Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147Α'/8.8.2016 ο νόμος 4412 για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 23 Αυγούστου 2016
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148Α'/8.8.2016 ο νόμος 4413 για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης 04 Αυγούστου 2016
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η διάταξη που λύνει το πρόβλημα της πολλαπλής παρακράτησης φόρου 3% στα τεχνικά έργα 04 Αυγούστου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης για επιπλέον όρο στις διακηρύξεις του Δήμου Ν. Ιωνίας 03 Αυγούστου 2016
Η ομιλία του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Γεωργίου Ρωμοσιού στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις 01 Αυγούστου 2016
Συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τον Υπουργό Υποδομών και την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής 29 Ιουλίου 2016
Η πρόταση της Ένωσης για τον προσδιορισμό του κοστολογικού ορίου για την καταπολέμηση των υψηλών εκπτώσεων 27 Ιουλίου 2016
Οι προτάσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ για το νέο σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 27 Ιουλίου 2016
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών 22 Ιουλίου 2016
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις συμβάσεις παραχώρησης 22 Ιουλίου 2016