Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων 29 Ιανουαρίου 2015
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 28 Ιανουαρίου 2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αν. Υπουργών & Υφυπουργών 28 Ιανουαρίου 2015
Επείγουσα οδηγία : ΠΡΟΣΟΧΗ στον τρόπο υποβολής της βεβαίωσης της ΠΕΔΜΕΔΕ στις δημοπρασίες 23 Ιανουαρίου 2015
Συμπληρωματική Οδηγία σχετικά με τα μηχανόσημα ζητά η Ένωση από την ΕΑΑΔΗΣΥ 23 Ιανουαρίου 2015
Εγκύκλιος 30/2014 ΥΠΥΜΕΔΙ -Τροποποίηση -προσθήκη άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ εργασιών 22 Ιανουαρίου 2015
Πιλοτική εφαρμογή : Αποστολή πληροφοριών επί επαγγελματικών θεμάτων μόνο σε ενήμερα μέλη της Ένωσης 21 Ιανουαρίου 2015
Ενημερωτικό σημείωμα της Ν.Υ. της Ένωσης για την ηλεκτρονική δημοπράτηση 16 Ιανουαρίου 2015
Αλλαγές στις απαιτήσεις των διακηρύξεων - Υπενθύμιση της Οδηγίας 6/2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ 16 Ιανουαρίου 2015
Εγκύκλιος 28/2014 ΥΠΥΜΕΔΙ για τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στις συμβάσεις δημοσίων έργων 15 Ιανουαρίου 2015
Εγκύκλιος 27/2014 ΥΠΥΜΕΔΙ για τα αποφαινόμενα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στις συμβάσεις μελετών 15 Ιανουαρίου 2015
Ποιές κρατήσεις καταργούνται από 1-1-2015-Υπενθύμιση εγκυκλίου 13 Ιανουαρίου 2015
Νέοι ευνοϊκοί όροι στις συνδρομές για τα Επιμελητήρια (ΤΕΕ, ΕΒΕΑ κλπ.) 12 Ιανουαρίου 2015
Λογαριασμούς και σε άλλες Τράπεζες πλην της Εθνικής ζητά η Ένωση από την ΕΑΑΔΗΣΥ για την απόδοση της κράτησης υπέρ της Αρχής 09 Ιανουαρίου 2015
Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 09 Ιανουαρίου 2015