Η αναδρομική διαγραφή των ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΜΕΔΕ ισχύει από την ημερομηνία διαγραφής τους από το ΤΕΕ σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας 27 Μαρτίου 2018
Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης από την ΕΑΑΔΗΣΥ προς διαβούλευση 23 Μαρτίου 2018
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση 21 Μαρτίου 2018
Εγκύκλιος 16/2018 ΕΦΚΑ για την αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων του πρώην ΤΣΜΕΔΕ από την ιδιότητα του μηχανικού 21 Μαρτίου 2018
ΠΟΛ 1045 Σημαντικές οδηγίες για τις βεβαιώσεις αποδοχών, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και βεβαιώσεις εισοδημάτων 16 Μαρτίου 2018
ΠΟΛ 1044 προσδιορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου Ε3 για την κατάσταση των οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα 15 Μαρτίου 2018
ΠΟΛ 1035/2018 Διευκρινίσεις για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου 06 Μαρτίου 2018
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τη χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης σε μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και σε ανέργους 02 Μαρτίου 2018
ΠΟΛ 1033/2018 Παράταση προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων 01 Μαρτίου 2018
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή εργασία 23 Φεβρουαρίου 2018