Εγκύκλιος 25 ΕΦΚΑ για το χαρακτηρισμό των ασφαλιστικών οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης 08 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ για παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης συμψηφισμού εισφορών 04 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση του ΣΕΠΕ για παράταση προθεσμίας υποχρεωτικής αναγγελίας Τεχνικών Ασφαλείας μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας 04 Ιουνίου 2018
Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τη χορήγηση και χρήση ασφαλιστικών βιβλιαρίων 01 Ιουνίου 2018
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2018 για μη μισθωτούς ασφαλισμένους 31 Μαΐου 2018
ΠΟΛ 1092 Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων 25 Μαΐου 2018
Υπουργική απόφαση για τη χρηματοδότηση των Δήμων και των ΔΕΥΑ Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 15 Μαΐου 2018
Εγκύκλιος 23 ΕΦΚΑ για την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές 15 Μαΐου 2018
Εγκύκλιος 21/2018 ΕΦΚΑ για την εκκαθάριση εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων 08 Μαΐου 2018
Εγκύκλιος 20/2018 ΕΦΚΑ για την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη 07 Μαΐου 2018