ΦΕΚ 3 Β/2017 - Παύση λειτουργίας των εντασσόμενων φορέων στον ΕΦΚΑ 19 Ιανουαρίου 2017
Οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη διαχείριση των πιστώσεων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και τις πληρωμές στους δικαιούχους 13 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ 1003/2017 με θέμα "Φορολογική μεταχείριση επιστρεφομένου κεφαλαίου εταιρείας" 13 Ιανουαρίου 2017
Οδηγίες του Υπουργείου Οικονομίας σχετικά με την αναδρομική διαγραφή επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ 03 Ιανουαρίου 2017
Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε οδηγίες για τις εισφορές των μισθωτών ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ και τους εργοδότες τους 02 Ιανουαρίου 2017
Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας για την απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών-εισφερόντων ΕΦΚΑ 02 Ιανουαρίου 2017
Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ 02 Ιανουαρίου 2017
Φορολογικά κίνητρα των μετασχηματισμών των εταιρειών - ΠΟΛ 1198/2016 28 Δεκεμβρίου 2016
Εξόφληση δαπανών με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής-ΦΕΚ 240 Α/2016 27 Δεκεμβρίου 2016
Επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ 23 Δεκεμβρίου 2016