Ενημερωτικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας της Ένωσης για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες 31 Ιουλίου 2017
Εγκρίθηκε η πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των Κατασκευών και Υλικών» 28 Ιουλίου 2017
Η Ένωση ζητά από τη Διοίκηση του ΤΜΕΔΕ να μεριμνήσει για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και την περιφρούρηση της εγγυοδοσίας 26 Ιουλίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών με αίτημα την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των εργοληπτικών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ορίου ετήσιου κύκλου εργασιών 20 Ιουλίου 2017
Ελληνικό ΑΕ-Ανακοίνωση δημοσιοποίησης στοιχείων φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά -Πρόσκληση για υποβολή απόψεων 20 Ιουλίου 2017
Εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής από το ΤΜΕΔΕ 20 Ιουλίου 2017
Ηλεκτρονική πλέον η έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής από το ΤΜΕΔΕ 18 Ιουλίου 2017
Την άμεση απόδοση της συνολικής προβλεπόμενης περιουσίας στο ΤΜΕΔΕ ζητά επιτακτικά η Ένωση από την Υπουργό Εργασίας 18 Ιουλίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών με αίτημα την αυστηροποίηση του καθεστώτος των εγγυητικών επιστολών για την αντιμετώπιση των υψηλών εκπτώσεων 17 Ιουλίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών με αίτημα την απαλλαγή από το ΦΠΑ σε τμήματα έργων της Αμερικάνικης Βάσης που εκτελούνται από αναγνωρισμένους υπεργολάβους 14 Ιουλίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών με αίτημα την άρση των δυσμενών προϋποθέσεων για έκδοση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης 14 Ιουλίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ για τον άδικο καταλογισμό Πράξεων Επιβολής Εισφορών και Προστίμων σε Εργολήπτες δημοσίων έργων 13 Ιουλίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Οικονομίας με αίτημα την αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων 12 Ιουλίου 2017
Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Εταιρειών για την τριετία 2017 - 2020 06 Ιουλίου 2017
Το πρόβλημα της μη ηλεκτρονικής διασύνδεσης του ΕΦΚΑ με το ΤΜΕΔΕ για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας επισημαίνει η Ένωση στην Υπουργό Εργασίας 05 Ιουλίου 2017