Διαγωνισμός του ΟΛΠ - Υποβολή προσφορών μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2018 10 Αυγούστου 2018
Διαγωνισμός του ΟΛΠ - Υποβολή προσφορών έως 23 Αυγούστου 2018 10 Αυγούστου 2018
Ο ΟΛΠ ακύρωσε το διαγωνισμό της 06.08.2018 08 Αυγούστου 2018
Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών του Υπουργείου Εξωτερικών 03 Αυγούστου 2018
Δημοσίευση πρόσκλησης της πΓΔΜ για την κατασκευή σιδηροδρομικών υποδομών 03 Αυγούστου 2018
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την καταβολή Δωρόσημου Β τετραμήνου 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους 03 Αυγούστου 2018
Διαγωνισμός του ΟΛΠ-Πρώτο στάδιο παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών την 10.09.2018 02 Αυγούστου 2018
Διαγωνισμός του ΟΛΠ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 06.08.2018 02 Αυγούστου 2018
Διαγωνισμός του ΟΛΠ - Υποβολή προσφορών μέχρι 20 Αυγούστου 2018 27 Ιουλίου 2018
Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις προδιαγραφές εισαγωγής δομικών υλικών και τσιμέντου 25 Ιουλίου 2018