ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 08 Μαρτίου 2010
ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η' ΑΛΛΩΣ ''ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ'.' ΟΙ ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 26 Φεβρουαρίου 2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 23 Φεβρουαρίου 2010
ΙΚΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 05 Φεβρουαρίου 2010
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ: ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 13 Ιανουαρίου 2010
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 11 Ιανουαρίου 2010
2010 31 Δεκεμβρίου 2009
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΟΤΑ 21 Δεκεμβρίου 2009
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 18 Δεκεμβρίου 2009
ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΚ & ΜΕΕΠ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 18 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 17 Δεκεμβρίου 2009
ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΡΠΣ 16 Δεκεμβρίου 2009
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 16 Δεκεμβρίου 2009
ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Δ.Ε. 15 Δεκεμβρίου 2009
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΜΗΝΑ Α' Β' Γ' Δ' 2009 11 Δεκεμβρίου 2009