ΦΕΚ 29/2017 ΥΟΔΔ - Ορισμός Προέδρου και Μελών στις Συμβουλευτικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ 02 Φεβρουαρίου 2017
Προσχέδιο απόφασης του Υπουργού Υποδομών για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για τις Δημόσιες Συμβάσεις 31 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ 1005/2017-Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για το φορολογικό έτος 2017 31 Ιανουαρίου 2017
Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας για την προθεσμία καταβολής από 01.01.2017 των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και εμμίσθων οι οποίοι υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και του ΟΑΕΕ 27 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ 1012/2017-Διευκρινίσεις σχετικά με την παρακράτηση φόρου σε περίπτωση διανομής κερδών ημεδαπών νομικών προσώπων 27 Ιανουαρίου 2017
Έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη διατήρηση χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά 24 Ιανουαρίου 2017
Διάρθρωση των οργανικών μονάδων του ΤΜΕΔΕ -ΦΕΚ 4504Β/2016 24 Ιανουαρίου 2017
Διαβίβαση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)- ΦΕΚ 4504 Β/2016 24 Ιανουαρίου 2017
Οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας για τις εισφορές των ασφαλισμένων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών 20 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ 1006/2017 - Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών 19 Ιανουαρίου 2017