Εγκύκλιος 4/2018 ΕΦΚΑ για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά 24 Ιανουαρίου 2018
ΠΟΛ 1009/2018 Ρυθμίσεις σχετικές με θέματα ΦΠΑ 19 Ιανουαρίου 2018
ΠΟΛ 1222 Σημαντική τροποποίηση της απόφασης για το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής 12 Ιανουαρίου 2018
ΠΟΛ 1216 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ακινήτων που έχουν υποστεί ζημίες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη Δυτική Αττική 12 Ιανουαρίου 2018
ΠΟΛ 1223/2017 Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ σε 120 δόσεις 03 Ιανουαρίου 2018
Υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση 120 δόσεων των οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία 03 Ιανουαρίου 2018
ΠΟΛ 1214/2017 Καθορισμός της διαδικασίας για την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης για φορολογικές παραβάσεις 29 Δεκεμβρίου 2017
Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας παρέχει οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού 29 Δεκεμβρίου 2017
Απάντηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο ερώτημα της Ένωσης σχετικά με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ στις δημόσιες συμβάσεις έργων 29 Δεκεμβρίου 2017
Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους παρέχει διευκρινίσεις για τις κρατήσεις στις πληρωμές λογαριασμών δημοσίων έργων 22 Δεκεμβρίου 2017