Έληξε η θητεία της ΠΕΔΜΕΔΕ ως φιλοξενούσα Οργάνωση της Συντονιστικής Επιτροπής. Δυστυχώς οι αντιθέσεις που υπήρξαν δεν επέτρεψαν καμία κοινή δράση. 28 Νοεμβρίου 2014
Σημαντικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) - Έχουν ενσωματωθεί σημαντικές προτάσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ 28 Νοεμβρίου 2014
Η ΠΕΔΜΕΔΕ επανέρχεται στο αίτημα για την εξόφληση λογαριασμών της ΤΕΟ Α.Ε. 28 Νοεμβρίου 2014
Επιστολή της Ένωσης για τον επιμερισμό του έργου Πάτρα - Πύργος των 440 εκ. ευρώ - Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η πρόταση της Ένωσης για 2 φάσεις στο διαγωνισμό 28 Νοεμβρίου 2014
Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του ΥΠΥΜΕΔΙ που ρυθμίζει θέματα μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων - Ενημερωτικό σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας 28 Νοεμβρίου 2014
Η Ένωση καλεί τα μέλη της να την ενημερώσουν για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Δήμων προς αυτά για να οργανώσει την παρέμβασή της 26 Νοεμβρίου 2014
Παρέμβαση στον Υπουργό Υποδομών και την ΕΑΑΔΗΣΥ για την άνιση μεταχείριση των ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων (Αντίγραφα πτυχίων) 26 Νοεμβρίου 2014
Παράταση της προθεσμίας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από Δήμους και άλλους φορείς ζητά η Ένωση 24 Νοεμβρίου 2014
Ο Δήμος Βύρωνα απαντά στην επιστολή της Ένωσης για διαγωνισμό που πρόκειται να διεξάγει με Μελέτη - Κατασκευή 24 Νοεμβρίου 2014
Απάντηση και παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους μετά την επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ για ληξιπρόθεσμες οφειλές 24 Νοεμβρίου 2014
Αίτημα της Ένωσης στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για επίσπευση του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 20 Νοεμβρίου 2014
Διαμαρτυρία ΠΕΔΜΕΔΕ προς το Δήμο Αλίμου για φωτογραφικούς όρους 20 Νοεμβρίου 2014
Άμεσες επιπτώσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο - Σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας 19 Νοεμβρίου 2014
Μηνιαία φορολογική ενημερότητα μέσω taxis υπό προϋποθέσεις μετά από παρέμβαση της Ένωσης 18 Νοεμβρίου 2014
ΦΕΚ 3051 Β/2014 – Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων 14 Νοεμβρίου 2014