Τρέχουσες προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών στην πΓΔΜ 19 Μαΐου 2017
Διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής του ΕΒΕΑ και του ΣΕΒ στη Γεωργία 07 Απριλίου 2017
Ανασκόπηση 372 ΕΤΕΠ από τον ΕΛΟΤ-Υποβολή σχολίων ως την 24.03.2017 10 Μαρτίου 2017
Κατάλογος τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ 10 Μαρτίου 2017
Προσχέδιο υπουργικής απόφασης για το περιεχόμενο του μητρώου έργου 25 Ιανουαρίου 2017
Προκήρυξη διαγωνισμού για την παραχώρηση του τερματικού σταθμού συνδυασμένων μεταφορών στα Τίρανα 18 Ιανουαρίου 2017
Προκηρύξεις διαγωνισμών έργων εθνικής κλίμακας στην Αρμενία 17 Ιανουαρίου 2017
Μετατίθεται για την 02.04.2017 η έναρξη ισχύος του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016-ΦΕΚ 4007Β/2016 16 Δεκεμβρίου 2016
Κατάλογος προκηρύξεων κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία 25 Νοεμβρίου 2016
Κατάλογος τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ από 4 έως 17 Νοεμβρίου 2016 22 Νοεμβρίου 2016