
Πλήρης αναγνώριση των θέσεων της ΠΕΔΜΕΔΕ για τα κατώτερα όρια από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 06 Νοεμβρίου 2014
Στο 75% η απορρόφηση των κονδυλίων από το πρόγραμμα 2007-2013 που εκπνέει στις 31.12.2015 05 Νοεμβρίου 2014
Κατευθυντήρια οδηγία 5/2014 ΕΑΑΔΗΣΥ για τις ρυθμίσεις του ν.4281/2014 03 Νοεμβρίου 2014
Κατευθυντήρια οδηγία 6/2014 ΕΑΑΔΗΣΥ για την προσαρμογή των διακηρύξεων έργων (τύπου Α και Β) στις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις 03 Νοεμβρίου 2014
Διαμαρτυρίες σε Δήμους Κηφισιάς, Βύρωνα και Αγίων Αναργύρων για δημοπράτηση έργων με το σύστημα της Μ-Κ 03 Νοεμβρίου 2014
Το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 30 Οκτωβρίου 2014
Η ΠΕΔΜΕΔΕ θέτει τα μέλη της στη διάθεση της Πολιτείας για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των θεομηνιών της 24ης Οκτωβρίου 27 Οκτωβρίου 2014
Οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διαχείριση των έργων του ΕΣΠΑ 23 Οκτωβρίου 2014
Η Ένωση επιμένει στο αίτημα για την εξόφληση λογαριασμών της ΤΕΟ ΑΕ 23 Οκτωβρίου 2014
Τη συμμετοχή αποκλειστικά εργοληπτικών επιχειρήσεων στα έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ 22 Οκτωβρίου 2014
Διατυπώσεις δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων - Οδηγία 4 ΕΑΑΔΗΣΥ 21 Οκτωβρίου 2014
Απάντηση του ΓΕΝ σε διαμαρτυρία της Ένωσης για στρεβλώσεις σε διακηρύξεις έργων 21 Οκτωβρίου 2014
Συμψηφισμός επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος με ασφαλιστικές οφειλές 20 Οκτωβρίου 2014
Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 20 Οκτωβρίου 2014
Αδιέξοδο στην Συντονιστική Επιτροπή των Εργοληπτικών Οργανώσεων 17 Οκτωβρίου 2014
Αίτημα της Ένωσης για χορήγηση φορολογικής ενημερότητας χωρίς παρακράτηση 16 Οκτωβρίου 2014
Χρηματοδοτική ένεση 12 δις ευρώ από το ΕΣΠΑ για την ανάκαμψη της αγοράς 16 Οκτωβρίου 2014
Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου - Ακύρωση ανάθεσης 1.000.000 ευρώ μετά από καταγγελία του Τμήματος και παρέμβαση κ. Ρακιντζή 15 Οκτωβρίου 2014
Επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού κας Ξηροτύρη για τα κατώτατα όρια με βάση την επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ - Αόριστες και αμήχανες οι απαντήσεις του Υπουργού κ. Χρυσοχοϊδη 14 Οκτωβρίου 2014
Προσδιορισμός της δαπάνης μεταφοράς στους προϋπολογισμούς έργων - Εγκύκλιος 18/2014 ΥΠΥΜΕΔΙ 14 Οκτωβρίου 2014
Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης 14 Οκτωβρίου 2014
Υπενθύμιση: Η προθεσμία υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης - Πόθεν Έσχες - λήγει την 14-10-2014 08 Οκτωβρίου 2014
Ανανεωμένη η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ 07 Οκτωβρίου 2014
Συνάντηση του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ για τα θέματα των κατωτάτων ορίων και των κατηγοριών έργων 03 Οκτωβρίου 2014
Η ΠΕΔΜΕΔΕ θέτει την ευεργετική γνωμοδότηση για τα όρια στη διάθεση των Υπουργών, των Πολιτικών Κομμάτων και του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ 03 Οκτωβρίου 2014
Διαμαρτυρία της Ένωσης για την καθυστέρηση πληρωμών έργων του ΕΣΠΑ 01 Οκτωβρίου 2014
Την επέκταση του νέου ευνοϊκού συστήματος απόδοσης του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 3.000.000 ευρώ ζητά η Ένωση 30 Σεπτεμβρίου 2014
Μεγάλη δημοσιότητα γνωρίζουν οι προσπάθειες της ΠΕΔΜΕΔΕ να αποτρέψει τις αυθαίρετες ενέργειες του ΥΠΥΜΕΔΙ για την καταστροφή του κλάδου 30 Σεπτεμβρίου 2014
Η Ένωση με γνωμοδότηση από κορυφαίο Νομικό αποδεικνύει τη μεθοδευμένη διάλυση των ατομικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το ΥΠΥΜΕΔΙ 29 Σεπτεμβρίου 2014
Εντός των αμέσως προσεχών ημερών η εξόφληση λογαριασμών που έχουν υποβληθεί στην ΤΕΟ ΑΕ μέχρι και τις 26-3-2014, μετά από αίτημα της ΠΕΔΜΕΔΕ 29 Σεπτεμβρίου 2014
Νέο ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ για επιχειρήσεις με τζίρο έως 500.000 ευρώ 29 Σεπτεμβρίου 2014
Οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα. 27 Σεπτεμβρίου 2014
Η Ένωση ζητά την άμεση εξόφληση λογαριασμών έργων της Τ.Ε.Ο. .Α.Ε. 26 Σεπτεμβρίου 2014
Εγκρίθηκαν οι πιστοποιημένοι λογαριασμοί που είχαν κατατεθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ 25 Σεπτεμβρίου 2014
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Ταμείο Εθνικού Στόλου, γιατί προκηρύσσει έργο ως εργασία 23 Σεπτεμβρίου 2014
Αίτημα της Ένωσης για έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για το θέμα του ΦΠΑ στα δημόσια έργα 19 Σεπτεμβρίου 2014
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τον τρόπο υποβολής στοιχείων από τους εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 19 Σεπτεμβρίου 2014
Διαμαρτυρία προς το Ναύσταθμο Σαλαμίνας για διακηρύξεις που παραβιάζουν τη νομοθεσία των δημοσίων έργων 18 Σεπτεμβρίου 2014
Εγκύκλιος 14 ΥΠΥΜΕΔΙ – Οδηγίες για τις κατηγορίες έργων και τις προϋποθέσεις εγγραφής διπλωματούχων στο ΜΕΚ 18 Σεπτεμβρίου 2014
Οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ για την προσκόμιση αντιγράφων εγγράφων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων 18 Σεπτεμβρίου 2014
Η ΠΕΔΜΕΔΕ γνωστοποιεί στα κόμματα τις προθέσεις του Υπουργού για την καταστροφή του εργοληπτικού κλάδου 16 Σεπτεμβρίου 2014
Σχέδια καταστροφής του κατασκευαστικού κλάδου από το ΥΠΥΜΕΔΙ 15 Σεπτεμβρίου 2014
Ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Ανάπτυξης για το θέμα του ΦΠΑ στα τιμολόγια τεχνικών έργων 12 Σεπτεμβρίου 2014
Έκτακτη Γεν. Συνέλευση - Εκλογές Τμήματος Εταιρειών ΠΕΔΜΕΔΕ - 06 Οκτωβρίου 2014 12 Σεπτεμβρίου 2014
Νέες εξελίξεις στο θέμα του Φ.Π.Α. - Ενημερωτικό σημείωμα Φοροτεχνικού Συμβούλου ΠΕΔΜΕΔΕ 10 Σεπτεμβρίου 2014
Ποιές οι άμεσες επιπτώσεις για τους εργολήπτες από τους νέους νόμους - Ενημερωτικό Σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας της Ένωσης 04 Σεπτεμβρίου 2014
H Ένωση επαναλαμβάνει την πρότασή της για επαναφορά των κατωτάτων ορίων σε διαγωνισμούς Έργων κάτω των 5.186.000 Ευρώ 03 Σεπτεμβρίου 2014
Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά του Πρακτικού Διαπιστώσεως Τιμών Δ’ Τριμ. 2012 03 Σεπτεμβρίου 2014
Κατάργηση ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και υπηρεσιών –Εγκύκλιος 13/2014 ΥΠΥΜΕΔΙ 01 Σεπτεμβρίου 2014
Προσαρμογή των εγγυήσεων στο νέο νόμο και για τις υφιστάμενες συμβάσεις ζητάει η ΠΕΔΜΕΔΕ 27 Αυγούστου 2014
Απέδωσε η πίεση της Ένωσης για το ΕΠΠΕΡΑΑ 21 Αυγούστου 2014
Ακύρωση δημοπράτησης έργου στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας μετά απο παρέμβαση της ΠΕΔΜΕΔΕ 19 Αυγούστου 2014
Αποδίδουν οι παρεμβάσεις της Ένωσης για την εγγυοδοσία του ΤΣΜΕΔΕ 11 Αυγούστου 2014
Ψηφίστηκε το Πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 07 Αυγούστου 2014
Οδηγία 2 της ΕΑΑΔΗΣΥ για αποφυγή πλημμελειών στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης 07 Αυγούστου 2014
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες – ΦΕΚ 2138 Β/2014 07 Αυγούστου 2014
Εκτύπωση Διαδικτυακού Ειδοποιητηρίου ΤΣΜΕΔΕ 06 Αυγούστου 2014
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 157 Α/ 4-8- 2014 η τροπολογία για τα όρια 05 Αυγούστου 2014
Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρυσοχοϊδη 04 Αυγούστου 2014
Απάντηση της Δ3 του Υπουργείου Υποδομών στο αίτημα της Ένωσης για εξόφληση λογαριασμών έργων της ΤΕΟ ΑΕ 01 Αυγούστου 2014
Η τροπολογία του Υπουργείου Υποδομών, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή 30 Ιουλίου 2014
Οι εκπλήξεις συνεχίζονται. Το νομοσχέδιο για τις Δημ. Συμβάσεις περιέχεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε και ψηφίζεται στη Βουλή - Αναλυτική παρουσίαση 30 Ιουλίου 2014
Έκτακτη κοινή συνεδρίαση των οργάνων της Ένωσης 29 Ιουλίου 2014
Συνάντηση της Ένωσης με τον Υφυπουργό Εργασίας, κ. Αντώνιο Μπέζα 29 Ιουλίου 2014
Ανακοίνωση για την "Ν"τροπολογία του Υπουργού, η οποία βαφτίστηκε νομοτεχνική βελτίωση - Έκτακτη συνεδρίαση των οργάνων της Ένωσης 25 Ιουλίου 2014
Η "ντροπολογία" της τροπολογίας για τα εργοληπτικά πτυχία 25 Ιουλίου 2014
Αδυναμία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου (κ.κ. Χρυσοχοϊδη και Σιμόπουλου) να προστατεύσει τις ατομικές και μικρές εργοληπτικές επιχειρήσεις 23 Ιουλίου 2014
Κατάργηση κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού έργων εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ 22 Ιουλίου 2014
Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργων 22 Ιουλίου 2014
Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2014 από το Υπουργείο Ανάπτυξης 21 Ιουλίου 2014
Διορθωτικές επεμβάσεις στα Τιμολόγια των Οικοδομικών Έργων 21 Ιουλίου 2014
Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ στην Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υποδομών για τον εκσυγχρονισμό του ΜΕΕΠ 18 Ιουλίου 2014
Σε εξέλιξη η μελέτη του ΚΕΠΕ για το ΤΣΜΕΔΕ -Παρέμβαση της Ένωσης 17 Ιουλίου 2014
Κατάλογος εφημερίδων που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου 16 Ιουλίου 2014
Την απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στα τεχνικά έργα προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας 16 Ιουλίου 2014
Αναστολή αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού του ΓΕΑ μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης 14 Ιουλίου 2014
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, γιατί προκηρύσσει έργο ως εργασία 11 Ιουλίου 2014
Να υπολογίζονται και οι μη αναγνωρισμένες υπεργολαβίες και κοινοπραξίες στο τζίρο των εταιρειών ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ 08 Ιουλίου 2014
Ανέφικτη η εφαρμογή της ΚΥΑ για τη διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών τονίζει η ΠΕΔΜΕΔΕ στο ΥΠΕΚΑ 08 Ιουλίου 2014
Υποχρεωτική η δήλωση πόθεν έσχες για όσους έχουν υπογράψει συμβάσεις πάνω από 1.000.000 ευρώ απαντά η αρμόδια Αρχή 04 Ιουλίου 2014
Ερώτημα της Ένωσης προς την Αρχή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης –πόθεν έσχες 03 Ιουλίου 2014
«Μετά την άπρακτη πάροδο διμήνου η τελική επιμέτρηση θεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριμένη», έκρινε ο Άρειος Πάγος 03 Ιουλίου 2014
«Αντιβαίνει στο Σύνταγμα η κατάργηση της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία» έκρινε το ΣτΕ 02 Ιουλίου 2014
Αίτημα για απλούστευση διαδικασιών λύσης κοινοπραξιών και μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε εργοτάξια 01 Ιουλίου 2014
Προσθήκη άρθρων στο Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων 01 Ιουλίου 2014
Ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ, νέος Αντιπρόεδρος της FIEC 27 Ιουνίου 2014
Το Γ.Ε.Α. ανέστειλε την ανάθεση του έργου μέχρι να εξετάσει τη διαμαρτυρία της Ένωσης 27 Ιουνίου 2014
Δεν παραβιάζει το Σύνταγμα η διάταξη περί επιτοκίου 6% για οφειλές του Δημοσίου έκρινε το ΣτΕ 27 Ιουνίου 2014
Αικατερίνη Σαββαϊδου, η νέα Γενική Γραμματέας της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών 27 Ιουνίου 2014
Υπενθύμιση της δυνατότητας επιμόρφωσης των εργοδοτών ως τεχνικών ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους 25 Ιουνίου 2014
Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες» 24 Ιουνίου 2014
Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων για το έτος 2014 23 Ιουνίου 2014
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Αντιπεριφερειάρχη Αττικής –Ανάκληση προγενέστερης απόφασης 23 Ιουνίου 2014
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Γ.Ε.Α. για διαγωνισμό έργου που δεν καλεί εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ 23 Ιουνίου 2014
Ολοκληρώθηκε το 3ο συνέδριο "'Εξυπνες Προμήθειες Δημοσίου" 23 Ιουνίου 2014
Η εγκεκριμένη μορφή του νέου ΕΣΠΑ 20 Ιουνίου 2014
Μέχρι 11-8-2014 η έκδοση Έγκρισης Τύπου και άδειας κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου 19 Ιουνίου 2014
Περισσότερες κατηγορίες Διπλωματούχων στο ΜΕΚ - Αλλαγή της Νομοθεσίας 19 Ιουνίου 2014
Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για δανειολήπτες και επιχειρήσεις 18 Ιουνίου 2014
Διαμαρτυρία προς το Ταμείο Εθνικού Στόλου για διαγωνισμό που δεν καλούνται εργολήπτες δημοσίων έργων 16 Ιουνίου 2014
Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά τη συμμετοχή εκπροσώπων της στις ομάδες εργασίας του Υπουργείου Υποδομών 16 Ιουνίου 2014
Εγκύκλιος 9 για τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού της αξίας ασφάλτου απολογιστικά 16 Ιουνίου 2014
Πληρωμή οφειλής από Δήμο σε ανάδοχο μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη 13 Ιουνίου 2014
Τη μείωση των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών από 1ης Ιουλίου 2014 προβλέπει η εγκύκλιος 45 του ΙΚΑ 13 Ιουνίου 2014
