Κυρώθηκε με Νόμο η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων 28 Απριλίου 2015
Περιορίζεται η πλήρης πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Ένωσης μόνο στα ενήμερα μέλη εντός των προσεχών ημερών 24 Απριλίου 2015
Αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων έργων τύπου Α και Β από την ΕΑΑΔΗΣΥ-ΦΕΚ 664Β/2015 24 Απριλίου 2015
Έντονη ανησυχία της ΠΕΔΜΕΔΕ για το άδειασμα των ταμείων των Δήμων. Απλήρωτα μένουν τα έργα 23 Απριλίου 2015
Διαβούλευση από την ΕΑΑΔΗΣΥ για τα κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων και την κοστολόγηση του κύκλου ζωής των έργων 23 Απριλίου 2015
Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ προς την Ένωση σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής μηχανοσήμων στους διαγωνισμούς 21 Απριλίου 2015
Εγκύκλιος 7/2015 για τα όρια ισχύος πτυχίων μελετών 20 Απριλίου 2015
Ξεκίνησαν πάλι οι συνεδριάσεις της Επιτροπής ΜΕΕΠ.Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 253/17.04.2015 η απόφαση συγκρότησης 20 Απριλίου 2015
Ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ για τη δυνατότητα υπαγωγής σε διακανονισμό οφειλών 17 Απριλίου 2015
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Αχαρνών, γιατί δημοπρατεί νέο έργο, ενώ οφείλει σε εργολήπτες 17 Απριλίου 2015
Διαβούλευση από την ΕΑΑΔΗΣΥ για τον τρόπο και τη μεθοδολογία ενσωμάτωσης νέων Οδηγιών της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις 16 Απριλίου 2015
Διαβούλευση από την ΕΑΑΔΗΣΥ για την ενσωμάτωση νέων Οδηγιών της Ε.Ε. σχετικά με κοινωνικά, περιβαλλοντικά, εργατικά και υγειονομικά θέματα 15 Απριλίου 2015
Διαβούλευση από την ΕΑΑΔΗΣΥ για την ενσωμάτωση νέων Οδηγιών της Ε.Ε. σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε διαγωνισμούς και τους επίσημους καταλόγους οικονομικών φορέων 15 Απριλίου 2015
Νέα Διοικούσα Επιτροπή ΤΣΜΕΔΕ και Διοικητικό Συμβούλιο ΕΤΑΑ 14 Απριλίου 2015
Έντονη ανησυχία του κατασκευαστικού κλάδου για την επιχειρούμενη διάλυση του ΕΣΠΑ 09 Απριλίου 2015