Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Αχαρνών μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης για τα έργα αναβάθμισης των παιδικών χαρών 23 Φεβρουαρίου 2018
Καίρια ερωτήματα για τα δικαιολογητικά συμμετοχής στους διαγωνισμούς θέτει η Ένωση στην ΕΑΑΔΗΣΥ και ζητά την έκδοση Κατευθυντήριας Οδηγίας 21 Φεβρουαρίου 2018
Ενημερωτικό δελτίο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που περιέχει πρόσφατες σημαντικές αποφάσεις 16 Φεβρουαρίου 2018
Σημαντική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την αποσύνδεση της επαγγελματικής ιδιότητας των μηχανικών από την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ 15 Φεβρουαρίου 2018
Αντικατάσταση της ένορκης βεβαίωσης από υπεύθυνη δήλωση ζητά η Ένωση για το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ που δεν εκδίδεται 14 Φεβρουαρίου 2018
Έντονη διαμαρτυρία της Ένωσης για τις καθυστερήσεις λήψης απόφασης για τις ΑΧΠ από τον Υπουργό Υποδομών 14 Φεβρουαρίου 2018
Η Ένωση διαμαρτύρεται για τις αναθέσεις έργων σε παραχωρησιούχους 13 Φεβρουαρίου 2018
Παράταση της απόφασης για τα ληξιπρόθεσμα των Δήμων ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Εσωτερικών 07 Φεβρουαρίου 2018
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών των μηχανικών 06 Φεβρουαρίου 2018
Την κατάργηση του παραβόλου για την προσβολή των διακηρύξεων ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Υποδομών 05 Φεβρουαρίου 2018
Υποβολή πρότασης της ΠΕΔΜΕΔΕ για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα του ERASMUS+ 02 Φεβρουαρίου 2018
Η Ένωση ζητά από το Διοικητή του ΕΦΚΑ την έκδοση εγκυκλίου για να λυθεί οριστικά το θέμα των μειωμένων εισφορών των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης 31 Ιανουαρίου 2018
Μετά από παρεμβάσεις της Ένωσης εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας η εγκύκλιος για τη μείωση των εισφορών των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης 30 Ιανουαρίου 2018
Υποδείγματα διακηρύξεων για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών 24 Ιανουαρίου 2018
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμαρχο Αχαρνών για μεγάλο αριθμό επιπλέον απαιτήσεων στις διακηρύξεις για αναβάθμιση παιδικών χαρών 23 Ιανουαρίου 2018