Σημαντικό έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας παρέχει οδηγίες για το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ που απαιτείται στους διαγωνισμούς σχετικά με τις πράξεις επιβολής προστίμου 22 Δεκεμβρίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Εσωτερικών με αίτημα τη συμμετοχή των εκπροσώπων της στα Τεχνικά Συμβούλια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας 21 Δεκεμβρίου 2017
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής. 21 Δεκεμβρίου 2017
Νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων από την ΕΑΑΔΗΣΥ για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου 19 Δεκεμβρίου 2017
Η Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας για την αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση των μικρών επιχειρήσεων 12 Δεκεμβρίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ με αίτημα την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης 12 Δεκεμβρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμαρχο Μεσολογγίου για τους όρους της διακήρυξης που περιορίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό 11 Δεκεμβρίου 2017
Η Ένωση θέτει στην Περιφερειάρχη Αττικής την τεχνογνωσία της στη διαχείριση των αντιπλημμυρικών έργων για τις θεομηνίες 08 Δεκεμβρίου 2017
Η Ένωση εκφράζει για άλλη μια φορά την ανησυχία της προς τον Πρόεδρο της ΔΕ του ΤΜΕΔΕ για το παρόν και το μέλλον του Ταμείου 08 Δεκεμβρίου 2017
Εξελέγη ο Γεώργιος Ρωμοσιός, μοναδικός εκπρόσωπος του εργοληπτικού κλάδου στις εκλογές του ΕΒΕΑ 05 Δεκεμβρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το ΤΕΙ Πειραιά για τους όρους της διακήρυξης διαγωνισμού έργου που μειώνουν τον ανταγωνισμό 05 Δεκεμβρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμαρχο Αμαρουσίου για διαγωνισμό στον οποίο δεν καλούνται πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ 04 Δεκεμβρίου 2017
Ευχαριστήρια επιστολή της Περιφερειάρχη Αττικής για την προσφορά της Ένωσης 01 Δεκεμβρίου 2017
Σημαντική ανακοίνωση - Εκδίδεται εφεξής η εξάμηνη ασφαλιστική ενημερότητα 01 Δεκεμβρίου 2017
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών β΄εξαμήνου 2016 01 Δεκεμβρίου 2017