Έργο και όχι υπηρεσία οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων επισημαίνει η ΠΕΔΜΕΔΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 13 Ιουνίου 2014
Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου απολογιστικά 13 Ιουνίου 2014
Να συμβασιοποιηθούν όλα τα έργα του ΕΣΠΑ ζητά για άλλη μια φορά η ΠΕΔΜΕΔΕ 13 Ιουνίου 2014
"Ένεση" ανάπτυξης από την ΕΤΕπ 11 Ιουνίου 2014
Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία καταχώρησης αποφάσεων Γ.Σ. των Α.Ε. στο ΓΕΜΗ 11 Ιουνίου 2014
Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης μέχρι 30 Ιουνίου 2014 10 Ιουνίου 2014
Οδηγίες για την ένταξη έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2014 06 Ιουνίου 2014
Αναστολή έκδοσης αποφάσεων προεγκρίσεων δημοπράτησης και σύμβασης έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ 06 Ιουνίου 2014
Στο ΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ανάγκη διατήρησης της εγγυοδοσίας του ΤΣΜΕΔΕ 06 Ιουνίου 2014
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς την Περιφέρεια Αττικής γιατί προκηρύσσει έργο ως προμήθεια 06 Ιουνίου 2014
Η Ένωση επαναφέρει το αίτημα για ορισμό Τεχνικού Συμβουλίου στις «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ». 06 Ιουνίου 2014
Άμεση απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στο αίτημα της Ένωσης για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών 06 Ιουνίου 2014
Η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας δεν καλεί τα σωστά πτυχία σε τρείς διαγωνισμούς 03 Ιουνίου 2014
Διαμαρτυρία της Ένωσης για διαγωνισμό έργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοπρατείται ως προμήθεια 30 Μαΐου 2014
Συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ 30 Μαΐου 2014
Βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος 30 Μαΐου 2014
Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 30 Μαΐου 2014
Ευνοϊκότερες οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών 28 Μαΐου 2014
Η ΠΕΔΜΕΔΕ υποδεικνύει-αποδεικνύει στο ΥΠΟΜΕΔΙ την ανάγκη ύπαρξης των κατωτάτων ορίων του ΜΕΕΠ 22 Μαΐου 2014
Κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης για θέματα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) 22 Μαΐου 2014
Σημαντική εγκύκλιος για την κατάργηση των κοινωνικών πόρων – κρατήσεων 22 Μαΐου 2014
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Εργασίας με τεκμηριωμένο αίτημα αύξησης του εφάπαξ του ΤΠΕΔΕ 22 Μαΐου 2014
Αίτημα της Ένωσης προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ για ενεργό συμμετοχή των μελών της στην επεξεργασία νομοθετικών κειμένων 22 Μαΐου 2014
Τροποποίηση των διατάξεων για τη διαιτησία και τη μελέτη - κατασκευή 22 Μαΐου 2014
Διαμαρτυρία της Ένωσης στον ΟΑΕΔ για παράτυπη διαδικασία προσκλήσεων σε διαγωνισμό 21 Μαΐου 2014
Επιτροπές Αντιπροσωπείας της Ένωσης 19 Μαΐου 2014
Απλοποίηση διαδικασίας τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας εργαζομένων στα τεχνικά έργα 19 Μαΐου 2014
Τροποποίηση των διατάξεων για τη διαιτησία και τη μελέτη - κατασκευή 19 Μαΐου 2014
Η παρέμβαση της Ένωσης στο Δήμο Φυλής αποσόβησε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 19 Μαΐου 2014
Νέα υπηρεσία της ΠΕΔΜΕΔΕ προς τα μέλη της : Δημοσίευση ισολογισμού μέσω διαδικτύου 19 Μαΐου 2014
Αποσαφήνιση της εγκυκλίου για το κλείδωμα της εισαγωγής νέων εντάξεων στο ΕΣΠΑ 15 Μαΐου 2014
Η περιβόητη τροπολογία του Υπουργού Υποδομών για την κατάργηση των κατωτάτων ορίων 15 Μαΐου 2014
Δεν υπάρχει φόβος για την εγγυοδοσία του ΤΣΜΕΔΕ διαβεβαίωσε ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης το Προεδρείο της Ένωσης 14 Μαΐου 2014
Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις που αφορούν τα μέλη μας 14 Μαΐου 2014
Μαύρα σύννεφα πάνω από τον εργοληπτικό κόσμο 13 Μαΐου 2014
Γνωμοδότηση της ΕΑΑΔΗΣΥ περί καταργήσεως των κατωτάτων ορίων και ανωτάτων ορίων 09 Μαΐου 2014
Σημαντικές αλλαγές στο Πρόγραμμα «Καλλικράτης» με Νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών 07 Μαΐου 2014
Να συμβασιοποιηθούν τα δημοπρατημένα έργα του ΕΣΠΑ ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ 07 Μαΐου 2014
Αναστάτωση στον εργοληπτικό κόσμο για την κυοφορούμενη κατάργηση των κατωτάτων ορίων 05 Μαΐου 2014
Μείωση των εγγυητικών καλής εκτέλεσης και στις εν εξελίξει εργολαβίες – Εγκύκλιος 7/2014 του Υπουργείου Υποδομών 02 Μαΐου 2014
Κατάργηση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων – Κατάργηση βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής στην Υ. Δ. – Εγκύκλιος 33/2014 ΙΚΑ 02 Μαΐου 2014
Εγκύκλιος 6/2014 για την παράταση ισχύος των βεβαιώσεων ΜΕΕΠ 02 Μαΐου 2014
Η νέα Διοικούσα Επιτροπή, Αντιπροσωπεία και Εξελεγκτική Επιτροπή της ΠΕΔΜΕΔΕ μετά τις εκλογές της 9 & 10 Απριλίου 2014 30 Απριλίου 2014
Ανάστατος ο εργοληπτικός κόσμος από την πιθανολογούμενη κατάργηση του Τομέα Μηχανικών του ΕΤΑΑ 30 Απριλίου 2014
Παράταση καταβολής εισφορών ΕΤΑΑ έως 31/8/2014 30 Απριλίου 2014
Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες –ΠΟΛ 1120/2014 28 Απριλίου 2014
Άμεσο κλείδωμα εισαγωγής νέων εντάξεων και προσκλήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΠΑ 25 Απριλίου 2014
Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών – χρόνος και τρόπος απόδοσής του ΠΟΛ 1027/2014 25 Απριλίου 2014
Δήλωση και απόδοση παρακρατούμενου φόρου σε αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες-ΠΟΛ 1048/2014 25 Απριλίου 2014
Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 και προγραμματισμός δαπανών του ΠΔΕ 2015-2017 22 Απριλίου 2014
Συμψηφισμός επιστροφών ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 22 Απριλίου 2014
Ηλεκτρονικά η βεβαίωση εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών του ΤΣΜΕΔΕ Αθήνας 17 Απριλίου 2014
Μείωση πρόσθετων εγγυήσεων στις εν εξελίξει συμβάσεις 15 Απριλίου 2014
Ηλεκτρονικά η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας του ΤΣΜΕΔΕ 15 Απριλίου 2014
Παράταση βεβαιώσεων ΜΕΕΠ - Μείωση πρόσθετων εγγυήσεων σε νέο ν/σ του ΥΠΕΚΑ 11 Απριλίου 2014
Ψήφος εμπιστοσύνης για τέταρτη τριετία στον Γεώργιο Ρωμοσιό 11 Απριλίου 2014
Αναβολή στη λήψη απόφασης από την Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών 07 Απριλίου 2014
Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών 04 Απριλίου 2014
Ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας 04 Απριλίου 2014
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα 04 Απριλίου 2014
Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών , όπως ψηφίστηκε στη Βουλή 04 Απριλίου 2014
Ίδρυση Συνομοσπονδίας : Για πρώτη φορά διαπιστώθηκε συναίνεση στο θέμα της ενιαίας έκφρασης του εργοληπτικού κόσμου 03 Απριλίου 2014
Άμεση ανταπόκριση από τις ''Κτιριακές Υποδομές ΑΕ'' στο αίτημα της Ένωσης 31 Μαρτίου 2014
Διαβούλευση για το σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων» 28 Μαρτίου 2014
Συμφωνία για νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 26 Μαρτίου 2014
Ψηφίστηκε η κατάργηση επικύρωσης αντιγράφων και η κατάργηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 24 Μαρτίου 2014
Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ έως 28 Μαρτίου 2014 19 Μαρτίου 2014
Διαμαρτυρία για την παρερμηνεία των διατάξεων για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας 17 Μαρτίου 2014
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου: Στο φουλ οι κατασκευαστικές μηχανές 13 Μαρτίου 2014
Έξοδο από την ύφεση μέχρι το τέλος του έτους προβλέπει η Εθνική Τράπεζα 12 Μαρτίου 2014
Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ 11 Μαρτίου 2014
Ποιες αποδείξεις περνούν στις δαπάνες της εφορίας (ΠΟΛ. 1070/2014) 11 Μαρτίου 2014
Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ 11 Μαρτίου 2014
Νέος Πρόεδρος στον ΣΑΤΕ ο Ζαχαρίας Αθουσάκης 07 Μαρτίου 2014
Αύξηση του χρονικού ορίου ισχύος βεβαιώσεων του ΜΕΕΠ 04 Μαρτίου 2014
Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) 27 Φεβρουαρίου 2014
Δεν αποδέχονται οι δικαστές την ανάληψη διαιτησιών για συμβάσεις μεγάλων δημοσίων έργων 25 Φεβρουαρίου 2014
Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) 24 Φεβρουαρίου 2014
Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 12/2013 και 1/2014 24 Φεβρουαρίου 2014
Διευκρινίσεις επί των αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων ζητά η Ένωση από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ 21 Φεβρουαρίου 2014
Αίτημα της Ένωσης για την κατασκευή των έργων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια του δημοσίου από τις επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ 21 Φεβρουαρίου 2014
'Αμεση ανταπόκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε δύο διαμαρτυρίες της Ένωσης για το Δήμο Φυλής 21 Φεβρουαρίου 2014
Η οριστική μελέτη της ανάπλασης του κέντρου της Αθήνας λίγο πριν τη δημοπράτηση του έργου 20 Φεβρουαρίου 2014
Νέο ν/σ για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων 18 Φεβρουαρίου 2014
ΜΕΕΠ - ΜΕΚ. Λύνεται ένα από τα προβλήματα των εργοληπτών 17 Φεβρουαρίου 2014
Σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης 14 Φεβρουαρίου 2014
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κατάργηση δημοσίευσης ισολογισμών Εταιρειών στο ΦΕΚ 13 Φεβρουαρίου 2014
Ενημερωτικός Οδηγός της Επιτροπής Ανταγωνισμού για Ενώσεις Επιχειρήσεων 12 Φεβρουαρίου 2014
Επιμόρφωση Εργοδοτών και Εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ΦΕΚ 266Β/2014 12 Φεβρουαρίου 2014
Αίτημα για άμεση λύση στη φορολόγηση των κοινοπραξιών επαναφέρει η ΠΕΔΜΕΔΕ 11 Φεβρουαρίου 2014
Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων, βεβαίωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και από εμπορικές επιχειρήσεις ΠΟΛ. 1039/2014 11 Φεβρουαρίου 2014
Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές μηχανικών και αρχιτετκτόνων ΠΟΛ. 1025/2014 07 Φεβρουαρίου 2014
Παρακράτηση Φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών ΠΟΛ. 1027/2014 07 Φεβρουαρίου 2014
Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης που αφορά το ΓΕΜΗ – ΦΕΚ 195 Β/2014 07 Φεβρουαρίου 2014
Αίτημα της Ένωσης στον Υπουργό Ανάπτυξης για κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης εγγυητικής επιστολής για εξόφληση τελεσίδικης απόφασης 07 Φεβρουαρίου 2014
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολ. Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων 06 Φεβρουαρίου 2014
Εκδόθηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης Β' & Γ' Τριμήνου 2012 03 Φεβρουαρίου 2014
Διαμαρτυρία για καταχρηστικούς όρους σε διαγωνισμό του "ΟΣΜΑΝ" 31 Ιανουαρίου 2014
Δεν εφαρμόζεται ο συμψηφισμός οφειλών ούτε στο στενό δημόσιο τομέα καταγγέλλει η ΠΕΔΜΕΔΕ 31 Ιανουαρίου 2014
Άμεση ακύρωση διαγωνισμού του Δήμου Φυλής ζητά η Ένωση με επιστολή της 31 Ιανουαρίου 2014
Μέχρι 31/3/2014 η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών πέραν του έτους 31 Ιανουαρίου 2014
Προτάσεις της Ένωσης για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τα Δημόσια Έργα 30 Ιανουαρίου 2014
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) 29 Ιανουαρίου 2014
Ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου ΠΕΔΜΕΔΕ για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τα δημόσια έργα 24 Ιανουαρίου 2014
Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών - Εγκύκλιος 4 ΟΑΕΕ 23 Ιανουαρίου 2014
Οδηγίες για την τήρηση βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας 23 Ιανουαρίου 2014
Ανατροπή στη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων ΠΟΛ. 1023/2014 22 Ιανουαρίου 2014
Ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ των ασφαλιστικών εισφορών υπερ ΤΑΠΙΤ & ΤΑΤΕΥΚΩ - Εγκύκλιος 7 21 Ιανουαρίου 2014
Παράταση μέχρι τις 15-10-2014 της προθεσμίας επιμόρφωσης εργοδοτών ως τεχνικών ασφαλείας 21 Ιανουαρίου 2014
Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων ΑΠΔ για το έτος 2014 21 Ιανουαρίου 2014
Αίτημα για αύξηση του εφάπαξ του ΤΠΕΔΕ σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη 17 Ιανουαρίου 2014
Τον συμψηφισμό οφειλών στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα επαναφέρει η Ένωση με αίτημά της στον Υπουργό Οικονομικών 17 Ιανουαρίου 2014
Σε διαβούλευση σχέδιο νόμου που επιφέρει σημαντικά διοικητικές απλουστεύσεις 16 Ιανουαρίου 2014
Ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος που τροποποιεί διατάξεις που αφορρούν το ΤΕΕ 16 Ιανουαρίου 2014
Υποβολή καταστάσεων υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες 16 Ιανουαρίου 2014
ΤΣΜΕΔΕ-Αλλαγή στην υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου προσωπικών & εργοδοτικών εισφορών 16 Ιανουαρίου 2014
Σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 15 Ιανουαρίου 2014
Έλεγχοι οικοδομοτεχνικών έργων απο τα Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 15 Ιανουαρίου 2014
Αδροποίηση ασφαλτικών ταπήτων για τη βελτίωση της αντιολισθηρότητας 13 Ιανουαρίου 2014
5.186.000 ευρώ το νέο όριο εφαρμογής των Κοινοτικών Διατάξεων στα δημόσια έργα 13 Ιανουαρίου 2014
Νέο σχέδιο νόμου για τα δημόσια έργα σε διαβούλευση - Πρόσκληση των μελών της Ένωσης για υποβολή απόψεων 10 Ιανουαρίου 2014
Αυστηρά μέτρα κατά της φοροδιαφυγής 08 Ιανουαρίου 2014
Άμεση αντίδραση του Υπουργείου Ανάπτυξης στη διαμαρτυρία της Ένωσης για τις καθυστερήσεις στο ΓΕΜΗ 08 Ιανουαρίου 2014
Φορολογικές οφειλές που υπάγονται σε ρύθμιση και τρόπος υπαγωγής τους ΠΟΛ. 1277/2013 03 Ιανουαρίου 2014
Προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ΠΟΛ. 1274/2013 03 Ιανουαρίου 2014
Διευκρινίσεις για την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών ΠΟΛ. 1007/2014 03 Ιανουαρίου 2014
Αίτημα της ΠΕΔΜΕΔΕ για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας απο τις Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ 03 Ιανουαρίου 2014
Σύννομη απόφαση για το ΤΠΕΔΕ σχετικά με τους νέους ασφαλισμένους ΕΔΕ ζητά η Ένωση 03 Ιανουαρίου 2014
Παράταση προθεσμίας έως 3-1-2014 για την καταβολή των εισφορών στο ΙΚΑ 03 Ιανουαρίου 2014
Η πρόσκληση για συνεδρίαση της ΕΔΤΔΕ δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου 30 Δεκεμβρίου 2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων. Λειτουργία Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ 27 Δεκεμβρίου 2013
ΠΟΛ. 1270/2013: Μεθοδολογία έμμεσων τεχνικών ελέγχων 27 Δεκεμβρίου 2013
Δελτίο Τύπου ΙΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ εργοδοτών που τελούν σε αναστολή 27 Δεκεμβρίου 2013
Παράταση δύο μηνών στους Δήμους και τις Περιφέρειες για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους 24 Δεκεμβρίου 2013
Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΕΔΤΔΕ για εκπόνηση ορθής εισήγησης και αναβολή της συνεδρίασης 24 Δεκεμβρίου 2013
Παρουσίαση πρότασης για ενοποιημένο σχέδιο Νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών απο τον Υπουργό Ανάπτυξης 24 Δεκεμβρίου 2013
Επιστολή για μη νόμιμη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων και αίτημα αναβολής και χορήγησης στοιχείων 20 Δεκεμβρίου 2013
«Πράσινο φως» από Κομισιόν για τους 4 αυτοκινητοδρόμους - Εγκρίθηκε η χορήγηση 2,97 δις 17 Δεκεμβρίου 2013
Υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία πληρωμής των δημοσίων δαπανών απο τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου 17 Δεκεμβρίου 2013
Χορήγηση δανείων σε ΟΤΑ & άλλους φορείς ΠΔ 169/2013 17 Δεκεμβρίου 2013
Η ΠΟΛ 1265/2013 παρέχει οδηγίες για τις παραγραφόμενες υποθέσεις 17 Δεκεμβρίου 2013
Τη συμμετοχή των πιστοποιημένων εργοληπτικών επιχειρήσεων στο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ 17 Δεκεμβρίου 2013
Οι αυτοκινητόδρομοι και το «νέο ΕΣΠΑ» των 640.000 θέσεων εργασίας ως το 2020 13 Δεκεμβρίου 2013
Διαμαρτυρία για τη μη εμφάνιση Μελών ΠΕΔΜΕΔΕ στα Μητρώα Εργοληπτών της ιστοσελίδας του ΤΕΕ 12 Δεκεμβρίου 2013
Σύσταση Συμβουλίου Καινοτομίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης 11 Δεκεμβρίου 2013
Αίτημα της Ένωσης για άμεση σύσταση του Δ.Σ. της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." 11 Δεκεμβρίου 2013
Προσθήκη -συμπλήρωση άρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας ΦΕΚ 3094 Β'/2013 10 Δεκεμβρίου 2013
Απόρριψη της ένστασης κατά του Πρακτικού Διαπιστώσεως Τιμών για το Β' και Γ' Τριμ. του 2012 10 Δεκεμβρίου 2013
Ανάρτηση στο διαδίκτυο τροποποιημένων Τεχνικών Δελτίων Εγγραφής και Αναθεώρησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 10 Δεκεμβρίου 2013
Η ακτινογραφία του νέου ΕΣΠΑ. - Πως και σε ποιες κατευθύνσεις θα διανεμηθούν τα κονδύλια 10 Δεκεμβρίου 2013
Εντός του 2014 ο συμψηφισμός Φ.Π.Α. με το σύνολο των απαιτήσεων των φορολογουμένων από το δημόσιο - Στόχος η μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 06 Δεκεμβρίου 2013
Παραμένουν μειωμένες οι συνδρομές της Ένωσης για το 2014 06 Δεκεμβρίου 2013
Αίτημα για την επίσπευση των διαδικασιών στο ΓΕΜΗ υπέβαλε εκ νέου η Ένωση 06 Δεκεμβρίου 2013
Την μείωση του ορίου προϋπολογισμού έργων για τους εμπειροτέχνες και την κατάταξή τους σε μία μόνο κατηγορία έργων προτείνει η ΠΕΔΜΕΔΕ 06 Δεκεμβρίου 2013
Παρέμβαση της Ένωσης για τις καθυστερήσεις πληρωμών έργων ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ 06 Δεκεμβρίου 2013
Ευελιξία στον τρόπο σύστασης των Τριμελών Επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ 06 Δεκεμβρίου 2013
Αίτημα της Ένωσης για αναστολή της εισφοράς 20 ευρώ ανά εργαζόμενο υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων 05 Δεκεμβρίου 2013
Ανάπτυξη στην Βουλή των θέσεων της ΠΕΔΜΕΔΕ για τους αυτοκινητόδρομους 05 Δεκεμβρίου 2013
'Αμεση ανταπόκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στη διαμαρτυρία της Ένωσης για το Δήμο Φυλής 04 Δεκεμβρίου 2013
Να μην καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές όσοι έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια στο ΤΣΜΕΔΕ 28 Νοεμβρίου 2013
Οι βασικότερες αλλαγές στα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων 28 Νοεμβρίου 2013
Υποβολή ΑΠΔ σε μηνιαία βάση - 'Ελεγχος Δηλωθέντων Καταβληθέντων - Εγκ. ΙΚΑ 28 Νοεμβρίου 2013
Συμβάσεις έργων ενεργειακής αναβάθμισης & πιλοτικά έργα 27 Νοεμβρίου 2013
Διευκρινίσεις των διατάξεων για τα εικονικά φορολογικά στοιχεία 25 Νοεμβρίου 2013
Οδηγίες για τη ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ (ΕΓΚ. 66) 25 Νοεμβρίου 2013
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 25 Νοεμβρίου 2013
Νέα Πρότυπα Τεύχη Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων 21 Νοεμβρίου 2013
Αλλαγές στην ελληνική νομοθεσία υποχρεωτικής εγγραφής των τεχνικών εταιρειών σε μητρώο, ζητάει η Κομισιόν 20 Νοεμβρίου 2013
Ηλεκτρονικά και οι οικοδομικές άδειες - e-Πολεοδομία 20 Νοεμβρίου 2013
Mειωμένες εισφορές για τους μηχανικούς 20 Νοεμβρίου 2013
Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός στο Δήμο Φυλής μετά από κινητοποίηση της Ένωσης 19 Νοεμβρίου 2013
Τις επικίνδυνες συνέπειες για τα δημόσια έργα από την έξαρση του φαινομένου των υψηλών εκπτώσεων επισημαίνει η Ένωση στα Πολιτικά Κόμματα 18 Νοεμβρίου 2013
Παρέμβαση της ΠΕΔΜΕΔΕ για τις "επικίνδυνες συνέπειες για τα έργα από την έξαρση του φαινομένου των υψηλών εκπτώσεων" 15 Νοεμβρίου 2013
Κινητοποίηση της Ένωσης για ματαίωση διαγωνισμού στο Δήμο Φυλής την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013 15 Νοεμβρίου 2013
Έγινε δεκτή από το ΕΤΑΑ η πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ για επιλογή κλάσεων στο καθεστώς ασφάλισης. Ισχύει για νέους μηχανικούς 15 Νοεμβρίου 2013
Να σταματήσουν οι δημοπρατήσεις νέων έργων από ΟΤΑ που έχουν ανεξόφλητες οφειλές σε εργολήπτες ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ 14 Νοεμβρίου 2013
Οδηγίες σε θέματα που αφορούν την Επιτροπή διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών με την ΠΟΛ.1244 14 Νοεμβρίου 2013
Απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ για Ο.Ε. για την ψηφιακή υπογραφή και την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων 14 Νοεμβρίου 2013
Αντίδραση της Ένωσης προς το Δήμο Φυλής που δημοπρατεί νέα έργα ενώ έχει ανεξόφλητες οφειλές 13 Νοεμβρίου 2013
Απόπειρα παρακώλυσης της επανεκκίνησης των έργων 13 Νοεμβρίου 2013
Επενδύσεις 200 εκατ. από SUMEC-Attica Finance 13 Νοεμβρίου 2013
Προς κατάργηση η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών στο Φ.Ε.Κ. 11 Νοεμβρίου 2013
550 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα 11 Νοεμβρίου 2013
Ο Δήμος Λευκάδας παραποιεί την πρότυπη διακήρυξη 08 Νοεμβρίου 2013
Φραγή δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου για επιχειρήσεις που έχουν μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 08 Νοεμβρίου 2013
Οδηγίες για την απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 08 Νοεμβρίου 2013
Ανοίγει σήμερα ο «Προμηθέας», το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 08 Νοεμβρίου 2013
Νέος Πρόεδρος στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 08 Νοεμβρίου 2013
Απάντηση του Υπ. Οικονομικών στην Ένωση για το τέλος επιτηδεύματος στις Κ/Ξ 05 Νοεμβρίου 2013
Επιπλέον εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο καταβλητέα μέχρι 29/11/2013 05 Νοεμβρίου 2013
Διευκρινίσεις για την πληρωμή ασφαλτικών εργασιών, τη χορήγηση προκαταβολής και τα μηχανήματα έργων με την Εγκύκλιο 32/2013 04 Νοεμβρίου 2013
Οδηγίες για τα μηχανήματα έργων δίδονται με την Εγκύκλιο 31/2013 του Υπ. Υποδομών 04 Νοεμβρίου 2013
Ερώτηση 17 Βουλευτών για το τέλος στις Κ/Ξ. - Ο Υφυπ. Οικονομικών ανταποκρίνεται 04 Νοεμβρίου 2013
Για τους διαγωνισμούς της ΟΣΚ ΑΕ με προσκλήσεις γίνεται ερώτηση στη Βουλή 04 Νοεμβρίου 2013
Παράταση προθεσμίας πληρωμής εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ 01 Νοεμβρίου 2013
Προς απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα που δεν ασκούν δραστηριότητα 31 Οκτωβρίου 2013
Aποτελέσματα της δράσης του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 31 Οκτωβρίου 2013
Άμεση ανταπόκριση του Δήμου Χαϊδαρίου στη διαμαρτυρία της Ένωσης 31 Οκτωβρίου 2013
Κοινοποιούνται στο ΙΚΑ οι ''Άδειες Μικρής Κλίμακας'' 31 Οκτωβρίου 2013
Διαδικασία έγκρισης Μηχανημάτων Έργων 31 Οκτωβρίου 2013
25 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για ανακαινίσεις λιμένων 30 Οκτωβρίου 2013
Δελτίο Τύπου ΙΚΑ: Επαναφορά της Αναστολής Υποβολής ΑΠΔ 29 Οκτωβρίου 2013
Αίτημα για δραστική μείωση των εμπειροτεχνικών πτυχίων 25 Οκτωβρίου 2013
Μείωση στις δημοπρατήσεις νηπιαγωγείων με την μέθοδο της προκατασκευής 24 Οκτωβρίου 2013
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΦΕΚ 2677Β/2013 23 Οκτωβρίου 2013
Δελτίο Τύπου ΙΚΑ- Νέα ηλεκτρονική Υπηρεσία για τις βεβαιωμένες Οφειλές 22 Οκτωβρίου 2013
Έντονη διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Χαϊδαρίου για διαγωνισμό με προσκλήσεις 22 Οκτωβρίου 2013
Επιστροφή ποσών σε μετόχους ΑΕ απο μείωση αποθεματικού 21 Οκτωβρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30: Αναστολή της ΕΤΕΠ για τα κουφώματα Αλουμίνιου 21 Οκτωβρίου 2013
Στη Βουλή τροπολογία για πιο ευέλικτο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 21 Οκτωβρίου 2013
Αίτημα για άμεση λύση στη φορολόγηση των κοινοπραξιών 18 Οκτωβρίου 2013
Πώς θα αντιμετωπιστούν οι μεγάλες εκπτώσεις - Πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ 18 Οκτωβρίου 2013
Αίτημα για αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 18 Οκτωβρίου 2013
Οδηγίες ΤΣΜΕΔΕ για τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών 17 Οκτωβρίου 2013
Έγκριση εργασιών Μικρής Κλίμακας - ΦΕΚ 2605Β'/15-10-2013 17 Οκτωβρίου 2013
Οδηγίες ΤΣΜΕΔΕ για πληρωμή ασφαλίστρων Β' Εξαμήνου 2013 17 Οκτωβρίου 2013
Διευκρινίσεις για τις αλλαγές στην ενημερότητα πτυχίου με την Εγκύκλιο 29 της Δ15 16 Οκτωβρίου 2013
Μόνο 7 είδη έργων πληρούν τις προϋποθέσεις για Μ-Κ σύμφωνα με την Εγκύκλιο 28 του ΥΠΟΜΕΔΙ 16 Οκτωβρίου 2013
Έντονη διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ για δημοπρασίες με προσκλήσεις σε λίγες εταιρείες από την ΟΣΚ Α.Ε. 16 Οκτωβρίου 2013
Κατανομή 19.200.000 € στούς Δήμους για έργα και επενδύσεις 15 Οκτωβρίου 2013
Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών από επανυπολογισμό προστίμων με την ΠΟΛ.1226/2013 14 Οκτωβρίου 2013
ΙΚΑ: Εγκύκλιος 58/2013 - Εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 14 Οκτωβρίου 2013
Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπ. Αυτοδιοίκησης:Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 14 Οκτωβρίου 2013
ΦΕΚ 216Α/2013 - Ν. 4199/2013 Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΕΠ 14 Οκτωβρίου 2013
Η ώρα της «λυπητερής» για τα ημιτελή έργα 14 Οκτωβρίου 2013
Οδηγός για τις αλλαγές της απόφασης για την Ενημερότητα Πτυχίου 11 Οκτωβρίου 2013
Οδηγίες για το τέλος επιτηδεύματος κοινοπραξιών 11 Οκτωβρίου 2013
Τροποποίηση της απόφασης για τη λειτουργία των Υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών 10 Οκτωβρίου 2013
Υπουργική απόφαση για την Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας 07 Οκτωβρίου 2013
Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εντύπου "Ε4" Ετήσιος Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού μέχρι 25.11.2013 07 Οκτωβρίου 2013
Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. συντελούνται με την απόδοση Κωδικού Αριθμού 07 Οκτωβρίου 2013
Γιοχάνες Χαν: Η Ελλάδα ζήτησε τα κονδύλια για τους αυτοκινητόδρομους 07 Οκτωβρίου 2013
Σε δύο ημέρες η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από τις πολεοδομίες 04 Οκτωβρίου 2013
Έγκριση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα - Εγκύκλιος 27 ΥΠΟΜΕΔΙ 03 Οκτωβρίου 2013
Τα νέα έργα που θα γίνουν στην Αττική στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 03 Οκτωβρίου 2013
Ψηφίστηκε η τροποποίηση των διατάξεων του ΜΕΕΠ 02 Οκτωβρίου 2013
Διευκρινίσεις για τα τιμολόγια δημοσιεύσεων των διακηρύξεων 02 Οκτωβρίου 2013
Πρακτκό ΕΔΤΔΕ για το Β' & Γ' Τρϊμηνο 2012 - Αρχίζει η 15νθήμερη προθεσμία για τυχόν υποβολή ένστασης 30 Σεπτεμβρίου 2013
Αυστηρός περιορισμός των έργων που μπορούν να δημοπρατηθούν με το σύστημα Μ-Κ 30 Σεπτεμβρίου 2013
Κοινοτικά κονδύλια 7 δις ευρώ το 2014 «περιμένει» το ΥΠΑΝ 27 Σεπτεμβρίου 2013
Ιδρύθηκε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) στο ΙΚΑ 24 Σεπτεμβρίου 2013
Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής ακινήτων φυσ. προσώπων 2013 24 Σεπτεμβρίου 2013
Εγκύκλιος 26/2013 ΥΠΟΜΕΔΙ για την παράταση ισχύος βεβαιώσεων ΜΕΕΠ 24 Σεπτεμβρίου 2013
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για την ενημερότητα πτυχίων 20 Σεπτεμβρίου 2013
Δημοσίευμα της εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ αναστατώνει τον εργοληπτικό κλάδο 20 Σεπτεμβρίου 2013
Εντονότατη αντίδραση της ΠΕΔΜΕΔΕ στην επιχειρούμενη αρπαγή των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου 20 Σεπτεμβρίου 2013
Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΤΑΑ για τη ρύθμιση των καθυστερούμενων εισφορών και τα ασφάλιστρα 19 Σεπτεμβρίου 2013
Αίτημα 15νθήμερης παράτασης συνεδρίασης της ΕΔΤΔΕ 18 Σεπτεμβρίου 2013
Άμεση ανταπόκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε διαμαρτυρία της Ένωσης για το Δήμο Πεντέλης 18 Σεπτεμβρίου 2013
Τον συμψηφισμό οφειλών - απαιτήσεων με τον Δημόσιο τομέα ζητούν οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 17 Σεπτεμβρίου 2013
Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών για τις αναθεωρήσεις και τα τιμολόγια 17 Σεπτεμβρίου 2013
Σημαντικές αποφάσεις του ΕΤΑΑ για τους ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ 17 Σεπτεμβρίου 2013
Συνάντηση Προεδρείου ΠΕΔΜΕΔΕ με τη Δ/νση του ΙΚΑ 16 Σεπτεμβρίου 2013
Παράταση προθεσμίας δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) 16 Σεπτεμβρίου 2013
Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για την τοκοφορία των λογαριασμών 16 Σεπτεμβρίου 2013
Ψηφίστηκε η παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ από 3ης έως και 7ης τάξης 16 Σεπτεμβρίου 2013
Διαμαρτυρία για υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης 13 Σεπτεμβρίου 2013
Συμψηφισμός ΦΠΑ ιδιωτών-Δημοσίου 12 Σεπτεμβρίου 2013
Αυτοκινητόδρομοι: Χωρίς το πολυπόθητο «ΝΑΙ» των Βρυξελλών, επέστρεψε από την έδρα της Ε.Ε. ο Μιχ. Χρυσοχοϊδης. 11 Σεπτεμβρίου 2013
Τροποποίηση των διατάξεων του ΜΕΕΠ σύμφωνα με νέο σχέδιο νόμου 10 Σεπτεμβρίου 2013
Με πιο γρήγορες διαδικασίες η αποπληρωμή οφειλών του Δημοσίου Προεδρικό Διάταγμα θα υποβάλλει προς έλεγχο στο ΣτΕ το Υπ. Οικονομικών 10 Σεπτεμβρίου 2013
Η Ελλάδα μπορεί να ανακτήσει 1,14 δισ. ευρώ από κοινοτικά κονδύλια περασμένων ετών 09 Σεπτεμβρίου 2013
Απάντηση στη διαμαρτυρία της Ένωσης για το διαγωνισμό για το τέμενος στο Βοτανικό 06 Σεπτεμβρίου 2013
Επιστολή της Ένωσης προς το ΤΣΜΕΔΕ για αποφυγή παρατυπιών στην έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης 06 Σεπτεμβρίου 2013
Καταργούνται 150 φόροι και μη ανταποδοτικές χρεώσεις υπέρ τρίτων 02 Σεπτεμβρίου 2013
'Εντονη αντίδραση των εργοληπτών για τις πιθανολογούμενες αναθεωρήσεις 02 Σεπτεμβρίου 2013
Σημαντικές διευκρινίσεις για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ και στα Επιμελητήρια 30 Αυγούστου 2013
Επιτέλους Ολικός συμψηφισμός οφειλών και απαιτήσεων ιδιωτών & δημοσίου 29 Αυγούστου 2013
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό 21 Αυγούστου 2013
Ενεργειακοί επιθεωρητές: συγκροτήθηκε «οριστικό» μητρώο – Τι ισχύει 21 Αυγούστου 2013
Έντονη διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ για τη λειτουργία της Επιτροπής ΜΕΚ 09 Αυγούστου 2013
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Κηφισιάς για φωτογραφική διακήρυξη που ζητά πτυχίο γεωτρήσεων για καθαρώς υδραυλικό έργο 09 Αυγούστου 2013
Την εκκαθάριση των εργοδοτικών εισφορών δημοσίων έργων ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ με επιστολή της προς το ΙΚΑ 09 Αυγούστου 2013
Επιστολή της Ένωσης για τα σοβαρά θέματα που προέκυψαν στο Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μ.Μ.Ε." του ΕΣΠΑ 09 Αυγούστου 2013
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων : Μια ευκαιρία για τις μικρές και μεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις 06 Αυγούστου 2013
Το τζαμί των άγονων διαγωνισμών, και το παρασκήνιο 05 Αυγούστου 2013
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» 05 Αυγούστου 2013
Ο Δήμος Ελευσίνας προκηρύσσει δύο έργα ώς εργασίες 02 Αυγούστου 2013
O νέος νόμος του ΥΠΕΚΑ για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης 02 Αυγούστου 2013
Οφειλές δήμων προς το Δημόσιο συμψηφίζονται με χρέη προς τους ΟΤΑ 01 Αυγούστου 2013
Παράταση προθεσμίας για εισφορές ΤΣΜΕΔΕ - Διακριτή πληρωμή του κλάδου υγείας 30 Ιουλίου 2013
KΥΑ για τον καθορισμό προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων σε κτιριακά έργα 26 Ιουλίου 2013
Η Αναλογιστική Μελέτη για το ΤΠΕΔΕ 26 Ιουλίου 2013
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167Α/2013 ο νέος φορολογικός Νόμος 25 Ιουλίου 2013
Παράταση προθεσμίας επιμόρφωσης Εργοδοτών ως Τεχνικών Ασφαλείας 25 Ιουλίου 2013
Συμπράξεις δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για τη δημιουργία δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα 24 Ιουλίου 2013
«Ξεπαγώνουν» μελέτες, αναζητούνται πόροι για έργα ΣΔΙΤ στους δήμους 24 Ιουλίου 2013
Αποτελεσματική η παρέμβαση της ΠΕΔΜΕΔΕ στο Δήμο Πεντέλης 23 Ιουλίου 2013
Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ 23 Ιουλίου 2013
Κινητοποίηση της Ένωσης για ματαίωση διαγωνισμού στο Δήμο Πεντέλης την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013 22 Ιουλίου 2013
Διαμαρτυρία για τη συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 19 Ιουλίου 2013
Άγονος και ο δεύτερος διαγωνισμός για το τέμενος στην Αθήνα 19 Ιουλίου 2013
Ο Δήμος Πεντέλης δημοπρατεί νέο έργο, ενώ οφείλει σε εργολήπτες 18 Ιουλίου 2013
Αίτημα για επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης των δανείων του ΕΤΕΑΝ (ΤΕΜΠΜΕ) κατά 36 μήνες 18 Ιουλίου 2013
Έντονη διαμαρτυρία για το συνταξιοδοτικό μέλλον του κλάδου 17 Ιουλίου 2013
Δεύτερη φθηνότερη στα οδικά έργα η Ελλάδα 16 Ιουλίου 2013
Διαμαρτυρία για διαγωνισμούς έργων χωρίς εργολαβικό όφελος 15 Ιουλίου 2013
Καθιέρωση είσπραξης & επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου - ΠΟΛ.1163/2013 12 Ιουλίου 2013
Διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Δ.Ο.Υ - ΠΟΛ. 1172/2013 12 Ιουλίου 2013
Πάγια ρύθμιση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ - Εγκύκλιος 33 12 Ιουλίου 2013
Σχέδιο νόμου και Αιτιολογική Έκθεση για τη φορολογία εισοδήματος 10 Ιουλίου 2013
Νέο πρόγραμμα εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ 09 Ιουλίου 2013
Στο ΕΣΠΑ ο λογαριασμός για τα έσοδα των εργολάβων από τα διόδια 09 Ιουλίου 2013
Επιστολή ΠΕΔΜΕΔΕ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 08 Ιουλίου 2013
Ανάθεση και καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών: Yποδομών, Αθλητισμού, Ανάπτυξης,Εθν. Άμυνας, Εργασίας,Παιδείας, Υγείας 08 Ιουλίου 2013
Σχέδιο απαλλαγής από ΦΠΑ ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων 08 Ιουλίου 2013
Αίτημα για πληρέστερη στελέχωση των υπηρεσιών του ΓΕΜΗ 05 Ιουλίου 2013
Έντονη αντίδραση της ΠΕΔΜΕΔΕ για πιθανότητα κατάργησης κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 05 Ιουλίου 2013
Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τον Ιούνιο 2013 04 Ιουλίου 2013
Συνέντευξη Γεν. Γραμματέα ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Ε. Κασσελά στα πλαίσια επενδυτικού forum 03 Ιουλίου 2013
Ξεπεράστηκε ο στόχος για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων 03 Ιουλίου 2013
Υπό κατάργηση 150 τέλη υπέρ τρίτων, μεταξύ των οποίων και υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 03 Ιουλίου 2013
Μέσω συμβάσεων παραχώρησης ΣΔΙΤ η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων 03 Ιουλίου 2013
Τροποποίηση - μετονομασία Υπουργείων, διορισμός Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών & Υφυπουργών 02 Ιουλίου 2013
Παράταση προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις με τις ΠΟΛ. 1152/2013, 1153/2013 και 1154/2013 02 Ιουλίου 2013
Προδημοσίευση του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ" 01 Ιουλίου 2013
Επικαιροποίηση μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων που έχουν πιστοποιηθεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας 28 Ιουνίου 2013
Απάντηση του Δήμου Αγίου Δημητρίου για το έργο "Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο" 20 Ιουνίου 2013
«Συμμάζεμα» στον ΟΣΚ - Αναδημοσίευση άρθρου από το Βήμα 19 Ιουνίου 2013
Ανάρτηση Τεχνικών Δελτίων και Οδηγιών Συμπλήρωσής τους 19 Ιουνίου 2013
Παράταση προθεσμίας αιτήσεων για τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια 18 Ιουνίου 2013
Αποδοχή των εγγυητικών επιστολών της ATTICA BANK από το ΤΣΜΕΔΕ 18 Ιουνίου 2013
Eπαναδημοπράτηση του έργου ''Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο'' 14 Ιουνίου 2013
Απάντηση του Δήμου Αλιάρτου για τους διαγωνισμούς με μεικτό σύστημα 11 Ιουνίου 2013
Παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου για την υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης 10 Ιουνίου 2013
Παράταση προθεσμίας δημοσίευσης ισολογισμών έως 10/7/2013 10 Ιουνίου 2013
Διαμαρτυρία για διάθεση τευχών δημοπράτησης με υψηλό τίμημα 07 Ιουνίου 2013
Κατάσχεση χρηματικής απαίτησης εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου (Εγκύκλιος 21) 07 Ιουνίου 2013
Κατά παρέκκλιση συμμετοχή μεγάλων πτυχίων για έργο στο Βοτανικό 06 Ιουνίου 2013
Προτάσεις της Ένωσης επι των προωθούμενων τροποποιητικών διατάξεων του ΜΕΕΠ 04 Ιουνίου 2013
Παροχή προκαταβολής χωρίς απαίτηση κατάθεσης εγγύησης προκαταβολής 30 Μαΐου 2013
Θέσπιση διαδικασίας διατησίας στα δημόσια έργα - Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΕΠ 29 Μαΐου 2013
Ο νέος ιστότοπος της ΠΕΔΜΕΔΕ – Μήνυμα του Προέδρου 26 Μαΐου 2013
Δυνατότητα δημοσίευσης ισολογισμού εταιρειών μόνο με 85 ευρώ το χρόνο 22 Μαΐου 2013
Σημαντική εγκύκλιος 18 του ΥΠΑΝΥΠ 22 Μαΐου 2013
Δυνατότητα μείωσης των συνδρομών του ΤΣΜΕΔΕ για τους νέους εργολήπτες 22 Μαΐου 2013
Θέσεις της Ένωσης για τις ρυθμίσεις που προώθησε στη Βουλή το Υπουργείο Ανάπτυξης 22 Μαΐου 2013
Θετικές οι ρυθμίσεις για τη διαιτησία και τους δείκτες βιωσιμότητας 22 Μαΐου 2013
Θέσπιση διαιτησίας στα συγχρηματοδοτούμενα έργα- μείωση δεικτών βιωσιμότητας των Εργολ. Επιχειρήσεων 22 Μαΐου 2013
Δεκτό το αίτημα της 'Ενωσης για παράταση στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των Επιχειρήσεων 22 Μαΐου 2013
Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 107Α/9-5-13 22 Μαΐου 2013
Ακύρωση δύο διαγωνισμών που έχουν προκηρυχθεί με μεικτό σύστημα 22 Μαΐου 2013
Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών όπως ψηφίστηκε στη Βουλή 22 Μαΐου 2013
Αναστολή στην επιβολή αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών και παράταση έως 30 Ιουνίου 22 Μαΐου 2013
Παράταση στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 22 Μαΐου 2013
Διαγραφή του Δήμου Πετρούπολης από τον πίνακα Δήμων που οφείλουν 22 Μαΐου 2013
Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας των μηχανικών την Πέμπτη 25 Απριλίου 22 Μαΐου 2013
Επαρκείς χώρους εναπόθεσης περίσσειας υλικών εκσκαφών 22 Μαΐου 2013
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 90 Α' 18/4/2013 22 Μαΐου 2013
Δεκτό το αίτημα της 'Ενωσης για παράταση στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων 10 Μαΐου 2013
Διαμαρτυρία της 'Ενωσης για τη ματαίωση δύο διαγωνισμών της διεύθυνσης Δασών Γρεβενών 19 Απριλίου 2013
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 90 Α' 18/4/2013 19 Απριλίου 2013
Μείωση των συντελεστών εργατικής δαπάνης στα Δημόσια 'Εργα 18 Απριλίου 2013
Περίεργο παράθυρο για κούρεμα αφήνειο κ. Σταϊκούρας εντονότατη παρέμβαση της Ένωσης 18 Απριλίου 2013
