ΦΕΚ 115Α/2018 ΠΝΠ για την παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά 04 Ιουλίου 2018
Εγκύκλιος 29/2018 ΕΦΚΑ περί μείωσης εισφοράς ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης 04 Ιουλίου 2018
ΠΟΛ 1121/2018 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών και νομικών προσώπων 29 Ιουνίου 2018
ΠΟΛ 1114/2018 Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ έργων κοινού αμυντικού προγράμματος Ελλάδας ΗΠΑ 26 Ιουνίου 2018
ΠΟΛ 1117/2018 παρέχει διευκρινίσεις για την κεφαλοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος 26 Ιουνίου 2018
Παραλαβή κάρτας κατασκηνωτή β/ γ/ δ περιόδου 2018 22 Ιουνίου 2018
ΕΦΚΑ Ανάρτηση ειδοποιητηρίων αναδρομικών εισφορών α΄εξαμήνου 2013 22 Ιουνίου 2018
ΠΟΛ 1116/2018 για τη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ 20 Ιουνίου 2018
ΦΕΚ 2046/2018 Υπουργική απόφαση για το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων 20 Ιουνίου 2018
Εγκύκλιος 25 ΕΦΚΑ για το χαρακτηρισμό των ασφαλιστικών οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης 08 Ιουνίου 2018