ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 01 Ιουλίου 2010
ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 01 Ιουλίου 2010
ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 30 Ιουνίου 2010
ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 29 Ιουνίου 2010
ΡΥΘΜΙΣΗ-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 28 Ιουνίου 2010
ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ- ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 22 Ιουνίου 2010
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 17 Ιουνίου 2010
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 14 Ιουνίου 2010
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ 10 Ιουνίου 2010
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 07 Ιουνίου 2010
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ''ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ'' 04 Ιουνίου 2010
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΧΡΕΩΝ, ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 04 Ιουνίου 2010
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2009 31 Μαΐου 2010
ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΡΠΣ 26 Μαΐου 2010
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 14 Μαΐου 2010