Εγκύκλιος 3/2017 του Υπουργείου Υποδομών για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων 24 Φεβρουαρίου 2017
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκοπέλου ομόφωνα αποφάσισε τη διεξαγωγή διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης 22 Φεβρουαρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δασαρχείο Θάσου για πέντε διαγωνισμούς με προσκλήσεις χωρίς δημοσίευση διακήρυξης 21 Φεβρουαρίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών με αίτημα την τροποποίηση του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 για τη σύνθεση των Επιτροπών Διαγωνισμού 17 Φεβρουαρίου 2017
Εγκύκλιος 6/2017 του Υπουργείου Εργασίας για τους μισθωτούς μηχανικούς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ 14 Φεβρουαρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης για διαγωνισμό με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης για την κατασκευή του Κέντρου κράτησης στην Κω 13 Φεβρουαρίου 2017
Η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τα "μπλοκάκια" 09 Φεβρουαρίου 2017
Το Ταμείο δέχεται ήδη αιτήσεις για μείωση των εισφορών ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης 06 Φεβρουαρίου 2017
Εγκύκλιος 4/2017 του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ των μελών εταιρειών και των μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών 06 Φεβρουαρίου 2017
Ανακοίνωση του Προέδρου για τις εκλογές της Ένωσης 03 Φεβρουαρίου 2017