Κατάργηση κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού έργων εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ 22 Ιουλίου 2014
Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργων 22 Ιουλίου 2014
Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2014 από το Υπουργείο Ανάπτυξης 21 Ιουλίου 2014
Διορθωτικές επεμβάσεις στα Τιμολόγια των Οικοδομικών Έργων 21 Ιουλίου 2014
Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ στην Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υποδομών για τον εκσυγχρονισμό του ΜΕΕΠ 18 Ιουλίου 2014
Σε εξέλιξη η μελέτη του ΚΕΠΕ για το ΤΣΜΕΔΕ -Παρέμβαση της Ένωσης 17 Ιουλίου 2014
Κατάλογος εφημερίδων που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου 16 Ιουλίου 2014
Την απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στα τεχνικά έργα προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας 16 Ιουλίου 2014
Αναστολή αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού του ΓΕΑ μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης 14 Ιουλίου 2014
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, γιατί προκηρύσσει έργο ως εργασία 11 Ιουλίου 2014
Να υπολογίζονται και οι μη αναγνωρισμένες υπεργολαβίες και κοινοπραξίες στο τζίρο των εταιρειών ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ 08 Ιουλίου 2014
Ανέφικτη η εφαρμογή της ΚΥΑ για τη διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών τονίζει η ΠΕΔΜΕΔΕ στο ΥΠΕΚΑ 08 Ιουλίου 2014
Υποχρεωτική η δήλωση πόθεν έσχες για όσους έχουν υπογράψει συμβάσεις πάνω από 1.000.000 ευρώ απαντά η αρμόδια Αρχή 04 Ιουλίου 2014
Ερώτημα της Ένωσης προς την Αρχή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης –πόθεν έσχες 03 Ιουλίου 2014
«Μετά την άπρακτη πάροδο διμήνου η τελική επιμέτρηση θεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριμένη», έκρινε ο Άρειος Πάγος 03 Ιουλίου 2014