Οριστική έγκριση της πρότασης της ΠΕΔΜΕΔΕ για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των Κατασκευών και Υλικών» 23 Οκτωβρίου 2017
Έφυγε ο Τάσος Κουτεντάκης, μέλος της ΠΕΔΜΕΔΕ και πρώην Πρόεδρος της ΠΕΔΜΗΕΔΕ 19 Οκτωβρίου 2017
Η ίδρυση της νέας F.I.E.C. - Μία ιστορική στιγμή για τον Eυρωπαϊκό Kατασκευαστικό κλάδο 18 Οκτωβρίου 2017
Ακύρωση διαγωνισμού λόγω υπερβολικών απαιτήσεων στη διακήρυξη ζητά η Ένωση από το Δήμαρχο Καρύστου 18 Οκτωβρίου 2017
Τη λειτουργία των υπηρεσιών του ΤΜΕΔΕ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας απαιτεί η Ένωση από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Ταμείου 17 Οκτωβρίου 2017
Τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για τα κατώτατα όρια και τις Α.Χ.Π. ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Υποδομών 16 Οκτωβρίου 2017
Απάντηση του Διοικητή του ΕΦΚΑ στο αίτημα της Ένωσης για τη λειτουργία των υπηρεσιών του ΤΜΕΔΕ κατά την ημέρα Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2017
Σεμινάρια της ΠΕΔΜΕΔΕ για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες : Γ Κύκλος στις 11 Οκτωβρίου 2017 στην Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Οικονομίας με αίτημα την επίσπευση των διαδικασιών απορρόφησης κονδυλίων από το ΕΣΠΑ 13 Σεπτεμβρίου 2017
Η Ένωση ζητά από τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ να παραμένουν ανοικτές οι υπηρεσίες του Ταμείου κατά την ημέρα Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2017
Η Ένωση ζητά από το Διοικητή του ΕΦΚΑ να έχει εξάμηνη ισχύ η ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες 12 Σεπτεμβρίου 2017
Οδηγίες εγγραφής στο ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις έργων - απόκτηση κωδικών για ηλεκτρονικές δημοπρασίες 11 Σεπτεμβρίου 2017
Ανακοίνωση προς τα μέλη της Ένωσης - Αναβάλλονται προσωρινά τα σεμινάρια για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες 07 Σεπτεμβρίου 2017
Επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ στην Υπουργό Εργασίας για τις προωθούμενες δυσμενείς διατάξεις για το απασχολούμενο προσωπικό στα τεχνικά έργα 05 Σεπτεμβρίου 2017
Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Υποδομών περαιτέρω παράταση στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις δημόσιες συμβάσεις έργων 30 Αυγούστου 2017