Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΕΔΜΕΔΕ με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ για την προσκόμιση πρωτότυπου πτυχίου ΜΕΕΠ στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων 17 Δεκεμβρίου 2014
Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Αιγάλεω μετά την επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ για ληξιπρόθεσμες οφειλές 17 Δεκεμβρίου 2014
Ψηφίστηκε σχέδιο νόμου του ΥΠΥΜΕΔΙ που τροποποιεί διατάξεις της νομοθεσίας των δημοσίων έργων 17 Δεκεμβρίου 2014
Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ - ΦΕΚ 3335 Β/2014 16 Δεκεμβρίου 2014
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για το νέο ΕΣΠΑ 15 Δεκεμβρίου 2014
Η Ένωση επιμένει στη διατήρηση του πρωτότυπου πτυχίου ΜΕΕΠ στις διακηρύξεις Τύπου Β-Η επιχειρηματολογία της στη διαβούλευση για τις διακηρύξεις 09 Δεκεμβρίου 2014
Μηδενικές συνδρομές για το 2015 για τις νεοεγγραφόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 και Α2 τάξης του ΜΕΕΠ (ατομικές και εταιρείες) αποφάσισε η Αντιπροσωπεία της Ένωσης 05 Δεκεμβρίου 2014
Σε ανοιχτή διαβούλευση τα πρότυπα τεύχη των διακηρύξεων τύπου Α και Β. - Ζητούνται οι προτάσεις των μελών της Ένωσης 05 Δεκεμβρίου 2014
Σημαντική Γνωμοδότηση με αριθμ. 141/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων 04 Δεκεμβρίου 2014
Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ στη διαβούλευση για το νέο νόμο του ΕΣΠΑ - Υποβολή θέσεων 03 Δεκεμβρίου 2014
Η ΠΕΔΜΕΔΕ επανέρχεται στο αίτημα για τον ορισμό Τεχνικού Συμβουλίου στην εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» 01 Δεκεμβρίου 2014
Έληξε η θητεία της ΠΕΔΜΕΔΕ ως φιλοξενούσα Οργάνωση της Συντονιστικής Επιτροπής. Δυστυχώς οι αντιθέσεις που υπήρξαν δεν επέτρεψαν καμία κοινή δράση. 28 Νοεμβρίου 2014
Σημαντικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) - Έχουν ενσωματωθεί σημαντικές προτάσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ 28 Νοεμβρίου 2014
Η ΠΕΔΜΕΔΕ επανέρχεται στο αίτημα για την εξόφληση λογαριασμών της ΤΕΟ Α.Ε. 28 Νοεμβρίου 2014
Επιστολή της Ένωσης για τον επιμερισμό του έργου Πάτρα - Πύργος των 440 εκ. ευρώ - Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η πρόταση της Ένωσης για 2 φάσεις στο διαγωνισμό 28 Νοεμβρίου 2014