Υπουργική απόφαση προσδιορίζει τη βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 01.01.2017 11 Ιανουαρίου 2017
Οδηγία 17/2016 ΕΑΑΔΗΣΥ- Ενίσχυση συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 05 Ιανουαρίου 2017
Τα τελικά δεσμευτικά πρότυπα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων δημοσίευσε η ΕΑΑΔΗΣΥ 03 Ιανουαρίου 2017
Ανεπαρκής η μεταβιβαζόμενη περιουσία στο νέο Ταμείο των Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) - Αφανισμός του μικρομεσαίου Μηχανικού και Εργολήπτη Δημοσίων Έργων- Εντονότατη διαμαρτυρία της Ένωσης 02 Ιανουαρίου 2017
Έγκριση καταστατικού του ΝΠΙΔ με την επωνυμία "Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων -ΤΜΕΔΕ" με το ΦΕΚ 4214Β/2016 28 Δεκεμβρίου 2016
Υπόδειγμα διακήρυξης για τις συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα, δημοσίευσε η ΕΑΑΔΗΣΥ 27 Δεκεμβρίου 2016
Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα δημοσίευσε η ΕΑΑΔΗΣΥ 27 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος και η Δ.Ε. της ΠΕΔΜΕΔΕ σας εύχονται ευτυχισμένο το 2017 21 Δεκεμβρίου 2016
Το ΤΣΜΕΔΕ παρέχει διευκρινίσεις προς την Ένωση σχετικά με την κατάργηση των κρατήσεων στις πληρωμές λογαριασμών δημοσίων έργων 21 Δεκεμβρίου 2016
Η Ένωση ζητά από το Δήμαρχο Σκοπέλου τη διεξαγωγή διαγωνισμού με ανοικτές διαδικασίες προς όφελος του ανταγωνισμού 19 Δεκεμβρίου 2016
Παράταση της προθεσμίας εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ β εξαμήνου 2016 15 Δεκεμβρίου 2016
Απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ για ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών ασφαλισμένων 15 Δεκεμβρίου 2016
Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Φυλής μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης για οφειλές σε εργολήπτες 13 Δεκεμβρίου 2016
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαβεβαίωσε την Ένωση ότι η σύσταση της ΜΟΜΚΑ δε θίγει τα επαγγελματικά δικαιώματα των εργοληπτών-μελών της 09 Δεκεμβρίου 2016
Διαμαρτυρία σε Δήμο Καισαριανής για εξόφληση δικαστικών αποφάσεων 02 Δεκεμβρίου 2016