Σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης του ΟΡΙΖΩΝ 2020 από τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις 04 Απριλίου 2014
Τεχνικός οδηγός χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης από το Ταμείο Συνοχής 01 Απριλίου 2014
Το Ευρωπαϊκό "Connect and Construct" ζητά πιλοτικά έργα συμμετοχής. 31 Μαρτίου 2014
Εκδόθηκε το ISO 55000 "Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων" 31 Μαρτίου 2014
Ψηφίστηκε οδηγία για ηλεκτρονική τιμολόγηση των δημοσίων έργων 13 Μαρτίου 2014
Σημαντικές επιχειρηματικές δυνατότητες μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα 13 Φεβρουαρίου 2014
Ευρωπαϊκές κινήσεις για την κρατική συμμετοχή στα έργα σύμπραξης 13 Φεβρουαρίου 2014
Η Κομισιόν υϊοθέτησε τις νέες οδηγίες έργων που ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο 12 Φεβρουαρίου 2014
Το Μ.Ε.Ε.Π. αναφέρεται ονομαστικά στην νέα οδηγία για τα έργα 24 Ιανουαρίου 2014
Νέα δέσμη μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις - Ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο το πακέτο οδηγιών (κλασσική- εξαιρούμενων τομέων – συμβάσεων παραχώρησης) 17 Ιανουαρίου 2014