ΠΟΛ 1132/2017-Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή φόρου εισοδήματος 29 Αυγούστου 2017
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας παρέχει οδηγίες για την πρόληψη της μόλυνσης εργαζομένων από τον ιό του Δυτικού Νείλου 10 Αυγούστου 2017
Διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ 04 Αυγούστου 2017
Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων για τον προσδιορισμό της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία 04 Αυγούστου 2017
Δεν υποχρεούνται σε προμήθεια POS οι επιχειρήσεις που δεν έχουν συναλλαγές με ιδιώτες σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 28 Ιουλίου 2017
Οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών για την αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή δημοσίων δαπανών 25 Ιουλίου 2017
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση δαπανών που μια επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε τρίτες εταιρείες 25 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ 1109/2017-Χαρακτηρισμός εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες 25 Ιουλίου 2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών και νομικών προσώπων 30 Ιουνίου 2017
Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών παρέχει οδηγίες για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και πληρωμή των δημοσίων δαπανών 16 Ιουνίου 2017