Η Κοινότητα λαμβάνει μέτρα για την αυξημένη προστασία των εμπορικών πρακτικών 03 Ιουνίου 2014
Κοινοτική επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ 28 Μαΐου 2014
Νέοι κανόνες επιδοτήσεων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την Κοινότητα 26 Μαΐου 2014
Παρουσίαση Σύνοψης της νέας Οδηγίας Έργων-Προμηθειών 23 Μαΐου 2014
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση 15 Μαΐου 2014
Κοινοτική δημόσια διαβούλευση για την πολιτική ενεργειακής αποδοτικότητας 15 Απριλίου 2014
Το δικαίωμα στο καθαρό νερό και την αποχέτευση - Η πρώτη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 11 Απριλίου 2014
Σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης του ΟΡΙΖΩΝ 2020 από τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις 04 Απριλίου 2014
Τεχνικός οδηγός χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης από το Ταμείο Συνοχής 01 Απριλίου 2014
Το Ευρωπαϊκό "Connect and Construct" ζητά πιλοτικά έργα συμμετοχής. 31 Μαρτίου 2014