Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Μετσόβου για έργο που προκηρύσσεται ως προμήθεια 13 Ιουλίου 2017
Ανάκληση επιπλέον όρου διακήρυξης από τον Δήμο Λευκάδας μετά από παρέμβαση της Ένωσης 06 Ιουλίου 2017
Διαμαρτυρία στο Δήμαρχο Λαμιέων για δημοπράτηση έργου ως προμήθεια 05 Ιουλίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Λευκάδος για επιπλέον όρους σε διακήρυξη διαγωνισμού 30 Ιουνίου 2017
Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Ιωαννιτών για καλούμενες τάξεις και κατηγορίες πτυχίων σε διακήρυξη έργου 08 Ιουνίου 2017
Σε νέα έδρα το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηλείας 09 Μαΐου 2017
Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Εύβοιας σε νέα έδρα 08 Μαΐου 2017
Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κομοτηνής για την τριετία 2017-2020 05 Μαΐου 2017
Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Δ.Θεσσαλίας για την τριετία 2017-2020 05 Μαΐου 2017
Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Έβρου για την τριετία 2017-2020 05 Μαΐου 2017