Εγκύκλιος 33/2017 ΕΦΚΑ περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος 21 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ 1139/2017 Επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 15 Σεπτεμβρίου 2017
Γνώμη 35/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ επί του σχεδίου νόμου για τις συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας 13 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ 1126/2017-Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου 01 Σεπτεμβρίου 2017
Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την καταβολή Δωροσήμου β΄τετραμήνου 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους 01 Σεπτεμβρίου 2017
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την εργοδοτική εισφορά ποσού 20 ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων 30 Αυγούστου 2017
ΠΟΛ 1132/2017-Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή φόρου εισοδήματος 29 Αυγούστου 2017
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας παρέχει οδηγίες για την πρόληψη της μόλυνσης εργαζομένων από τον ιό του Δυτικού Νείλου 10 Αυγούστου 2017
Διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ 04 Αυγούστου 2017
Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων για τον προσδιορισμό της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία 04 Αυγούστου 2017