Ψήφισμα του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης για το θάνατο του Γεωργίου Παπαδάκη 16 Νοεμβρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης για διακήρυξη διαγωνισμού που δεν καλούνται πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 15 Νοεμβρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς την Περιφέρεια Ηπείρου για αδιαφανείς όρους στη διακήρυξη διαγωνισμού 14 Νοεμβρίου 2017
Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για απευθείας αναθέσεις έργων 13 Νοεμβρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμαρχο Μετσόβου για απευθείας αναθέσεις εργασιών 08 Νοεμβρίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑ Χαλκίδος με αίτημα την απαλοιφή των υπερβολικών απαιτήσεων από τη διακήρυξη για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ 01 Νοεμβρίου 2017
Την απαλοιφή των απαιτήσεων για ISO από τη διακήρυξη για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος εκσυγχρονισμού των εργοληπτικών επιχειρήσεων ζητά η Ένωση από το Δήμαρχο Νικολάου Σκουφά 25 Οκτωβρίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τον πόρο 6‰ στις πληρωμές λογαριασμών δημοσίων έργων 20 Οκτωβρίου 2017
Σεμινάρια ΠΕΔΜΕΔΕ για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες στη Λιβαδειά στις 04 Νοεμβρίου 2017 06 Οκτωβρίου 2017
Σεμινάρια ΠΕΔΜΕΔΕ για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες στο Βόλο στις 12 Νοεμβρίου 2017 (12.00 - 16.00) 03 Οκτωβρίου 2017