Η ΠΕΔΜΕΔΕ συνεχίζει να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό 12 Φεβρουαρίου 2016
Εγκύκλιος 4/2016 του Υπουργείου Υποδομών-Δημοσίευση της Οδηγίας 11 της ΕΑΑΔΗΣΥ για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 11 Φεβρουαρίου 2016
Εγκύκλιος 3/2016 του Υπουργείου Υποδομών- Δημοσίευση της Οδηγίας 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ για τις εγγυητικές επιστολές 11 Φεβρουαρίου 2016
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ζητά τη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης για παράνομο όρο στη διακήρυξη 10 Φεβρουαρίου 2016
Ακύρωση διαγωνισμού του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης 10 Φεβρουαρίου 2016
Εγκύκλιος 2/2016 του Υπουργείου Υποδομών για την τροποποίηση των κατωτάτων ορίων εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών 10 Φεβρουαρίου 2016
Εγκύκλιος 1/2016 του Υπουργείου Υποδομών για την αναστολή της έναρξης ισχύος του Ν. 4281/2014 10 Φεβρουαρίου 2016
Ευκολίες πληρωμής στο ΤΣΜΕΔΕ 08 Φεβρουαρίου 2016
Συναντήσεις στα πλαίσια της ενημέρωσης και διαβούλευσης της Ένωσης με τα πολιτικά κόμματα για το ασφαλιστικό 08 Φεβρουαρίου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης γιατί δεν ζητά τις σωστές κατηγορίες πτυχίων σε διαγωνισμό 05 Φεβρουαρίου 2016
Επανέρχεται η ΠΕΔΜΕΔΕ στην ΕΑΑΔΗΣΥ για το θέμα των εμπειροτεχνών 05 Φεβρουαρίου 2016
Διαβούλευση στο σχέδιο εθνικής στρατηγικής στο τομέα των δημοσίων συμβάσεων και στο σχετικό σχέδιο δράσης από την ΕΑΑΔΗΣΥ 04 Φεβρουαρίου 2016
Η ΠΕΔΜΕΔΕ ξεκίνησε τη διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τα Πολιτικά Κόμματα για το ασφαλιστικό 02 Φεβρουαρίου 2016
Η Ένωση ζητά από τα πολιτικά κόμματα να της γνωρίσουν τις απόψεις τους για το ασφαλιστικό 29 Ιανουαρίου 2016
Τρίτη 02/02/2016 - Πως θα κινηθούν οι εργολήπτες 25 Ιανουαρίου 2016