ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 11 Μαΐου 2009
ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 07 Μαΐου 2009
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 29 Απριλίου 2009
ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 24 Απριλίου 2009
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΦΕΚ 410Β'/06-03-2009 16 Απριλίου 2009
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 15 Απριλίου 2009
ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΔΜΕΔΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 15 Απριλίου 2009
ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 13 Απριλίου 2009
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ THN ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ THΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 03 Απριλίου 2009
ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ Κ/Ξ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΖΗΤΑ Η ΠΕΔΜΕΔΕ 31 Μαρτίου 2009
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 31 Μαρτίου 2009
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΚΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ 20 Μαρτίου 2009
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ κ. ΓΕΩΡΓ. ΡΩΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑ 16 Μαρτίου 2009
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 12 Μαρτίου 2009
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 12 Μαρτίου 2009