ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 19 Νοεμβρίου 2008
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2008 17 Νοεμβρίου 2008
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΚΑ 14 Νοεμβρίου 2008
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 7 -11-08 11 Νοεμβρίου 2008
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΘΗΣΕΑΣ'' 07 Νοεμβρίου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 06 Νοεμβρίου 2008
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 23 Οκτωβρίου 2008
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ 22 Οκτωβρίου 2008
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ 22 Οκτωβρίου 2008
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 22 Οκτωβρίου 2008
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ.ΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 14 Οκτωβρίου 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 13 Οκτωβρίου 2008
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/2008 10 Οκτωβρίου 2008
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 08 Οκτωβρίου 2008
ΑΠΟ 8-10-08 ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΓΓ. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ 07 Οκτωβρίου 2008