Παρέμβαση της Ένωσης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δήμων προς ιδιώτες 24 Μαΐου 2016
Σημαντικές ανακοινώσεις ΤΣΜΕΔΕ 24 Μαΐου 2016
Καταγραφή Δήμων που έχουν ανεξόφλητους εγκεκριμένους λογαριασμούς προς τα μέλη της Ένωσης 20 Μαΐου 2016
Τα δικαιώματα προαίρεσης να μην επηρεάζουν τις καλούμενες τάξεις πτυχίων σε διαγωνισμό ζητά η Ένωση από το Υπουργείο Υποδομών 20 Μαΐου 2016
Συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με εκπροσώπους του ΟΟΣΑ και του Υπουργείου Ανάπτυξης 13 Μαΐου 2016
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 85 Α/2016 ο νέος ασφαλιστικός και φορολογικός νόμος 13 Μαΐου 2016
Οδηγία 14/2016 ΕΑΑΔΗΣΥ για τη δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 13 Μαΐου 2016
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Οικονομίας με αίτημα την επίσπευση των διαδικασιών ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 12 Μαΐου 2016
Συνεχίζεται η απεργία-αποχή των μηχανικών από τα Τεχνικά Συμβούλια και τις Επιτροπές για το ασφαλιστικό- ανακοίνωσε το ΤΕΕ 09 Μαΐου 2016
"Οι βουλευτές μηχανικοί που τυχόν ψηφίσουν το ασφαλιστικό θα έχουν ονοματεπώνυμο" ανακοίνωσε το ΤΕΕ 06 Μαΐου 2016