Επιστολή της Ένωσης προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για απαράδεκτες διαδικασίες σε διαγωνισμό και παράνομες ενέργειες κατά των εργοληπτών δημοσίων έργων 22 Σεπτεμβρίου 2017
Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου προς το Δήμο Ρόδου για απευθείας αναθέσεις 01 Σεπτεμβρίου 2017
Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Μετσόβου για απευθείας ανάθεση έργου 11 Αυγούστου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τη ΔΕΥΑ Λαμίας για διαγωνισμό που δεν καλούνται πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ 07 Αυγούστου 2017
Η Ένωση καταγγέλλει κάθε παράνομη ενέργεια κατά των μελών της μετά το διαγωνισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 28 Ιουλίου 2017
Ανακοίνωση - Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Μαγνησίας για τα επεισόδια εις βάρος εργοληπτών μελών της Ένωσης 26 Ιουλίου 2017
Επιστολή της Ένωσης προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για βιαιότητες σε διαγωνισμό δημοσίου έργου 21 Ιουλίου 2017
Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ζητά από το Δήμα Ιωαννιτών την επίλυση των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στην κατάρτιση των καταλόγων ενδιαφερομένων για τις απευθείας αναθέσεις έργων 13 Ιουλίου 2017
Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Μετσόβου για έργο που προκηρύσσεται ως προμήθεια 13 Ιουλίου 2017
Ανάκληση επιπλέον όρου διακήρυξης από τον Δήμο Λευκάδας μετά από παρέμβαση της Ένωσης 06 Ιουλίου 2017