ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 12 Μαρτίου 2009
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 10 Μαρτίου 2009
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ 09 Μαρτίου 2009
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2009
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΤΩΝ Ε.Δ.Ε. 19 Φεβρουαρίου 2009
ΠΕΔΜΕΔΕ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 19 Φεβρουαρίου 2009
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ κ. ΓΕΩΡΓ. ΡΩΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑ 19 Φεβρουαρίου 2009
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.) 18 Φεβρουαρίου 2009
ΕΝΤOΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙA ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ Ε1/2009 Υ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 18 Φεβρουαρίου 2009
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ E.I.C. ΤΟ 2010 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 10 Φεβρουαρίου 2009
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 05 Φεβρουαρίου 2009
ΚΑΜΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ 02 Φεβρουαρίου 2009
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡOΤΗΤΑ ΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 30 Ιανουαρίου 2009
ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Ε.-ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 30 Ιανουαρίου 2009
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 27 Ιανουαρίου 2009