ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 27 Ιανουαρίου 2009
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΖΗΤΑ Η ΠΕΔΜΕΔΕ 26 Ιανουαρίου 2009
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ 20 Ιανουαρίου 2009
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 20 Ιανουαρίου 2009
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 16 Ιανουαρίου 2009
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚEΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 16 Ιανουαρίου 2009
ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ 16 Ιανουαρίου 2009
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 30 Δεκεμβρίου 2008
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 29 Δεκεμβρίου 2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 23 Δεκεμβρίου 2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΑ 18 Δεκεμβρίου 2008
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΕΠ 16 Δεκεμβρίου 2008
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΜΕΔΕ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 11 Δεκεμβρίου 2008
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΔΜΕΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ 09 Δεκεμβρίου 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Β' - Γ'& Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2008) 05 Δεκεμβρίου 2008