ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 27 Οκτωβρίου 2009
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 26 Οκτωβρίου 2009
ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 19 Οκτωβρίου 2009
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 16 Οκτωβρίου 2009
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ181Α/16-9-09 ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 08 Οκτωβρίου 2009
ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 44 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 07 Οκτωβρίου 2009
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 02 Οκτωβρίου 2009
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΠΕΔΜΕΔΕ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 02 Οκτωβρίου 2009
ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 01 Οκτωβρίου 2009
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2008 01 Οκτωβρίου 2009
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 19-1-2010 29 Σεπτεμβρίου 2009
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 28 Σεπτεμβρίου 2009
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΠΑ 18 Σεπτεμβρίου 2009
ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 10 Σεπτεμβρίου 2009
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ''ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ''-''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ'' ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ 10 Σεπτεμβρίου 2009