Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 117Α/2016 ο νέος αναπτυξιακός νόμος 23 Ιουνίου 2016
Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ μέχρι 30.09.2016 23 Ιουνίου 2016
Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς το Δήμο Πειραιά μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης 14 Ιουνίου 2016
Παράταση της προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ α΄εξαμήνου 2016 14 Ιουνίου 2016
H Ένωση επαναλαμβάνει το αίτημα να μην επηρεάζουν τα δικαιώματα προαίρεσης τις καλούμενες τάξεις πτυχίων στο διαγωνισμό 10 Ιουνίου 2016
Διόρθωση εσφαλμένων υπολογισμών στα ειδοποιητήρια των εισφορών ΤΣΜΕΔΕ α΄ εξαμήνου 2016 10 Ιουνίου 2016
Για ποιούς διατηρούνται οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ κ. Κων/νο Μακέδο στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της Ένωσης 10 Ιουνίου 2016
Η Ένωση ζητά την εύρυθμη λειτουργία του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 07 Ιουνίου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Κρωπίας για υπερβολικές και ασαφείς απαιτήσεις της διακήρυξης διαγωνισμού 30 Μαΐου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Πειραιά για τέσσερις διαγωνισμούς έργων που δεν καλούνται αποκλειστικά εργολήπτες 27 Μαΐου 2016
Ψηφίστηκε στη Βουλή η περαιτέρω παράταση της έναρξης ισχύος των διατάξεων του Β΄μέρους του Ν. 4281/2014 27 Μαΐου 2016
Παρέμβαση της Ένωσης προς το Υπουργείο Οικονομίας για αντικειμενικότητα και διαφάνεια στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων προς τους εργολήπτες 24 Μαΐου 2016
Σημαντικές ανακοινώσεις ΤΣΜΕΔΕ για την καταβολή εισφορών 2016 24 Μαΐου 2016
Καταγραφή οφειλών των Δήμων προς τα μέλη της Ένωσης από ανεξόφλητους εγκεκριμένους λογαριασμούς 20 Μαΐου 2016
Τα δικαιώματα προαίρεσης να μην επηρεάζουν τις καλούμενες τάξεις πτυχίων σε διαγωνισμό ζητά η Ένωση από το Υπουργείο Υποδομών 20 Μαΐου 2016