Η FIEC ανακοινώνει : The Construction Industry In Figures 02 Ιουλίου 2014
Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις, ανακοινώνει η FIEC 17 Ιουνίου 2014
Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά έργα 13 Ιουνίου 2014
Η Κοινότητα λαμβάνει μέτρα για την αυξημένη προστασία των εμπορικών πρακτικών 03 Ιουνίου 2014
Κοινοτική επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ 28 Μαΐου 2014
Νέοι κανόνες επιδοτήσεων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την Κοινότητα 26 Μαΐου 2014
Παρουσίαση Σύνοψης της νέας Οδηγίας Έργων-Προμηθειών 23 Μαΐου 2014
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση 15 Μαΐου 2014
Κοινοτική δημόσια διαβούλευση για την πολιτική ενεργειακής αποδοτικότητας 15 Απριλίου 2014
Το δικαίωμα στο καθαρό νερό και την αποχέτευση - Η πρώτη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 11 Απριλίου 2014