Ηλεκτρονικά η βεβαίωση εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών του ΤΣΜΕΔΕ Αθήνας 17 Απριλίου 2014
Μείωση πρόσθετων εγγυήσεων στις εν εξελίξει συμβάσεις 15 Απριλίου 2014
Ηλεκτρονικά η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας του ΤΣΜΕΔΕ 15 Απριλίου 2014
Παράταση βεβαιώσεων ΜΕΕΠ - Μείωση πρόσθετων εγγυήσεων σε νέο ν/σ του ΥΠΕΚΑ 11 Απριλίου 2014
Ψήφος εμπιστοσύνης για τέταρτη τριετία στον Γεώργιο Ρωμοσιό 11 Απριλίου 2014
Αναβολή στη λήψη απόφασης από την Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών 07 Απριλίου 2014
Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών 04 Απριλίου 2014
Ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας 04 Απριλίου 2014
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα 04 Απριλίου 2014
Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών , όπως ψηφίστηκε στη Βουλή 04 Απριλίου 2014
Ίδρυση Συνομοσπονδίας : Για πρώτη φορά διαπιστώθηκε συναίνεση στο θέμα της ενιαίας έκφρασης του εργοληπτικού κόσμου 03 Απριλίου 2014
Άμεση ανταπόκριση από τις ''Κτιριακές Υποδομές ΑΕ'' στο αίτημα της Ένωσης 31 Μαρτίου 2014
Διαβούλευση για το σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων» 28 Μαρτίου 2014
Συμφωνία για νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 26 Μαρτίου 2014
Ψηφίστηκε η κατάργηση επικύρωσης αντιγράφων και η κατάργηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 24 Μαρτίου 2014