Τα νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ 16 Απριλίου 2013
Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στο αίτημα της 'Ενωση για την υποστελέχωση των υπηρεσιών 16 Απριλίου 2013
Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές & ιδιωτικές επενδύσεις 15 Απριλίου 2013
Παρέμβαση για τις καθυστερήσεις ελέγχου ενταλμάτων εγκεκριμένων λογαριασμών 11 Απριλίου 2013
Επιχορήγηση 20.547.595 € στις περιφέρειες της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους 10 Απριλίου 2013
Τη δημιουργία ασφαλιστικών κλάσεων στο ΕΤΑΑ & δικαίωμα επιλογής των ασφαλισμένων 10 Απριλίου 2013
Και η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει έργο ως παροχή υπηρεσιών 09 Απριλίου 2013
Νεα επιχορήγησ 362.783.175 € σε Δήμους της Χώρας για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους 08 Απριλίου 2013
Η διαδικασία υποβολής επενδυτικών προτάσεων για την χρηματοδότηση των επιχειρηματικών πάρκων 05 Απριλίου 2013
Η διεύθυνση τεχνικών - κτιρίων του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. προκηρύσσει έργο ως προμήθεια 05 Απριλίου 2013
Ομιλία Προέδρου ΠΕΔΜΕΔΕ στο επενδυτικό Forum "Επανεκκινώντας την ανάπτυξη" 03 Απριλίου 2013
Επενδυτικό Forum 2-3 Απριλίου στο Divani Caravel 31 Μαρτίου 2013
Απ΄ ευθείας παρέμβαση της ΠΕΔΜΕΔΕ σε κανονισμό του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου 31 Μαρτίου 2013
'Εντονη αντίδραση της ΠΕΔΜΕΔΕ στην αναδρομική αύξηση των εισφορών του ΕΤΑΑ 31 Μαρτίου 2013
Επενδυτικό Forum 2-3 Απριλίου στο Divani Caravel 28 Μαρτίου 2013
Απ' ευθείας παρέμβαση της ΠΕΔΜΕΔΕ σε κανονισμό του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου 28 Μαρτίου 2013
Έντονη αντίδραση της ΠΕΔΜΕΔΕ στην αναδρομική αύξηση των εισφορών του ΕΤΑΑ 28 Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔΕ 2013 27 Μαρτίου 2013
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΑΑ 21 Μαρτίου 2013
ΟΔΗΓΙΑ 2011/7/ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 20 Μαρτίου 2013
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 13 Μαρτίου 2013
ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΚ 13 Μαρτίου 2013
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ 41 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 13 Μαρτίου 2013
ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 12 Μαρτίου 2013
'ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΟΡΥΓΜΑ'' - Η ΠΡΩΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ 11 Μαρτίου 2013
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 08 Μαρτίου 2013
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 08 Μαρτίου 2013
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. Γ. ΡΩΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ 05 Μαρτίου 2013
Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΡΓΟ ΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 26 Φεβρουαρίου 2013
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ν. 3669/2008) 25 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 20 Φεβρουαρίου 2013
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΒΕΒΕΑΙΩΣΕΩΝ ΜΕΕΠ ΑΠΟ Α1 ΕΩΣ 2ης ΤΑΞΗΣ 18 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ 14 Φεβρουαρίου 2013
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡOΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΣΤ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 14 Φεβρουαρίου 2013
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 253.207.845 € ΣΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ 31-12-2011 14 Φεβρουαρίου 2013
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ & ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ 13 Φεβρουαρίου 2013
ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΏΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 13 Φεβρουαρίου 2013
ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 12 Φεβρουαρίου 2013
ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΚ 06 Φεβρουαρίου 2013
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΠΕΔΜΕΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΣΤ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 06 Φεβρουαρίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ 04 Φεβρουαρίου 2013
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 30 Ιανουαρίου 2013
ΤΗΝ ANΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 21 Ιανουαρίου 2013
ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 18 Ιανουαρίου 2013
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ - ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 16 Ιανουαρίου 2013
ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 16 Ιανουαρίου 2013
ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 14 Ιανουαρίου 2013
ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 07 Ιανουαρίου 2013
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 07 Ιανουαρίου 2013
ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 28 Δεκεμβρίου 2012
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 28 Δεκεμβρίου 2012
ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΕΔΜΕΔΕ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 14 Δεκεμβρίου 2012
ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 13 Δεκεμβρίου 2012
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 13 Δεκεμβρίου 2012
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝ ΕΝΩ ΟΦΕΙΛΟΥΝ 11 Δεκεμβρίου 2012
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" 07 Δεκεμβρίου 2012
ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 04 Δεκεμβρίου 2012
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 30 Νοεμβρίου 2012
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΩΛΕΣΕ ΤΟ ΕΤΑΑ 30 Νοεμβρίου 2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΤ 29 Νοεμβρίου 2012
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 28 Νοεμβρίου 2012
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΕΠ 27 Νοεμβρίου 2012
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 27 Νοεμβρίου 2012
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΣΤΙΣ 27 & 28/11/2012 ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ELECTRA PALACE 23 Νοεμβρίου 2012
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΘΗΣΕΑΣ" ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΤΑ 23 Νοεμβρίου 2012
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΟ ΤΠΕΔΕ 16 Νοεμβρίου 2012
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΜΕΕΠ 16 Νοεμβρίου 2012
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 15 Νοεμβρίου 2012
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΕΠ 14 Νοεμβρίου 2012
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ 09 Νοεμβρίου 2012
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΕ ΦΕΚ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 09 Νοεμβρίου 2012
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 11/11 05 Νοεμβρίου 2012
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΔΜΕΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ 30 Οκτωβρίου 2012
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 26 Οκτωβρίου 2012
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 24 Οκτωβρίου 2012
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ 24 Οκτωβρίου 2012
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 28-10-2012 19 Οκτωβρίου 2012
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 19 Οκτωβρίου 2012
ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 18 Οκτωβρίου 2012
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ 16 Οκτωβρίου 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 12 Οκτωβρίου 2012
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ 12 Οκτωβρίου 2012
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ. ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 08 Οκτωβρίου 2012
ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛAΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 04 Οκτωβρίου 2012
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ - ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 03 Οκτωβρίου 2012
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ 02 Οκτωβρίου 2012
Η ΕΝΩΣΗ ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 01 Οκτωβρίου 2012
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 27 Σεπτεμβρίου 2012
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 27 Σεπτεμβρίου 2012
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 25 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤτΕ 25 Σεπτεμβρίου 2012
ΑΡΣΗ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 24 Σεπτεμβρίου 2012
ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ''ΚΟΥΡΕΜΑ'' ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ 21 Σεπτεμβρίου 2012
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ 20 Σεπτεμβρίου 2012
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 20 Σεπτεμβρίου 2012
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΚHΡYΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 19 Σεπτεμβρίου 2012
ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ 19 Σεπτεμβρίου 2012
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 18 Σεπτεμβρίου 2012
ΤΟ ΕΤΑΑ ΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΕΑ 17 Σεπτεμβρίου 2012
ΠΟΙΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΚΟΝΔΥΛΙΑ 15 ΔΙΣ. ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ... 14 Σεπτεμβρίου 2012
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 12 Σεπτεμβρίου 2012
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11 Σεπτεμβρίου 2012
Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 06 Σεπτεμβρίου 2012
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 06 Σεπτεμβρίου 2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ 03 Σεπτεμβρίου 2012
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΕΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ''ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ'' ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 27 Αυγούστου 2012
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ 08 Αυγούστου 2012
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 08 Αυγούστου 2012
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 06 Αυγούστου 2012
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ 31 Ιουλίου 2012
Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΕΙ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 27 Ιουλίου 2012
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΩΝ 27 Ιουλίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑΑ 27 Ιουλίου 2012
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 20 Ιουλίου 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 19 Ιουλίου 2012
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 16 Ιουλίου 2012
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΣΠΑ & ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΚΥΛΩΣΕΩΝ 12 Ιουλίου 2012
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 09 Ιουλίου 2012
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 03 Ιουλίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 27 Ιουνίου 2012
Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 26 Ιουνίου 2012
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 26 Ιουνίου 2012
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΟ Δ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Δ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 19 Ιουνίου 2012
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ AYΤΗ THN ΕΒΔΟΜΑΔΑ 15 Ιουνίου 2012
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ Δ' 2011 & Α' 2012 14 Ιουνίου 2012
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ 14 Ιουνίου 2012
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 13 Ιουνίου 2012
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΣΜΕΔΕ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 12 Ιουνίου 2012
ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝ ΝΕΑ ΕΡΓΑ 08 Ιουνίου 2012
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 07 Ιουνίου 2012
ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 05 Ιουνίου 2012
ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 05 Ιουνίου 2012
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΤAΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 28 Μαΐου 2012
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 25 Μαΐου 2012
