Κρούσματα εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων στην γερμανική αγορά 29 Μαΐου 2017
Ετήσια έκθεση ΕΕ για την Αναπτυξιακή Συνεργασία με την Τυνησία 19 Μαΐου 2017
Τρέχουσες προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών στην πΓΔΜ 19 Μαΐου 2017
Διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής του ΕΒΕΑ και του ΣΕΒ στη Γεωργία 07 Απριλίου 2017
Ανασκόπηση 372 ΕΤΕΠ από τον ΕΛΟΤ-Υποβολή σχολίων ως την 24.03.2017 10 Μαρτίου 2017
Κατάλογος τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ 10 Μαρτίου 2017
Προσχέδιο υπουργικής απόφασης για το περιεχόμενο του μητρώου έργου 25 Ιανουαρίου 2017
Προκήρυξη διαγωνισμού για την παραχώρηση του τερματικού σταθμού συνδυασμένων μεταφορών στα Τίρανα 18 Ιανουαρίου 2017
Προκηρύξεις διαγωνισμών έργων εθνικής κλίμακας στην Αρμενία 17 Ιανουαρίου 2017
Μετατίθεται για την 02.04.2017 η έναρξη ισχύος του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016-ΦΕΚ 4007Β/2016 16 Δεκεμβρίου 2016