Η ΠΕΔΜΕΔΕ γνωστοποιεί στα κόμματα τις προθέσεις του Υπουργού για την καταστροφή του εργοληπτικού κλάδου 16 Σεπτεμβρίου 2014
Σχέδια καταστροφής του κατασκευαστικού κλάδου από το ΥΠΥΜΕΔΙ 15 Σεπτεμβρίου 2014
Ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Ανάπτυξης για το θέμα του ΦΠΑ στα τιμολόγια τεχνικών έργων 12 Σεπτεμβρίου 2014
Έκτακτη Γεν. Συνέλευση - Εκλογές Τμήματος Εταιρειών ΠΕΔΜΕΔΕ - 06 Οκτωβρίου 2014 12 Σεπτεμβρίου 2014
Νέες εξελίξεις στο θέμα του Φ.Π.Α. - Ενημερωτικό σημείωμα Φοροτεχνικού Συμβούλου ΠΕΔΜΕΔΕ 10 Σεπτεμβρίου 2014
Ποιές οι άμεσες επιπτώσεις για τους εργολήπτες από τους νέους νόμους - Ενημερωτικό Σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας της Ένωσης 04 Σεπτεμβρίου 2014
H Ένωση επαναλαμβάνει την πρότασή της για επαναφορά των κατωτάτων ορίων σε διαγωνισμούς Έργων κάτω των 5.186.000 Ευρώ 03 Σεπτεμβρίου 2014
Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά του Πρακτικού Διαπιστώσεως Τιμών Δ’ Τριμ. 2012 03 Σεπτεμβρίου 2014
Κατάργηση ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και υπηρεσιών –Εγκύκλιος 13/2014 ΥΠΥΜΕΔΙ 01 Σεπτεμβρίου 2014
Προσαρμογή των εγγυήσεων στο νέο νόμο και για τις υφιστάμενες συμβάσεις ζητάει η ΠΕΔΜΕΔΕ 27 Αυγούστου 2014
Απέδωσε η πίεση της Ένωσης για το ΕΠΠΕΡΑΑ 21 Αυγούστου 2014
Ακύρωση δημοπράτησης έργου στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας μετά απο παρέμβαση της ΠΕΔΜΕΔΕ 19 Αυγούστου 2014
Αποδίδουν οι παρεμβάσεις της Ένωσης για την εγγυοδοσία του ΤΣΜΕΔΕ 11 Αυγούστου 2014
Ψηφίστηκε το Πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 07 Αυγούστου 2014
Οδηγία 2 της ΕΑΑΔΗΣΥ για αποφυγή πλημμελειών στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης 07 Αυγούστου 2014