ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ: ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 13 Ιανουαρίου 2010
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 11 Ιανουαρίου 2010
2010 31 Δεκεμβρίου 2009
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΟΤΑ 21 Δεκεμβρίου 2009
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 18 Δεκεμβρίου 2009
ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΚ & ΜΕΕΠ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 18 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 17 Δεκεμβρίου 2009
ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΡΠΣ 16 Δεκεμβρίου 2009
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 16 Δεκεμβρίου 2009
ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Δ.Ε. 15 Δεκεμβρίου 2009
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΜΗΝΑ Α' Β' Γ' Δ' 2009 11 Δεκεμβρίου 2009
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 10 Δεκεμβρίου 2009
ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Δ15 04 Δεκεμβρίου 2009
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ' ΚΠΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 03 Δεκεμβρίου 2009
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ 20 Νοεμβρίου 2009