ΠΟΛ 1173/2017-Καθορισμός κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς 22 Νοεμβρίου 2017
ΠΟΛ 1175/2017-Διευκρινίσεις για θέματα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας 21 Νοεμβρίου 2017
ΠΟΛ 1172/2107-Διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα των τροποποιητικών δηλώσεων 15 Νοεμβρίου 2017
ΠΟΛ 1171/2017 Διευκρινίσεις για την έκπτωση φόρου για οικοδομικές επιχειρήσεις 15 Νοεμβρίου 2017
Απάντηση της ΑΑΔΕ στο αίτημα της Ένωσης για άρση των δυσμενών προϋποθέσεων για έκδοση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης 15 Νοεμβρίου 2017
Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης 10 Νοεμβρίου 2017
Υπουργική απόφαση για την τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών 09 Νοεμβρίου 2017
Το ΤΕΙ Πειραιά ακύρωσε τη διενέργεια του διαγωνισμού μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης 01 Νοεμβρίου 2017
Εγκύκλιος 39/2017 του ΕΦΚΑ για την παραγραφή αξιώσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές 24 Οκτωβρίου 2017
Νέα παράταση προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών 2016 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ 20 Οκτωβρίου 2017