Η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τα "μπλοκάκια" 09 Φεβρουαρίου 2017
Το Ταμείο δέχεται ήδη αιτήσεις για μείωση των εισφορών ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης 06 Φεβρουαρίου 2017
Εγκύκλιος 4/2017 του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ των μελών εταιρειών και των μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών 06 Φεβρουαρίου 2017
Ανακοίνωση του Προέδρου για τις εκλογές της Ένωσης 03 Φεβρουαρίου 2017
Λύθηκε το πρόβλημα της διπλής παρακράτησης δόσεων Ιανουαρίου 2017 από το ΤΣΜΕΔΕ 03 Φεβρουαρίου 2017
Εγκύκλιος 1/2017 του Υπουργείου Εργασίας-Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών από 01.01.2017 31 Ιανουαρίου 2017
Κατευθυντήρια Οδηγία 18/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ για τη συμπλήρωση των προτύπων τευχών διακήρυξης συμβάσεων έργου 25 Ιανουαρίου 2017
Παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών β΄εξαμήνου 2016 των ασφαλισμένων μηχανικών 24 Ιανουαρίου 2017
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Νέοι λογαριασμοί για την πληρωμή των γραμματίων είσπραξης εγγυητικών επιστολών στο ΤΜΕΔΕ 24 Ιανουαρίου 2017
50% μείωση εισφορών για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια πραγματικής ασφάλισης 24 Ιανουαρίου 2017
Η Ένωση ζητά επείγουσα συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας για το ασφαλιστικό και το ΤΜΕΔΕ 20 Ιανουαρίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ επισημαίνει τα σημεία που πρέπει να διορθωθούν στα πρότυπα τεύχη διακήρυξης έργου 20 Ιανουαρίου 2017
Απόσυρση του συγκεκριμένου προσχεδίου εγκυκλίου για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους η ΠΕΔΜΕΔΕ, το ΤΕΕ και οι λοιπές Οργανώσεις του κλάδου 17 Ιανουαρίου 2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες έτους 2016 17 Ιανουαρίου 2017
Προσχέδιο εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (Α.Χ.Π) 13 Ιανουαρίου 2017