Η Ένωση ζητά από το Δήμαρχο Ιωαννιτών την απαλοιφή από τις διακηρύξεις των επιπλέον όρων για την απόδειξη της πιστοληπτικής ικανότητας των διαγωνιζομένων 16 Ιανουαρίου 2018
Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου για υπερβολικούς όρους σε διακηρύξεις διαγωνισμών του Δήμου Ιωαννιτών 28 Δεκεμβρίου 2017
Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης ζητά από τις υπηρεσίες το Πρόγραμμα Έργων 2018 για να ενημερώσει τα μέλη του 21 Δεκεμβρίου 2017
Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου προς το Δήμο Μετσόβου μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης 08 Δεκεμβρίου 2017
Ψήφισμα του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης για το θάνατο του Γεωργίου Παπαδάκη 16 Νοεμβρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης για διακήρυξη διαγωνισμού που δεν καλούνται πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 15 Νοεμβρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς την Περιφέρεια Ηπείρου για αδιαφανείς όρους στη διακήρυξη διαγωνισμού 14 Νοεμβρίου 2017
Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για απευθείας αναθέσεις έργων 13 Νοεμβρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμαρχο Μετσόβου για απευθείας αναθέσεις εργασιών 08 Νοεμβρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑ Χαλκίδος με αίτημα την απαλοιφή των υπερβολικών απαιτήσεων από τη διακήρυξη για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ 01 Νοεμβρίου 2017