Κατάλογοι τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ 04 Νοεμβρίου 2016
Κατάλογος προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ 21 Οκτωβρίου 2016
Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού στην περιοχή Spitalle, στο Δυρράχιο 14 Οκτωβρίου 2016
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τον κατασκευαστικό κλάδο στην Κύπρο 05 Αυγούστου 2016
Οδηγίες του ΙΚΑ για την καταβολή δωρόσημου Β΄τετραμήνου 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους 28 Ιουλίου 2016
Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία 22 Ιουλίου 2016
Υπουργείο Εργασίας-Οδηγίες για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα 10 Ιουνίου 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Ισραήλ για συνεργασία κατασκευαστικών εταιρειών για έργα στο Ισραήλ 03 Ιουνίου 2016
Έγγραφο του ΙΚΑ σχετικά με την καταβολή Δωρόσημου Πάσχα 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους 05 Μαΐου 2016
Κανονισμός της ΕΕ για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά 20 Απριλίου 2016