Οι εκπλήξεις συνεχίζονται. Το νομοσχέδιο για τις Δημ. Συμβάσεις περιέχεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε και ψηφίζεται στη Βουλή - Αναλυτική παρουσίαση 30 Ιουλίου 2014
Έκτακτη κοινή συνεδρίαση των οργάνων της Ένωσης 29 Ιουλίου 2014
Συνάντηση της Ένωσης με τον Υφυπουργό Εργασίας, κ. Αντώνιο Μπέζα 29 Ιουλίου 2014
Ανακοίνωση για την "Ν"τροπολογία του Υπουργού, η οποία βαφτίστηκε νομοτεχνική βελτίωση - Έκτακτη συνεδρίαση των οργάνων της Ένωσης 25 Ιουλίου 2014
Η "ντροπολογία" της τροπολογίας για τα εργοληπτικά πτυχία 25 Ιουλίου 2014
Αδυναμία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου (κ.κ. Χρυσοχοϊδη και Σιμόπουλου) να προστατεύσει τις ατομικές και μικρές εργοληπτικές επιχειρήσεις 23 Ιουλίου 2014
Κατάργηση κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού έργων εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ 22 Ιουλίου 2014
Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργων 22 Ιουλίου 2014
Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2014 από το Υπουργείο Ανάπτυξης 21 Ιουλίου 2014
Διορθωτικές επεμβάσεις στα Τιμολόγια των Οικοδομικών Έργων 21 Ιουλίου 2014
Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ στην Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υποδομών για τον εκσυγχρονισμό του ΜΕΕΠ 18 Ιουλίου 2014
Σε εξέλιξη η μελέτη του ΚΕΠΕ για το ΤΣΜΕΔΕ -Παρέμβαση της Ένωσης 17 Ιουλίου 2014
Κατάλογος εφημερίδων που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου 16 Ιουλίου 2014
Την απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στα τεχνικά έργα προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας 16 Ιουλίου 2014
Αναστολή αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού του ΓΕΑ μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης 14 Ιουλίου 2014