Ευνοϊκές διατάξεις για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με το ΦΕΚ 69Α/2015 06 Ιουλίου 2015
Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς όλους τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων 03 Ιουλίου 2015
Ανοιχτή επιστολή Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού προς τους μηχανικούς για το δημοψήφισμα 02 Ιουλίου 2015
Παράταση ισχύος των βεβαιώσεων της ΠΕΔΜΕΔΕ έως 30.09.2015 - Καλούνται τα μέλη να παραλάβουν τις νέες βεβαιώσεις 02 Ιουλίου 2015
Επιστολή του Προέδρου της Ένωσης προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας 30 Ιουνίου 2015
Την αναστολή των διαγωνισμών δημοσίων έργων ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ λόγω αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών 29 Ιουνίου 2015
Τη ματαίωση διαγωνισμού του Δήμου Ζωγράφου, λόγω καταχρηστικών απαιτήσεων, ζητά η Ένωση 26 Ιουνίου 2015
Νέα παράταση στην καταβολή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ α' εξαμήνου 2015 έως τις 31.08.2015 για παλαιούς ασφαλισμένους και 30.09.2015 για νέους ασφαλισμένους 25 Ιουνίου 2015
Κλειστά τα γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ & του ΤΠΕΔΕ στην Αθήνα από 10 έως 15 Ιουλίου λόγω μεταφοράς έδρας 24 Ιουνίου 2015
Εικόνα διάλυσης στα εργοτάξια σε ολόκληρη τη χώρα 23 Ιουνίου 2015