Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Κρωπίας για υπερβολικές και ασαφείς απαιτήσεις της διακήρυξης διαγωνισμού 30 Μαΐου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Πειραιά για τέσσερις διαγωνισμούς έργων που δεν καλούνται αποκλειστικά εργολήπτες 27 Μαΐου 2016
Ψηφίστηκε στη Βουλή η περαιτέρω παράταση της έναρξης ισχύος των διατάξεων του Β΄μέρους του Ν. 4281/2014 27 Μαΐου 2016
Παρέμβαση της Ένωσης προς το Υπουργείο Οικονομίας για αντικειμενικότητα και διαφάνεια στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων προς τους εργολήπτες 24 Μαΐου 2016
Σημαντικές ανακοινώσεις ΤΣΜΕΔΕ για την καταβολή εισφορών 2016 24 Μαΐου 2016
Καταγραφή οφειλών των Δήμων προς τα μέλη της Ένωσης από ανεξόφλητους εγκεκριμένους λογαριασμούς 20 Μαΐου 2016
Τα δικαιώματα προαίρεσης να μην επηρεάζουν τις καλούμενες τάξεις πτυχίων σε διαγωνισμό ζητά η Ένωση από το Υπουργείο Υποδομών 20 Μαΐου 2016
Συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με εκπροσώπους του ΟΟΣΑ και του Υπουργείου Ανάπτυξης 13 Μαΐου 2016
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 85 Α/2016 ο νέος ασφαλιστικός και φορολογικός νόμος 13 Μαΐου 2016
Οδηγία 14/2016 ΕΑΑΔΗΣΥ για τη δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 13 Μαΐου 2016
Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Οικονομίας με αίτημα την επίσπευση των διαδικασιών ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 12 Μαΐου 2016
Συνεχίζεται η απεργία-αποχή των μηχανικών από τα Τεχνικά Συμβούλια και τις Επιτροπές για το ασφαλιστικό- ανακοίνωσε το ΤΕΕ 09 Μαΐου 2016
"Οι βουλευτές μηχανικοί που τυχόν ψηφίσουν το ασφαλιστικό θα έχουν ονοματεπώνυμο" ανακοίνωσε το ΤΕΕ 06 Μαΐου 2016
Δόθηκε στη διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας ο νέος αναπτυξιακός νόμος 06 Μαΐου 2016
Σημαντικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ για τους συντελεστές αναθεώρησης 05 Μαΐου 2016