ΠΟΛ 1071 Καθορισμός του τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων οφειλών στη ΔΟΥ με τη χρήση καρτών πληρωμής 25 Απριλίου 2018
Το ΤΜΕΔΕ ζητά από τους εργολήπτες την επικαιροποίηση των στοιχείων τους στο Ταμείο 20 Απριλίου 2018
ΠΟΛ 1072 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 και κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018 19 Απριλίου 2018
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τις ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών και διαχειριστών 18 Απριλίου 2018
Εγκύκλιος για τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν το ποσό των 50.000 ευρώ 17 Απριλίου 2018
ΠΟΛ 1069 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 16 Απριλίου 2018
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας για την αναγγελία των τεχνικών ασφαλείας 13 Απριλίου 2018
ΠΟΛ 1063 Πληροφόρηση της φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών 05 Απριλίου 2018
Εγκύκλιος 4/2018 του Υπουργείου Υποδομών για το συντελεστή τκ του Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών 30 Μαρτίου 2018
ΠΟΛ 1057 Τύπος και περιεχόμενο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 30 Μαρτίου 2018