Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Εύβοιας σε νέα έδρα 08 Μαΐου 2017
Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κομοτηνής για την τριετία 2017-2020 05 Μαΐου 2017
Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Δ.Θεσσαλίας για την τριετία 2017-2020 05 Μαΐου 2017
Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Έβρου για την τριετία 2017-2020 05 Μαΐου 2017
Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Σερρών για την τριετία 2017-2020 04 Μαΐου 2017
Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ευβοίας για την τριετία 2017-2020 28 Απριλίου 2017
Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Φθιώτιδας για την τριετία 2017-2020 28 Απριλίου 2017
Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Μεσσηνίας για την τριετία 2017-2020 28 Απριλίου 2017
Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας για την τριετία 2017-2020 28 Απριλίου 2017
Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου για την τριετία 2017-2020 28 Απριλίου 2017