Το ΤΕΙ Πειραιά ακύρωσε τη διενέργεια του διαγωνισμού μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης 01 Νοεμβρίου 2017
Εγκύκλιος 39/2017 του ΕΦΚΑ για την παραγραφή αξιώσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές 24 Οκτωβρίου 2017
Νέα παράταση προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών 2016 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ 20 Οκτωβρίου 2017
Εγκύκλιος 37/2017 του ΕΦΚΑ παρέχει οδηγίες για θέματα διαδοχικής ασφάλισης 20 Οκτωβρίου 2017
ΠΟΛ 1159/2017-Ρυθμίσεις σχετικά με τα νομικά πρόσωπα που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών στη ΔΟΥ χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης 12 Οκτωβρίου 2017
Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας καταβολής εισφορών Β΄Εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ 09 Οκτωβρίου 2017
ΠΟΛ 1156/2017-Κοινοποίηση των διατάξεων περί επιβολής τέλους επιτηδεύματος 06 Οκτωβρίου 2017
Το ΤΜΕΔΕ εξετάζει θετικά το αίτημα της Ένωσης για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Ταμείου κατά την ημέρα Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2017
ΠΟΛ 1150/2017-Διευκρινίσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ 04 Οκτωβρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον ΕΦΚΑ για άδικο καταλογισμό Πράξεων Επιβολής Εισφορών και Προστίμων σε εργολήπτες δημοσίων έργων 03 Οκτωβρίου 2017