Πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ για τον προσδιορισμό του κοστολογικού ορίου - Τομή στη διαδικασία επιλογής αναδόχου 22 Ιουλίου 2016
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών 22 Ιουλίου 2016
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις συμβάσεις παραχώρησης 22 Ιουλίου 2016
Εγκύκλιος 15/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 14 Ιουλίου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης κατά των όρων της διακήρυξης διαγωνισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης 08 Ιουλίου 2016
Σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία των ανωνύμων εταιρειών - ΦΕΚ 125 Α/2016 08 Ιουλίου 2016
Κατάργηση διατάξεων του Νόμου 4281/2014 08 Ιουλίου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών για δύο διαγωνισμούς με προσκλήσεις συγκεκριμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων 01 Ιουλίου 2016
Σημαντική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών όπου με αντικειμενικά κριτήρια και όχι με επιλογή πρόκειται να γίνει η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των δημοσίων φορέων ΦΕΚ 1932 Β 2016 01 Ιουλίου 2016
Εγκύκλιος 13/2016 του Υπουργείου Υποδομών για τη δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων 01 Ιουλίου 2016