Η ΕΑΑΔΗΣΥ δημοσίευσε υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα 25 Οκτωβρίου 2016
Εγκύκλιος 18/2016 του Υπουργείου Υποδομών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 19 Οκτωβρίου 2016
Η Ένωση απέστειλε τις παρατηρήσεις της στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τα μητρώα και το σύστημα παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων 14 Οκτωβρίου 2016
Οι προτάσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ στην προδιαβούλευση πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ 14 Οκτωβρίου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης για διακήρυξη διαγωνισμού που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 14 Οκτωβρίου 2016
Ο νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις μειώνει το ποσοστό κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 14 Οκτωβρίου 2016
Η ΠΕΔΜΕΔΕ με τη συνεργασία και τη συμμετοχή του ΤΕΕ διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Ο νόμος 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις στα έργα και η εφαρμογή του» την Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2016 13 Οκτωβρίου 2016
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα τη σύνθεση των Τεχνικών Συμβουλίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας 07 Οκτωβρίου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τη σύσταση Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) στο Υπουργείο 07 Οκτωβρίου 2016
Σχέδιο πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου δόθηκε σε προδιαβούλευση από την ΕΑΑΔΗΣΥ 07 Οκτωβρίου 2016
Συνάντηση της ΠΕΔΜΕΔΕ με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ για το νέο τεύχος διακήρυξης 05 Οκτωβρίου 2016
Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Εργασίας την επιτάχυνση των διαδικασιών ίδρυσης του νέου Επαγγελματικού Ταμείου (ΤΜΕΔΕ) 05 Οκτωβρίου 2016
Η Ένωση ενημέρωσε το συντονιστή και τους υπεύθυνους των Ομάδων Εργασίας του ΥΠΥΜΕΔΙ για την πρότασή της για τον προσδιορισμό του κοστολογικού ορίου 04 Οκτωβρίου 2016
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Εργασίας για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών της ειδικής προσαύξησης του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. 04 Οκτωβρίου 2016
Ενημέρωση από την ΕΑΑΔΗΣΥ για τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 04 Οκτωβρίου 2016