ΠΟΛ 1150/2017-Διευκρινίσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ 04 Οκτωβρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον ΕΦΚΑ για άδικο καταλογισμό Πράξεων Επιβολής Εισφορών και Προστίμων σε εργολήπτες δημοσίων έργων 03 Οκτωβρίου 2017
ΠΟΛ 1146/2017-Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί των διατάξεων περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων 29 Σεπτεμβρίου 2017
Ηλεκτρονική πληρωμή παλαιών ασφαλιστικών εισφορών τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 28 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ 1142/2017-Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ 28 Σεπτεμβρίου 2017
Η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 26 Σεπτεμβρίου 2017
Εγκύκλιος 33/2017 ΕΦΚΑ περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος 21 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ 1139/2017 Επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 15 Σεπτεμβρίου 2017
Γνώμη 35/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ επί του σχεδίου νόμου για τις συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας 13 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ 1126/2017-Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου 01 Σεπτεμβρίου 2017