Η Ένωση ζητά από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ την αναβολή της διαδικασίας είσπραξης αναδρομικών εισφορών των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ 26 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ για τις εισφορές Μαρτίου 2018 μη μισθωτών ασφαλισμένων 25 Απριλίου 2018
Εγκύκλιος 7/2018 του Υπουργείου Υποδομών για τις βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ 24 Απριλίου 2018
Επιστολή της Ένωησς προς το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου πληρωμής δημοσίου έργου 24 Απριλίου 2018
Κρίσιμη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δημοπρασίες 20 Απριλίου 2018
Έντυπο διακήρυξης για συμβάσεις έργων κάτω των κοινοτικών ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 18 Απριλίου 2018
Έντονη διαμαρτυρία της Ένωσης προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών για τη δραματική και επαναλαμβανόμενη συρρίκνωση του Π.Δ.Ε. 17 Απριλίου 2018
Συνάντηση με τη Διαχειριστική Αρχή πραγματοποίησε η Ένωση στα πλαίσια της προετοιμασίας για την έναρξη του Προγράμματος ΕΣΠΑ 13 Απριλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης εξελέγη Αντιπρόεδρος της FIEC και για τη διετία 2018 - 2020 - Νέα Διοικούσα Επιτροπή εξελέγη κατά τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας 13 Απριλίου 2018
Η Ένωση απέστειλε στην ΕΑΑΔΗΣΥ προτάσεις επί των προσχεδίων διακηρύξεων για το σύστημα μελέτη κατασκευή 05 Απριλίου 2018