Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 117Α/2016 ο νέος αναπτυξιακός νόμος 23 Ιουνίου 2016
Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ μέχρι 30.09.2016 23 Ιουνίου 2016
Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς το Δήμο Πειραιά μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης 14 Ιουνίου 2016
Παράταση της προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ α΄εξαμήνου 2016 14 Ιουνίου 2016
H Ένωση επαναλαμβάνει το αίτημα να μην επηρεάζουν τα δικαιώματα προαίρεσης τις καλούμενες τάξεις πτυχίων στο διαγωνισμό 10 Ιουνίου 2016
Διόρθωση εσφαλμένων υπολογισμών στα ειδοποιητήρια των εισφορών ΤΣΜΕΔΕ α΄ εξαμήνου 2016 10 Ιουνίου 2016
Για ποιούς διατηρούνται οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ κ. Κων/νο Μακέδο στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της Ένωσης 10 Ιουνίου 2016
Η Ένωση ζητά την εύρυθμη λειτουργία του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 07 Ιουνίου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Κρωπίας για υπερβολικές και ασαφείς απαιτήσεις της διακήρυξης διαγωνισμού 30 Μαΐου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Πειραιά για τέσσερις διαγωνισμούς έργων που δεν καλούνται αποκλειστικά εργολήπτες 27 Μαΐου 2016