Εξηγήσεις για τη δραστηριότητα της "νέας ΜΟΜΑ" στο νησί της Ικαρίας ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο 31 Ιουλίου 2015
Διαμαρτυρία της Ένωσης για διαγωνισμό που προκηρύχθηκε ως προμήθεια για έργο του ΚΕΘΕΑ 31 Ιουλίου 2015
Υποδείγματα χρήσιμων εντύπων για την καθημερινότητα του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων σε σχέση με τις υπηρεσίες 30 Ιουλίου 2015
Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών - Οδηγία 5/2015 ΕΑΑΔΗΣΥ 30 Ιουλίου 2015
Την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στα έργα που θα δημοπρατήσει η Περιφέρεια Ηπείρου ζητά η Ένωση 29 Ιουλίου 2015
Δυνατότητα καταβολής των δόσεων του διακανονισμού οφειλών μηνών Μαίου έως και Αυγούστου στα κεντρικά και τοπικά γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ 29 Ιουλίου 2015
Η Ένωση επανήλθε στο αίτημα για την παράταση του ΕΣΠΑ - Επιστολή προς το Υπουργείο - Ζητήθηκε η συνδρομή της FIEC 28 Ιουλίου 2015
Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Πειραιά μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης 24 Ιουλίου 2015
Το Επιγραφικό Μουσείο προκηρύσσει διαγωνισμό έργου χωρίς να καλεί εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ 15 Ιουλίου 2015
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εξέδωσε την Οδηγία 9/2015 για την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών. 14 Ιουλίου 2015