Ενημερωτική ημερίδα στο Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ευβοίας 22 Νοεμβρίου 2016
Ενημερωτική ημερίδα στο Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας 08 Νοεμβρίου 2016
Πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την κατάρτιση μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικά φαινόμενα ή φυσικές καταστροφές-Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και την 31.10.2016 31 Οκτωβρίου 2016
Ενημερωτική ημερίδα του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου 25 Οκτωβρίου 2016
Παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομίας στο αίτημα της Ένωσης για πληρότητα των πιστοποιητικών του ΓΕΜΗ 21 Οκτωβρίου 2016
Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας σε νέα έδρα 12 Οκτωβρίου 2016
Την πληρότητα των πιστοποιητικών των νομικών προσώπων που εκδίδονται από το ΓΕΜΗ ζητά η Ένωση από το Υπουργείο Οικονομίας 30 Σεπτεμβρίου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Πάργας για διαγωνισμό που αποκλείει τη συμμετοχή των εργοληπτικών επιχειρήσεων 26 Ιουλίου 2016
Απάντηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου στη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου 15 Ιουνίου 2016
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Θηβαίων για διαγωνισμό έργου, που προκηρύσσεται ως προμήθεια και επιπλέον απαιτείται ISO για τους συμμετέχοντες 10 Ιουνίου 2016