Παράταση προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ 17 Μαρτίου 2017
Η Ένωση κατέθεσε παρέμβαση στο ΣτΕ για την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων για την παύση λειτουργίας των εντασσόμενων φορέων στον ΕΦΚΑ καθώς και για την οργάνωση και λειτουργία του νέου φορέα ασφάλισης 15 Μαρτίου 2017
Η Ένωση με παρέμβαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ζητά την έγγραφη και όχι την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες 10 Μαρτίου 2017
Η Ένωση κατέθεσε παρέμβαση στο ΣτΕ για την ακύρωση της υπουργικής απόφασης για τον προσδιορισμό των νέων ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ 10 Μαρτίου 2017
Η Ένωση κατέθεσε παρέμβαση στο ΣτΕ για την ακύρωση της υπουργικής απόφασης για την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ από 01.01.2017 10 Μαρτίου 2017
Πρόσκληση της Ελληνικής Αστυνομίας για κατάρτιση καταλόγου εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κατασκευή υποδομών για τη διαμονή προσφύγων 06 Μαρτίου 2017
Απόσυρση του αιτήματος για αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών ζητά η Ένωση από το Δήμαρχο Χαλανδρίου 03 Μαρτίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Πανεπιστήμιο Πατρών για υπερβολικούς όρους σε διακήρυξη διαγωνισμού 03 Μαρτίου 2017
Το ΤΕΕ προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Ασφαλιστικού Νόμου και των νέων ασφαλιστικών εισφορών 01 Μαρτίου 2017
Επιχορήγηση των Δήμων για εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Τροποποιήσεις άρθρων Ν. 4412/2106-ΦΕΚ 24 Α/2017 28 Φεβρουαρίου 2017
Παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Ιανουαρίου 2017 28 Φεβρουαρίου 2017
Εγκύκλιος 3/2017 του Υπουργείου Υποδομών για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων 24 Φεβρουαρίου 2017
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκοπέλου ομόφωνα αποφάσισε τη διεξαγωγή διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης 22 Φεβρουαρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δασαρχείο Θάσου για πέντε διαγωνισμούς με προσκλήσεις χωρίς δημοσίευση διακήρυξης 21 Φεβρουαρίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών με αίτημα την τροποποίηση του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 για τη σύνθεση των Επιτροπών Διαγωνισμού 17 Φεβρουαρίου 2017