Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα 28 Απριλίου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης για καθυστερήσεις πληρωμών εγκεκριμένων λογαριασμών έργων ΕΣΠΑ 26 Απριλίου 2016
Κάλεσμα για αποχή των εργοληπτών δημοσίων έργων ενάντια στο ασφαλιστικό 22 Απριλίου 2016
Δόθηκε στη διαβούλευση από το Υπουργείο Εργασίας το σχέδιο νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση 20 Απριλίου 2016
ΦΕΚ 66Α/2016- Νέα παράταση της έναρξης ισχύος των διατάξεων του Β΄μέρους του Ν. 4281/2014 19 Απριλίου 2016
Παράταση προθεσμίας πληρωμής εισφορών ΤΣΜΕΔΕ α΄εξαμήνου 2016 μετά από παρέμβαση της Ένωσης 14 Απριλίου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης για εσφαλμένο υπολογισμό του τιμολογίου μελέτης δημοπρατούμενου έργου 12 Απριλίου 2016
Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης τις παρατηρήσεις που υπέβαλε στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για την έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 08 Απριλίου 2016
Δόθηκε στη διαβούλευση το βιβλίο IV για την έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 06 Απριλίου 2016
Υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΠΕΔΕ - Ποιούς αφορά - Ενημερωτικό σημείωμα 05 Απριλίου 2016