Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών και νομικών προσώπων 30 Ιουνίου 2017
Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών παρέχει οδηγίες για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και πληρωμή των δημοσίων δαπανών 16 Ιουνίου 2017
ΠΟΛ 1080/2017-Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία κήρυξης οφειλέτη σε πτώχευση 14 Ιουνίου 2017
ΠΟΛ 1079/2017-Παραγεγραμμένες απαιτήσεις από δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη προσωπικών εταιρειών ή ΕΠΕ 13 Ιουνίου 2017
Ανακοίνωση για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2017 του τ. ΤΣΜΕΔΕ 02 Ιουνίου 2017
Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών προσδιορίζει τον τύπο της οριστικής πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ 30 Μαΐου 2017
Η ΑΑΔΕ παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ 22 Μαΐου 2017
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης θέτει σε δημόσια κρίση σχέδια των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 19 Μαΐου 2017
Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ για τις βεβαιώσεις εισφορών έτους 2016 για φορολογική χρήση 19 Μαΐου 2017
ΠΟΛ 1068/2017-Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών 09 Μαΐου 2017