ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 31 Μαρτίου 2009
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΚΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ 20 Μαρτίου 2009
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ κ. ΓΕΩΡΓ. ΡΩΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑ 16 Μαρτίου 2009
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 12 Μαρτίου 2009
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 12 Μαρτίου 2009
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 10 Μαρτίου 2009
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ 09 Μαρτίου 2009
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2009
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΤΩΝ Ε.Δ.Ε. 19 Φεβρουαρίου 2009
ΠΕΔΜΕΔΕ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 19 Φεβρουαρίου 2009
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ κ. ΓΕΩΡΓ. ΡΩΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑ 19 Φεβρουαρίου 2009
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.) 18 Φεβρουαρίου 2009
ΕΝΤOΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙA ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ Ε1/2009 Υ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 18 Φεβρουαρίου 2009
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ E.I.C. ΤΟ 2010 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 10 Φεβρουαρίου 2009
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 05 Φεβρουαρίου 2009