Τον προγραμματισμό και χρηματοδότηση και μικρότερων έργων στην Περιφέρεια Αττικής ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ 05 Ιουλίου 2017
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ 30 Ιουνίου 2017
Επιστολή της Ένωσης με αίτημα τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2011 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών 28 Ιουνίου 2017
Υπενθύμιση: Την 30.06.2017 λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης "πόθεν έσχες" 28 Ιουνίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ με αίτημα την παράταση ισχύος της ασφαλιστικής ενημερότητας και της προθεσμίας πληρωμής των εισφορών 28 Ιουνίου 2017
Αποτελέσματα αρχαιρεσιών για τη Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ για την τριετία 2017-2020 27 Ιουνίου 2017
Επιτροπές Αντιπροσωπείας της ΠΕΔΜΕΔΕ 23 Ιουνίου 2017
Σημαντικές επισημάνσεις για τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς για την ανάληψη δημοσίων έργων 23 Ιουνίου 2017
Σημαντική ανακοίνωση σχετικά με την υποχρέωση των εργοληπτικών επιχειρήσεων για την απόκτηση POS 20 Ιουνίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών για τα προβλήματα λειτουργίας των Επιτροπών της Διεύθυνσης Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 16 Ιουνίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών με αίτημα την παράταση της προθεσμίας υποβολής εκθέσεων δραστηριότητας 09 Ιουνίου 2017
Η Ένωση ζητά διευκρινίσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για θέματα που αφορούν στην υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ -ηλεκτρονικές δημοπρασίες-στις δημόσιες συμβάσεις έργων 07 Ιουνίου 2017
Σημαντική Ανακοίνωση-Ποιός υποχρεούται να υπογράφει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και το Ευρωπαίκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 02 Ιουνίου 2017
Η Ένωση απέστειλε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και το Νομικό της Σύμβουλο για να επανδρώσουν τις Ομάδες Εργασίας για τα Μητρώα στο Υπουργείο Υποδομών 02 Ιουνίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Πολεμικό Ναυτικό για διαγωνιστικές διαδικασίες που δεν διενεργούνται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 02 Ιουνίου 2017