Ο Δήμος Τανάγρας ματαίωσε τον προγραμματισμένο διαγωνισμό μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης 13 Ιουνίου 2018
Ακυρώθηκαν οι δύο διαγωνισμοί του Δήμου Αχαρνών για τις παιδικές χαρές μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης 13 Ιουνίου 2018
Συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης με την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και ΤΑ. 12 Ιουνίου 2018
Η Ένωση ζητά από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων να εισηγηθεί στον Υπουργό Υποδομών τον υπολογισμό της τιμής της ασφάλτου απολογιστικά λόγω της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου 08 Ιουνίου 2018
Έναρξη λειτουργίας της νέας διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων 08 Ιουνίου 2018
Επιστολή της Ένωσης προς το Δήμαρχο Τανάγρας για τα καλούμενα πτυχία σε διαγωνισμό έργου 06 Ιουνίου 2018
Σημαντική Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τα δικαιολογητικά πληρωμής λογαριασμού δημοσίου έργου και το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου 04 Ιουνίου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Νάουσας για διαγωνισμό που προκηρύσσεται ως προμήθεια και δεν καλούνται αποκλειστικά εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ 01 Ιουνίου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Μυκόνου για το διαγωνισμό για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων που προκηρύσσεται ως υπηρεσία 01 Ιουνίου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης για τη σύντμηση των προθεσμιών δημοσίευσης της διακήρυξης για την αποκατάσταση των ζημιών στο λιμάνι της Κω, που παραβιάζουν τη νομοθεσία και μειώνουν τον ανταγωνισμό 31 Μαΐου 2018
Σημαντική απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Πpοσφυγών έκρινε ότι το ΜΕΕΠ αποτελεί το κριτήριο ικανότητας για την ανάληψη δημοσίου έργου 31 Μαΐου 2018
Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Υποδομών τη δημοπράτηση του έργου κατασκευής της Αμβρακίας Οδού σε μικρότερα τμήματα 24 Μαΐου 2018
Τμηματική δημοπράτηση των έργων ΣΔΙΤ για την ενεργειακή αναβάθμιση ζητά η Ένωση από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου 24 Μαΐου 2018
Ενστάσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ για την αντιπροσώπευση του Εργοληπτικού Κλάδου 22 Μαΐου 2018
Επιτυχής ολοκλήρωση της συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA BANK 18 Μαΐου 2018