Μηδενικές συνδρομές και για το 2017 για τις νεοεγγραφόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 και Α2 τάξης του ΜΕΕΠ (ατομικές και εταιρείες) και καμία αύξηση για τις υπόλοιπες αποφάσισε η Αντιπροσωπεία της Ένωσης 25 Νοεμβρίου 2016
Η Ένωση ζητά από το Δήμαρχο Φυλής την επαναδημοπράτηση διαγωνισμού ορίζοντας αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης προσφορών των διαγωνιζομένων 22 Νοεμβρίου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών για καταχρηστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 περί απευθείας ανάθεσης εκ μέρους των ΟΤΑ 18 Νοεμβρίου 2016
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ έτους 2016 17 Νοεμβρίου 2016
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών για τη διαδικασία διακοπής εργασιών με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης 11 Νοεμβρίου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Υπουργείο Πολιτισμού για υπερβολικούς όρους σε 5 διακηρύξεις 10 Νοεμβρίου 2016
Η Ένωση ζητά από την Περιφέρεια Αττικής τη δημοπράτηση του Φαληρικού Όρμου σε χωριστά τμήματα προς όφελος των μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων 10 Νοεμβρίου 2016
Εκλογές ΤΕΕ - 20.11.2016 - Υποψήφιοι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων - Μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ 04 Νοεμβρίου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαίας για κατάρτιση μητρώου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από καταστροφές χωρίς να καλούνται εργολήπτες 04 Νοεμβρίου 2016
Επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Εσωτερικών με αίτημα τη συμμόρφωση των Δήμων προς τις δικαστικές αποφάσεις 04 Νοεμβρίου 2016
Παράταση προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Α΄εξαμήνου 2016 μέχρι την 30.11.2016 31 Οκτωβρίου 2016
Η ΕΑΑΔΗΣΥ δημοσίευσε υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα 25 Οκτωβρίου 2016
Η Ένωση απέστειλε τις παρατηρήσεις της στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τα μητρώα και το σύστημα παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων 14 Οκτωβρίου 2016
Οι προτάσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ στην προδιαβούλευση πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ 14 Οκτωβρίου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης για διακήρυξη διαγωνισμού που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 14 Οκτωβρίου 2016