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 29 ΜΑΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 24 Μαΐου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΟΥΣ 2012 23 Μαΐου 2012
ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 22 Μαΐου 2012
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ 22 Μαΐου 2012
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 22 Μαΐου 2012
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ) 21 Μαΐου 2012
Η ΠΕΔΜΕΔΕ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 18 Μαΐου 2012
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟ ΕΤΑΑ 17 Μαΐου 2012
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΔΕ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ & ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝ ΝΕΑ ΕΡΓΑ 17 Μαΐου 2012
ΝΕΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 15 Μαΐου 2012
ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 15 Μαΐου 2012
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΔΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΟΔΗΓΙΑ 89/106, ΠΔ 334/94) 09 Μαΐου 2012
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 09 Μαΐου 2012
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΕΠ 09 Μαΐου 2012
ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σ.Σ.Ε. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 04 Μαΐου 2012
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 03 Μαΐου 2012
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 02 Μαΐου 2012
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΡΓΟ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 24 Απριλίου 2012
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΡΓΟ ΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 24 Απριλίου 2012
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 18 Απριλίου 2012
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 18 Απριλίου 2012
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 10 Απριλίου 2012
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 10 Απριλίου 2012
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 09 Απριλίου 2012
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ, Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙ ΝΕΟ ΕΡΓΟ 05 Απριλίου 2012
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03 Απριλίου 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΔΜΕΔΕ 30 Μαρτίου 2012
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 27 Μαρτίου 2012
ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 20 Μαρτίου 2012
ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 15 Μαρτίου 2012
ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 15 Μαρτίου 2012
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 15 Μαρτίου 2012
ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 09 Μαρτίου 2012
ΙΚΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ 08 Μαρτίου 2012
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η 30-3-2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ 08 Μαρτίου 2012
ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 28 Φεβρουαρίου 2012
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 17/1996 ΤΟΥ ΙΚΑ 24 Φεβρουαρίου 2012
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 21 Φεβρουαρίου 2012
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ''ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ'' 21 Φεβρουαρίου 2012
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΒΜΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΑΡΡΩΝ 21 Φεβρουαρίου 2012
AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟ 18% ΚΑΙ 28% ΣΕ 12% 17 Φεβρουαρίου 2012
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ & ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 14 Φεβρουαρίου 2012
ΑΜΕΣΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 10 Φεβρουαρίου 2012
ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΘΗΣΕΑΣ'' 10 Φεβρουαρίου 2012
Η ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙ ΕΡΓΟ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 09 Φεβρουαρίου 2012
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ 08 Φεβρουαρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ 06 Φεβρουαρίου 2012
ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 01 Φεβρουαρίου 2012
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΔΜΕΔΕ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΩΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕΡΟΔΟΣΟΛΗΨΙΑ 31 Ιανουαρίου 2012
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΔΙ 27 Ιανουαρίου 2012
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΚΑΙ AΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΥΚΗΣ 26 Ιανουαρίου 2012
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ 23 Ιανουαρίου 2012
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 19 Ιανουαρίου 2012
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΠΕΔΜΕΔΕ 18 Ιανουαρίου 2012
ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΖΗΤΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 16 Ιανουαρίου 2012
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Α' ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 13 Ιανουαρίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕ ΤΟΥ ΕΤΑΑ 13 Ιανουαρίου 2012
Η ΕΝΩΣΗ ΖΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΥΣ 13 Ιανουαρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 03 Ιανουαρίου 2012
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ 03 Ιανουαρίου 2012
ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 27 Δεκεμβρίου 2011
ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 22 Δεκεμβρίου 2011
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 21 Δεκεμβρίου 2011
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ''ΘΗΣΕΑ'' ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 21 Δεκεμβρίου 2011
100.000.000 ΣΤΟ ΘΗΣΕΑ ΚΑΙ 130.000.000 ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 20 Δεκεμβρίου 2011
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΣΤΙΣ 11πμ ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 19 Δεκεμβρίου 2011
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ, Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑ 16 Δεκεμβρίου 2011
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 Δεκεμβρίου 2011
ΥΠΑΡΞΗ Η΄ΜΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 12 Δεκεμβρίου 2011
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 12 Δεκεμβρίου 2011
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙA ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 09 Δεκεμβρίου 2011
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 08 Δεκεμβρίου 2011
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 08 Δεκεμβρίου 2011
ΠΟΛ. 1244 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΕΕΤΗΔΕ 02 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 29 Νοεμβρίου 2011
ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ: ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ 25 Νοεμβρίου 2011
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 25 Νοεμβρίου 2011
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Ε.Ο. ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 24 Νοεμβρίου 2011
ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 22 Νοεμβρίου 2011
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2011 22 Νοεμβρίου 2011
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 21 Νοεμβρίου 2011
ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 14 Νοεμβρίου 2011
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ 10 Νοεμβρίου 2011
ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 07 Νοεμβρίου 2011
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙ 03 Νοεμβρίου 2011
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΣΣΕΛΑ 30 Οκτωβρίου 2011
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κα ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 27 Οκτωβρίου 2011
ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 26 Οκτωβρίου 2011
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 25ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ 25 Οκτωβρίου 2011
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ''Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ''!!! 18 Οκτωβρίου 2011
ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΣΠΑ 14 Οκτωβρίου 2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΘΗΣΕΑΣ'' 12 Οκτωβρίου 2011
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ Η ΠΕΔΜΕΔΕ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 27 Σεπτεμβρίου 2011
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΥΠΕΥΘ. ΤΟΜΕΑ Δ.Ε. ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙAΣ 21 Σεπτεμβρίου 2011
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ & ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 21 Σεπτεμβρίου 2011
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ 19 Σεπτεμβρίου 2011
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 39,9% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 13 Σεπτεμβρίου 2011
ΟΦΕΙΛΕΣ, ΘΗΣΕΑΣ, ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ... 07 Σεπτεμβρίου 2011
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΑΒΑΣΕΩΝ 07 Σεπτεμβρίου 2011
ΥΠΟΜΕΔΙ & ΤΕΕ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ: 01 Σεπτεμβρίου 2011
ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ 30 Αυγούστου 2011
Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 29 Αυγούστου 2011
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 29 Αυγούστου 2011
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. 29 Αυγούστου 2011
ΕΦΥΓΕ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΛΑΒΙΤΣΙΝΗΣ 23 Αυγούστου 2011
ΤΟ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ & Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 10 Αυγούστου 2011
ΝΑΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 10 Αυγούστου 2011
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2011'' 02 Αυγούστου 2011
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ 02 Αυγούστου 2011
ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 02 Αυγούστου 2011
ΑΜΕΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 02 Αυγούστου 2011
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Η' ΑΥΣΤΗΡΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ Μ-Κ, ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 02 Αυγούστου 2011
ΤΟ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 25 Ιουλίου 2011
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ 21 Ιουλίου 2011
ΔΙΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 21 Ιουλίου 2011
ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΠΙΝΔΟΣ'' 19 Ιουλίου 2011
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 14 Ιουλίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΗΜΕΡΙΔΑ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ''ΕΤΕΡΟΔΟΣΟΛΗΨΙΑΣ'' 14 Ιουλίου 2011
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 14 Ιουλίου 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ 408/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ 12 Ιουλίου 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ 1645/10 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ: 5ΕΤΗΣ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΣΜΕΔΕ 12 Ιουλίου 2011
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΕΡΓΩΝ, 01 Ιουλίου 2011
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ 27 Ιουνίου 2011
ΛΗΨΗ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 24 Ιουνίου 2011
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 20 Ιουνίου 2011
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΕΚ 16 Ιουνίου 2011
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2010 16 Ιουνίου 2011
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 09 Ιουνίου 2011
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 08 Ιουνίου 2011
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ 01 Ιουνίου 2011
ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΡΩΜΟΣΙΟΣ 27 Μαΐου 2011
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 16 Μαΐου 2011
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2011 06 Μαΐου 2011
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΜΕΔΙ 05 Μαΐου 2011
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΠΑΠΠΑ 05 Μαΐου 2011
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 03 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 29 Απριλίου 2011
