Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών με αίτημα την αυστηροποίηση του καθεστώτος των εγγυητικών επιστολών για την αντιμετώπιση των υψηλών εκπτώσεων 17 Ιουλίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών με αίτημα την απαλλαγή από το ΦΠΑ σε τμήματα έργων της Αμερικάνικης Βάσης που εκτελούνται από αναγνωρισμένους υπεργολάβους 14 Ιουλίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών με αίτημα την άρση των δυσμενών προϋποθέσεων για έκδοση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης 14 Ιουλίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ για τον άδικο καταλογισμό Πράξεων Επιβολής Εισφορών και Προστίμων σε Εργολήπτες δημοσίων έργων 13 Ιουλίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Οικονομίας με αίτημα την αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων 12 Ιουλίου 2017
Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Εταιρειών για την τριετία 2017 - 2020 06 Ιουλίου 2017
Το πρόβλημα της μη ηλεκτρονικής διασύνδεσης του ΕΦΚΑ με το ΤΜΕΔΕ για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας επισημαίνει η Ένωση στην Υπουργό Εργασίας 05 Ιουλίου 2017
Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε τις παρατηρήσεις της επί θεμάτων του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. (πρώην ΜΕΕΠ) 05 Ιουλίου 2017
Τον προγραμματισμό και χρηματοδότηση και μικρότερων έργων στην Περιφέρεια Αττικής ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ 05 Ιουλίου 2017
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ 30 Ιουνίου 2017
Επιστολή της Ένωσης με αίτημα τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2011 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών 28 Ιουνίου 2017
Υπενθύμιση: Την 30.06.2017 λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης "πόθεν έσχες" 28 Ιουνίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ με αίτημα την παράταση ισχύος της ασφαλιστικής ενημερότητας και της προθεσμίας πληρωμής των εισφορών 28 Ιουνίου 2017
Αποτελέσματα αρχαιρεσιών για τη Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ για την τριετία 2017-2020 27 Ιουνίου 2017
Επιτροπές Αντιπροσωπείας της ΠΕΔΜΕΔΕ 23 Ιουνίου 2017