ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ κ. ΓΕΩΡΓ. ΡΩΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑ 19 Φεβρουαρίου 2009
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.) 18 Φεβρουαρίου 2009
ΕΝΤOΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙA ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ Ε1/2009 Υ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 18 Φεβρουαρίου 2009
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ E.I.C. ΤΟ 2010 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 10 Φεβρουαρίου 2009
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 05 Φεβρουαρίου 2009
ΚΑΜΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ 02 Φεβρουαρίου 2009
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡOΤΗΤΑ ΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 30 Ιανουαρίου 2009
ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Ε.-ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 30 Ιανουαρίου 2009
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 27 Ιανουαρίου 2009
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΖΗΤΑ Η ΠΕΔΜΕΔΕ 26 Ιανουαρίου 2009
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ 20 Ιανουαρίου 2009
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 20 Ιανουαρίου 2009
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 16 Ιανουαρίου 2009
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚEΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 16 Ιανουαρίου 2009
ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ 16 Ιανουαρίου 2009