Το Υπουργείο Εργασίας παρέχει συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφαλιστική εισφορά για πρόνοια των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ 23 Δεκεμβρίου 2016
ΦΕΚ 236 Α/2016- Εθνικός Μηχανισμός Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής 21 Δεκεμβρίου 2016
ΦΕΚ 230 Α/2016-Ν.4442/2016 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις 16 Δεκεμβρίου 2016
ΠΟΛ 1185/2016-Έλεγχος παραγραφομένων υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου 15 Δεκεμβρίου 2016
Το Δ.Σ.του ΕΤΑΑ αποφάσισε τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας με ευνοϊκότερους όρους 15 Δεκεμβρίου 2016
ΠΟΛ 1181/2016 του Υπουργείου Οικονομικών-Διευκρινίσεις σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για μητρικές και θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών 09 Δεκεμβρίου 2016
Παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τη μη συμμόρφωση του Δήμου Φυλής στις δικαστικές αποφάσεις 25 Νοεμβρίου 2016
Διακοπή εργασιών φορολογουμένων βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης - ΠΟΛ 1163/2016 24 Νοεμβρίου 2016
Οδηγίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για την ασφαλιστική ενημερότητα συνυπεύθυνων επιχειρήσεων 22 Νοεμβρίου 2016
Παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας μετά το αίτημα της Ένωσης για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την κατάργηση των κοινωνικών πόρων 08 Νοεμβρίου 2016