ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΜΕΔΕ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 11 Δεκεμβρίου 2008
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΔΜΕΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ 09 Δεκεμβρίου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Β' - Γ'& Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2008) 05 Δεκεμβρίου 2008
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β' & Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 04 Δεκεμβρίου 2008
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 04 Δεκεμβρίου 2008
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ & ΠΙΣΤΟΔΟΣΙΑΣ 02 Δεκεμβρίου 2008
ΙΚΑ- ΔΩΡΟΣΗΜΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2008 27 Νοεμβρίου 2008
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 21 Νοεμβρίου 2008
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ15 ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΔΟΥ Η΄ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 21 Νοεμβρίου 2008
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Ο. ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ 20 Νοεμβρίου 2008
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 19 Νοεμβρίου 2008
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2008 17 Νοεμβρίου 2008
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΚΑ 14 Νοεμβρίου 2008
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 7 -11-08 11 Νοεμβρίου 2008
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΘΗΣΕΑΣ'' 07 Νοεμβρίου 2008