Οργή των μηχανικών για την προσπάθεια ληστρικής υφαρπαγής των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ 27 Φεβρουαρίου 2015
Η Ένωση απέστειλε τις θέσεις της επί όλων των εργοληπτικών θεμάτων στους αρμόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης 26 Φεβρουαρίου 2015
Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά να αποσαφηνισθεί το θέμα της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ & ΕΜΠ στους λογαριασμούς πληρωμής έργων 26 Φεβρουαρίου 2015
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης 25 Φεβρουαρίου 2015
Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 20 Φεβρουαρίου 2015
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στοιχείων ΑΕ και ΕΠΕ στο ΦΕΚ 18 Φεβρουαρίου 2015
Προσοχή: Υπόχρεοι εφεξής σε δήλωση πόθεν έσχες και όσοι υπογράφουν σύμβαση έργου άνω των 300.000 ευρώ 16 Φεβρουαρίου 2015
Διαμαρτυρία της Ένωσης για διαγωνισμό έργου που προκηρύσσεται ως προμήθεια 11 Φεβρουαρίου 2015
Οδηγίες σχετικά με την υποχρεωτική ή μη παράλληλη ασφάλιση στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ-Εγκύκλιος 2/2015 του Υπουργείου Εργασίας 11 Φεβρουαρίου 2015
Διεξαγωγή σεμιναρίων για την ηλεκτρονική δημοπράτηση από την ΠΕΔΜΕΔΕ για τα ενήμερα μέλη 04 Φεβρουαρίου 2015
Προνομιακές τιμές για τα προγράμματα διαχείρισης δημόσιων & ιδιωτικών έργων eCM της ACE HELLAS για τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ 04 Φεβρουαρίου 2015
Παρέμβαση της ΠΕΔΜΕΔΕ για την αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ άνω των 15.000 ευρώ 03 Φεβρουαρίου 2015
ΦΕΚ 204 Β/2015- Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων-Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 03 Φεβρουαρίου 2015
Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων 29 Ιανουαρίου 2015
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 28 Ιανουαρίου 2015