Δόθηκε στη διαβούλευση ο Νόμος για τις διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων 27 Σεπτεμβρίου 2016
Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών α΄εξαμήνου 2016 θα εισηγηθεί η Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ 27 Σεπτεμβρίου 2016
Η Ένωση διαμαρτύρεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τις καθυστερήσεις πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 22 Σεπτεμβρίου 2016
Αίτημα της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών για παράταση προθεσμίας υποβολής των εκθέσεων δραστηριότητας 22 Σεπτεμβρίου 2016
Έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για την κατάργηση των κρατήσεων ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ από τον Υπουργό Εργασίας 22 Σεπτεμβρίου 2016
Η Ένωση προσφέρει στα μέλη της, ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις και εταιρείες, τη δυνατότητα έκδοσης ISO με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ενημερωθείτε! 16 Σεπτεμβρίου 2016
Διεξαγωγή διαγωνισμού όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την ορθή εφαρμογή του Ν. 4412/2016 ζητά η Ένωση από το Ν.Ν.Α. 16 Σεπτεμβρίου 2016
Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων έτους 2016 16 Σεπτεμβρίου 2016
Εγκύκλιος 16/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον καθορισμό ορίου προϋπολογισμού δαπάνης μελετών, έργων και υπηρεσιών των ΟΤΑ 14 Σεπτεμβρίου 2016
Εγκύκλιος 17/2016 του Υπουργείου Υποδομών για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής 59 ΕΤΕΠ 09 Σεπτεμβρίου 2016
Εγκύκλιος 16/2016 του Υπουργείου Υποδομών σχετικά με την έκδοση των Ν. 4412 και 4413/2016 09 Σεπτεμβρίου 2016
Διευκρινίσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με το τυποποιημένο έντυπο για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 09 Σεπτεμβρίου 2016
Υπουργική απόφαση για τη σύνταξη προσχεδίων αποφάσεων και εγκυκλίων για το νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις 09 Σεπτεμβρίου 2016
Έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για τον τρόπο υπολογισμού της αναθεώρησης ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Υποδομών 07 Σεπτεμβρίου 2016
Παρατηρήσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Ένωσης για το νέο Νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147Α/2016) 02 Σεπτεμβρίου 2016