Διατυπώσεις δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων - Οδηγία 4 ΕΑΑΔΗΣΥ 21 Οκτωβρίου 2014
Απάντηση του ΓΕΝ σε διαμαρτυρία της Ένωσης για στρεβλώσεις σε διακηρύξεις έργων 21 Οκτωβρίου 2014
Συμψηφισμός επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος με ασφαλιστικές οφειλές 20 Οκτωβρίου 2014
Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 20 Οκτωβρίου 2014
Αδιέξοδο στην Συντονιστική Επιτροπή των Εργοληπτικών Οργανώσεων 17 Οκτωβρίου 2014
Αίτημα της Ένωσης για χορήγηση φορολογικής ενημερότητας χωρίς παρακράτηση 16 Οκτωβρίου 2014
Χρηματοδοτική ένεση 12 δις ευρώ από το ΕΣΠΑ για την ανάκαμψη της αγοράς 16 Οκτωβρίου 2014
Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου - Ακύρωση ανάθεσης 1.000.000 ευρώ μετά από καταγγελία του Τμήματος και παρέμβαση κ. Ρακιντζή 15 Οκτωβρίου 2014
Επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού κας Ξηροτύρη για τα κατώτατα όρια με βάση την επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ - Αόριστες και αμήχανες οι απαντήσεις του Υπουργού κ. Χρυσοχοϊδη 14 Οκτωβρίου 2014
Προσδιορισμός της δαπάνης μεταφοράς στους προϋπολογισμούς έργων - Εγκύκλιος 18/2014 ΥΠΥΜΕΔΙ 14 Οκτωβρίου 2014
Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης 14 Οκτωβρίου 2014
Υπενθύμιση: Η προθεσμία υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης - Πόθεν Έσχες - λήγει την 14-10-2014 08 Οκτωβρίου 2014
Ανανεωμένη η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ 07 Οκτωβρίου 2014
Συνάντηση του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ για τα θέματα των κατωτάτων ορίων και των κατηγοριών έργων 03 Οκτωβρίου 2014
Η ΠΕΔΜΕΔΕ θέτει την ευεργετική γνωμοδότηση για τα όρια στη διάθεση των Υπουργών, των Πολιτικών Κομμάτων και του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ 03 Οκτωβρίου 2014