ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΔΜΕΔΕ 05 Ιουνίου 2009
ΟΙ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΦΕΚ 29 Μαΐου 2009
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2009 28 Μαΐου 2009
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ε9 26 Μαΐου 2009
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 26 Μαΐου 2009
ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 11 Μαΐου 2009
ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 07 Μαΐου 2009
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 29 Απριλίου 2009
ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 24 Απριλίου 2009
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΦΕΚ 410Β'/06-03-2009 16 Απριλίου 2009
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 15 Απριλίου 2009
ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΔΜΕΔΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 15 Απριλίου 2009
ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 13 Απριλίου 2009
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ THN ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ THΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 03 Απριλίου 2009
ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ Κ/Ξ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΖΗΤΑ Η ΠΕΔΜΕΔΕ 31 Μαρτίου 2009