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ο. ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 21 Απριλίου 2011
H ΔΕΗ, ΤΟ 251 ΓΝΑ & ΤΟ ΤΕΑΔΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 20 Απριλίου 2011
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ Ε.Ο. ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ 12 Απριλίου 2011
13 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΛΕΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΙΚΑ 11 Απριλίου 2011
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ & ΑΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 08 Απριλίου 2011
ΤΟ ΤΕΑΔΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 06 Απριλίου 2011
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 06 Απριλίου 2011
ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ. ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 01 Απριλίου 2011
ΤΟ ΕΤΑΑ ΕΚΑΝΕ ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 01 Απριλίου 2011
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 30 Μαρτίου 2011
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3943/2011 30 Μαρτίου 2011
ΤΟ Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ Η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 29 Μαρτίου 2011
251 ΓΝΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΟΧΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 23 Μαρτίου 2011
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ 23 Μαρτίου 2011
ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 23 Μαρτίου 2011
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 21 Μαρτίου 2011
ΝΑ ΜΗΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΑΔΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 18 Μαρτίου 2011
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑΤΗΜΟΡΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 18 Μαρτίου 2011
ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 16 Μαρτίου 2011
ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Α', Β', Γ', Δ', ΤΡΙΜΗΝΑ 2010 16 Μαρτίου 2011
H ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΔΙ 16 Μαρτίου 2011
ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 11 Μαρτίου 2011
ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 11 Μαρτίου 2011
ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΡΓ. ΕΠΙΧΕΙΡ.... ΝΟΕΙΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 02 Μαρτίου 2011
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 01 Μαρτίου 2011
ΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΜΕΡΗΣ Ο ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 28 Φεβρουαρίου 2011
ANAKATANOMH TOY ΠΔΕ & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ & ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 28 Φεβρουαρίου 2011
ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 25 Φεβρουαρίου 2011
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 21 Φεβρουαρίου 2011
. 15 Φεβρουαρίου 2011
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 10 Φεβρουαρίου 2011
ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 10 Φεβρουαρίου 2011
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 200.000 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 09 Φεβρουαρίου 2011
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 11η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ 07 Φεβρουαρίου 2011
ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ''ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ'' ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 07 Φεβρουαρίου 2011
TO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΡΓΟ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 03 Φεβρουαρίου 2011
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 01 Φεβρουαρίου 2011
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ''ΘΗΣΕΑΣ'' 31 Ιανουαρίου 2011
ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 27 Ιανουαρίου 2011
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 26 Ιανουαρίου 2011
ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 20 Ιανουαρίου 2011
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/2011 19 Ιανουαρίου 2011
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 14 Ιανουαρίου 2011
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 13 Ιανουαρίου 2011
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΘΗΣΕΑΣ'' 13 Ιανουαρίου 2011
ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΜΕΣΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 21 Δεκεμβρίου 2010
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16 Δεκεμβρίου 2010
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙ ΕΡΓΟ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 13 Δεκεμβρίου 2010
ΜΕΧΡΙ 10-12-2010 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 03 Δεκεμβρίου 2010
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 02 Δεκεμβρίου 2010
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 30 Νοεμβρίου 2010
ΕΡΓΟ Η' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ; 24 Νοεμβρίου 2010
ΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΩΣ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 19 Νοεμβρίου 2010
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ 17 Νοεμβρίου 2010
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΣΜΕΔΕ 16 Νοεμβρίου 2010
ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11 Νοεμβρίου 2010
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: 04 Νοεμβρίου 2010
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 26 Οκτωβρίου 2010
ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 25 Οκτωβρίου 2010
ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ: ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ; 22 Οκτωβρίου 2010
EΤΑΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3863/2010 20 Οκτωβρίου 2010
ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙΤΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΤΑΝ ΣΥΓΧΕΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 15 Οκτωβρίου 2010
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΟΜΑΛΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΕΚ 15 Οκτωβρίου 2010
Δ. ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΗΝ EIC : ΟΙ ΣΔΙΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 08 Οκτωβρίου 2010
ΝΕΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 07 Οκτωβρίου 2010
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 06 Οκτωβρίου 2010
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ & ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 06 Οκτωβρίου 2010
ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 06 Οκτωβρίου 2010
ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ... 04 Οκτωβρίου 2010
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΕΟΚ 01 Οκτωβρίου 2010
"ΕΦΥΓΕ" Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 29 Σεπτεμβρίου 2010
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-2011 28 Σεπτεμβρίου 2010
ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡOΤΗΤΑΣ ΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 21 Σεπτεμβρίου 2010
ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥΣ 21 Σεπτεμβρίου 2010
ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 16 Σεπτεμβρίου 2010
ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ 14 Σεπτεμβρίου 2010
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ 10 Σεπτεμβρίου 2010
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ & ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 09 Σεπτεμβρίου 2010
ETAA- ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧ. & ΕΔΕ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3863/2010 09 Σεπτεμβρίου 2010
ΣΤΟ Ν. 3861/2010 ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 09 Σεπτεμβρίου 2010
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΗ Η' ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 08 Σεπτεμβρίου 2010
Η ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΑ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΘΗΣΕΑΣ'' 06 Σεπτεμβρίου 2010
IKA: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 01 Σεπτεμβρίου 2010
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΤΥΧΕ Η ΠΕΔΜΕΔΕ 01 Σεπτεμβρίου 2010
ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 12 Αυγούστου 2010
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ 12 Αυγούστου 2010
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 12 Αυγούστου 2010
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 11 Αυγούστου 2010
Η ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 11 Αυγούστου 2010
ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 11 Αυγούστου 2010
ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 04 Αυγούστου 2010
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 03 Αυγούστου 2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ) ΤΗΣ 5-7-2010 23 Ιουλίου 2010
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 20 Ιουλίου 2010
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 66 ΚΑΙ 84 ΤΟΥ Ν.3842 20 Ιουλίου 2010
ΕΝΗΜΕΡOΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΕΡΓΩΝ ΔΕΗ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 13 Ιουλίου 2010
ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 08 Ιουλίου 2010
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"ΘΗΣΕΑΣ" ΑΛΛΩΣ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 07 Ιουλίου 2010
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 06 Ιουλίου 2010
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 05 Ιουλίου 2010
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 04 Ιουλίου 2010
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 01 Ιουλίου 2010
ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 01 Ιουλίου 2010
ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 30 Ιουνίου 2010
ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 29 Ιουνίου 2010
ΡΥΘΜΙΣΗ-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 28 Ιουνίου 2010
ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ- ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 22 Ιουνίου 2010
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 17 Ιουνίου 2010
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 14 Ιουνίου 2010
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ 10 Ιουνίου 2010
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 07 Ιουνίου 2010
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ''ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ'' 04 Ιουνίου 2010
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΧΡΕΩΝ, ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 04 Ιουνίου 2010
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2009 31 Μαΐου 2010
ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΡΠΣ 26 Μαΐου 2010
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 14 Μαΐου 2010
ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΜΩΝ Α',Β',Γ' & Δ' ΤΡΙΜΗΝΩΝ 2009 10 Μαΐου 2010
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ & ΤΟ ΔΝΤ 07 Μαΐου 2010
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 Μαΐου 2010
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 30 Απριλίου 2010
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 29 Απριλίου 2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.: ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΕΤΕ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ/PHONE BANKING 27 Απριλίου 2010
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 23 Απριλίου 2010
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 23 Απριλίου 2010
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΔΜΕΔΕ 2010 22 Μαρτίου 2010
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ 16 Μαρτίου 2010
ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΚ 12 Μαρτίου 2010
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 08 Μαρτίου 2010
ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η' ΑΛΛΩΣ ''ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ'.' ΟΙ ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 26 Φεβρουαρίου 2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 23 Φεβρουαρίου 2010
ΙΚΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 05 Φεβρουαρίου 2010
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ: ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 13 Ιανουαρίου 2010
