Η Ένωση διαμαρτύρεται έντονα για τις αιτήσεις των Μηχανικών που δεν έχουν ακόμα ελεγχθεί από το Υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στην πλατεία Κλαυθμώνος 15 Μαΐου 2018
Η Ένωση απαιτεί από το Υπουργείο Εργασίας την καταβολή στο ΤΜΕΔΕ 20.000.000 ευρώ εκ των οφειλομένων για τη συμμετοχή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής 11 Μαΐου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς Δήμο Ωρωπού για τους όρους σε διακήρυξη διαγωνισμού που παραβιάζουν την αρχή του ελεύθερου συναγωνισμού 10 Μαΐου 2018
Η Ένωση ζητά από την Υπουργό Εργασίας τη μεταβίβαση της περιουσίας στο ΤΜΕΔΕ για να ανταποκριθεί στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής 09 Μαΐου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης για την ανάθεση έργου 300.000.000 ευρώ στον Ε-65 07 Μαΐου 2018
Επιστολή της Ένωσης προς την Περιφερειάρχη Αττικής για τους διαγωνισμούς για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Περιφέρειας 07 Μαΐου 2018
Τροποποίηση των διατάξεων του ΦΠΑ για ορισμένες κατηγορίες έργων ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Οικονομικών 30 Απριλίου 2018
Η Ένωση ζητά από τη Διοίκηση του ΤΜΕΔΕ την άμεση επιστροφή στους δικαιούχους των ποσών που έχουν κατατεθεί ως πρόσθετες εγγυήσεις για επιστραφείσες εγγυητικές επιστολές 27 Απριλίου 2018
Επιστολή της Ένωσης προς την Περιφέρεια Αττικής για τους διαγωνισμούς που πρόκειται να διενεργήσει με προσκλήσεις 27 Απριλίου 2018
Η Ένωση ζητά από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ την αναβολή της διαδικασίας είσπραξης αναδρομικών εισφορών των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ 26 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ για τις εισφορές Μαρτίου 2018 μη μισθωτών ασφαλισμένων 25 Απριλίου 2018
Εγκύκλιος 7/2018 του Υπουργείου Υποδομών για τις βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ 24 Απριλίου 2018
Επιστολή της Ένωσης προς το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου πληρωμής δημοσίου έργου 24 Απριλίου 2018
Κρίσιμη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δημοπρασίες 20 Απριλίου 2018
Έντυπο διακήρυξης για συμβάσεις έργων κάτω των κοινοτικών ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 18 Απριλίου 2018