Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ για τις εισφορές Μαρτίου 2018 μη μισθωτών ασφαλισμένων 25 Απριλίου 2018
Εγκύκλιος 7/2018 του Υπουργείου Υποδομών για τις βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ 24 Απριλίου 2018
Επιστολή της Ένωσης προς το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου πληρωμής δημοσίου έργου 24 Απριλίου 2018
Κρίσιμη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δημοπρασίες 20 Απριλίου 2018
Έντυπο διακήρυξης για συμβάσεις έργων κάτω των κοινοτικών ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 18 Απριλίου 2018
Έντονη διαμαρτυρία της Ένωσης προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών για τη δραματική και επαναλαμβανόμενη συρρίκνωση του Π.Δ.Ε. 17 Απριλίου 2018
Συνάντηση με τη Διαχειριστική Αρχή πραγματοποίησε η Ένωση στα πλαίσια της προετοιμασίας για την έναρξη του Προγράμματος ΕΣΠΑ 13 Απριλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης εξελέγη Αντιπρόεδρος της FIEC και για τη διετία 2018 - 2020 - Νέα Διοικούσα Επιτροπή εξελέγη κατά τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας 13 Απριλίου 2018
Η Ένωση απέστειλε στην ΕΑΑΔΗΣΥ προτάσεις επί των προσχεδίων διακηρύξεων για το σύστημα μελέτη κατασκευή 05 Απριλίου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον ΕΔΣΝΑ για όρους σε διακήρυξη διαγωνισμού που μειώνουν τον ανταγωνισμό 05 Απριλίου 2018
Παράταση προθεσμίας καταβολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών β΄εξαμήνου 2012 του π.ΤΣΜΕΔΕ 05 Απριλίου 2018
Η Ένωση διαμαρτύρεται προς την Περιφέρεια Δ. Ελλάδος γιατί με τις διευκρινίσεις που παρέχει στους διαγωνιζόμενους τροποποιεί ουσιώδεις όρους της διακήρυξης 05 Απριλίου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος για 4 διαγωνισμούς που δεν καλούν πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 04 Απριλίου 2018
Συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τον Πρόεδρο και στελέχη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 30 Μαρτίου 2018
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ 30 Μαρτίου 2018