Ανακοίνωση - Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΠΕΔΜΕΔΕ για το θέμα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 30 Νοεμβρίου 2015
Παράταση έκδοσης ειδοποιητηρίων καταβολής εισφορών ΤΣΜΕΔΕ β΄εξαμήνου 2015 27 Νοεμβρίου 2015
Προτάσεις ΠΕΔΜΕΔΕ για την εξωστρέφεια του κατασκευαστικού κλάδου 17 Νοεμβρίου 2015
Δημιουργήθηκε νέα διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ 2014-2020 17 Νοεμβρίου 2015
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Ύδρας γιατί καλεί μεγαλύτερες τάξεις πτυχίων σε διαγωνισμό 13 Νοεμβρίου 2015
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς την Περιφέρεια Αττικής γιατί προκηρύσσει έργο 6.000.000 ευρώ ως προμήθεια 13 Νοεμβρίου 2015
Αναστατωμένη η Ένωση για το μέλλον του ΤΣΜΕΔΕ 10 Νοεμβρίου 2015
Οριστικό και εκκαθαρισμένο συμψηφισμό των οφειλών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με εκκαθαρισμένες απαιτήσεις τους από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα ζητά η Ένωση 06 Νοεμβρίου 2015
Τρόποι πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ 04 Νοεμβρίου 2015
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες μέχρι 31.12.2015 02 Νοεμβρίου 2015
2 νέα υποδείγματα χρήσιμων εντύπων για την καθημερινότητα των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 30 Οκτωβρίου 2015
Να δοθούν οδηγίες στις διαχειριστικές αρχές για την ολοκλήρωση των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ 27 Οκτωβρίου 2015
Παράταση της προθεσμίας έκδοσης των ειδοποιητηρίων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ β΄εξαμήνου μέχρι την 22 Νοεμβρίου και εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι την 22 Δεκεμβρίου 2015 23 Οκτωβρίου 2015
Καταργήθηκε η δυνατότητα υπαγωγής των ασφαλισμένων σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του ΤΣΜΕΔΕ - ΦΕΚ 129 Α/2015 23 Οκτωβρίου 2015
Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά να οριστούν οι εργολήπτες - ανάδοχοι υπόχρεοι καταβολής του ΦΠΑ για όλα τα έργα που εκτελούν και υπό οιονδήποτε φορέα 23 Οκτωβρίου 2015