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 11 Ιανουαρίου 2010
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΟΤΑ 21 Δεκεμβρίου 2009
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 18 Δεκεμβρίου 2009
ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΚ & ΜΕΕΠ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 18 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 17 Δεκεμβρίου 2009
ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΡΠΣ 16 Δεκεμβρίου 2009
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 16 Δεκεμβρίου 2009
ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Δ.Ε. 15 Δεκεμβρίου 2009
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΜΗΝΑ Α' Β' Γ' Δ' 2009 11 Δεκεμβρίου 2009
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 10 Δεκεμβρίου 2009
ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Δ15 04 Δεκεμβρίου 2009
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ' ΚΠΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 03 Δεκεμβρίου 2009
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ 20 Νοεμβρίου 2009
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 17 Νοεμβρίου 2009
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΩΝ Κ.Α.Δ. ΜΕΧΡΙ 31/12/2009 11 Νοεμβρίου 2009
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 11 Νοεμβρίου 2009
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ κ. Δ. ΡΕΠΠΑ & ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ κ. Ι. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ 04 Νοεμβρίου 2009
ΦΕΚ Β' 1794/28-8-09 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ''ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" 30 Οκτωβρίου 2009
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 27 Οκτωβρίου 2009
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 26 Οκτωβρίου 2009
ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 19 Οκτωβρίου 2009
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 16 Οκτωβρίου 2009
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ181Α/16-9-09 ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 08 Οκτωβρίου 2009
ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 44 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 07 Οκτωβρίου 2009
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 02 Οκτωβρίου 2009
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΠΕΔΜΕΔΕ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 02 Οκτωβρίου 2009
ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 01 Οκτωβρίου 2009
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2008 01 Οκτωβρίου 2009
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 19-1-2010 29 Σεπτεμβρίου 2009
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 28 Σεπτεμβρίου 2009
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΠΑ 18 Σεπτεμβρίου 2009
ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 10 Σεπτεμβρίου 2009
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ''ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ''-''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ'' ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ 10 Σεπτεμβρίου 2009
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ 10 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΟΝΑΔΑ ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Η ΠΕΔΜΕΔΕ 03 Σεπτεμβρίου 2009
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ''ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ''- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ''ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ'' 03 Σεπτεμβρίου 2009
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03 Σεπτεμβρίου 2009
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ 31 Αυγούστου 2009
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩΔΕ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΝ 28 Αυγούστου 2009
Η ΠΕΔΜΕΔΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 26 Αυγούστου 2009
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 24 Αυγούστου 2009
ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 17 Αυγούστου 2009
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΦΕΚ Β' 1533/27.7.09) 08 Αυγούστου 2009
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΟΣ ΜΑΣ 31 Ιουλίου 2009
ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΟΚΩ 31 Ιουλίου 2009
Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ EPTISA-ΕΣΠΕΛ ΠΑΡΕΒΡΕΘΗΣΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 29 Ιουλίου 2009
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 27 Ιουλίου 2009
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 27 Ιουλίου 2009
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 24 Ιουλίου 2009
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 20 Ιουλίου 2009
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΠ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 16 Ιουλίου 2009
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 14 Ιουλίου 2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ 14 Ιουλίου 2009
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ Β' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2009 ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ 14 Ιουλίου 2009
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 03 Ιουλίου 2009
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 30 Ιουνίου 2009
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 25 Ιουνίου 2009
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 25 Ιουνίου 2009
ΦΕΙΔΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 16 Ιουνίου 2009
ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙ.Ο 15 Ιουνίου 2009
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 11 Ιουνίου 2009
ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΔΜΕΔΕ 05 Ιουνίου 2009
ΟΙ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΦΕΚ 29 Μαΐου 2009
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2009 28 Μαΐου 2009
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ε9 26 Μαΐου 2009
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 26 Μαΐου 2009
ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 11 Μαΐου 2009
ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 07 Μαΐου 2009
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 29 Απριλίου 2009
ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 24 Απριλίου 2009
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΦΕΚ 410Β'/06-03-2009 16 Απριλίου 2009
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 15 Απριλίου 2009
ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΔΜΕΔΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 15 Απριλίου 2009
ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 13 Απριλίου 2009
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ THN ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ THΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 03 Απριλίου 2009
ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ Κ/Ξ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΖΗΤΑ Η ΠΕΔΜΕΔΕ 31 Μαρτίου 2009
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 31 Μαρτίου 2009
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΚΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ 20 Μαρτίου 2009
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ κ. ΓΕΩΡΓ. ΡΩΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑ 16 Μαρτίου 2009
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 12 Μαρτίου 2009
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 12 Μαρτίου 2009
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 10 Μαρτίου 2009
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ 09 Μαρτίου 2009
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2009
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΤΩΝ Ε.Δ.Ε. 19 Φεβρουαρίου 2009
ΠΕΔΜΕΔΕ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 19 Φεβρουαρίου 2009
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ κ. ΓΕΩΡΓ. ΡΩΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑ 19 Φεβρουαρίου 2009
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.) 18 Φεβρουαρίου 2009
ΕΝΤOΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙA ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ Ε1/2009 Υ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 18 Φεβρουαρίου 2009
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ E.I.C. ΤΟ 2010 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 10 Φεβρουαρίου 2009
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 05 Φεβρουαρίου 2009
ΚΑΜΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ 02 Φεβρουαρίου 2009
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡOΤΗΤΑ ΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 30 Ιανουαρίου 2009
ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Ε.-ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 30 Ιανουαρίου 2009
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 27 Ιανουαρίου 2009
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΖΗΤΑ Η ΠΕΔΜΕΔΕ 26 Ιανουαρίου 2009
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ 20 Ιανουαρίου 2009
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 20 Ιανουαρίου 2009
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 16 Ιανουαρίου 2009
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚEΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 16 Ιανουαρίου 2009
ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ 16 Ιανουαρίου 2009
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 30 Δεκεμβρίου 2008
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 29 Δεκεμβρίου 2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 23 Δεκεμβρίου 2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΑ 18 Δεκεμβρίου 2008
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΕΠ 16 Δεκεμβρίου 2008
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΜΕΔΕ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 11 Δεκεμβρίου 2008
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΔΜΕΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ 09 Δεκεμβρίου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Β' - Γ'& Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2008) 05 Δεκεμβρίου 2008
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β' & Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 04 Δεκεμβρίου 2008
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 04 Δεκεμβρίου 2008
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ & ΠΙΣΤΟΔΟΣΙΑΣ 02 Δεκεμβρίου 2008
ΙΚΑ- ΔΩΡΟΣΗΜΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2008 27 Νοεμβρίου 2008
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 21 Νοεμβρίου 2008
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ15 ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΔΟΥ Η΄ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 21 Νοεμβρίου 2008
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Ο. ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ 20 Νοεμβρίου 2008
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 19 Νοεμβρίου 2008
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2008 17 Νοεμβρίου 2008
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΚΑ 14 Νοεμβρίου 2008
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 7 -11-08 11 Νοεμβρίου 2008
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΘΗΣΕΑΣ'' 07 Νοεμβρίου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 06 Νοεμβρίου 2008
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 23 Οκτωβρίου 2008
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ 22 Οκτωβρίου 2008
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ 22 Οκτωβρίου 2008
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 22 Οκτωβρίου 2008
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ.ΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 14 Οκτωβρίου 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 13 Οκτωβρίου 2008
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/2008 10 Οκτωβρίου 2008
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 08 Οκτωβρίου 2008
ΑΠΟ 8-10-08 ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΓΓ. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ 07 Οκτωβρίου 2008
Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής 01 Οκτωβρίου 2008
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ15 10 Αυγούστου 2008