ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

για την τριετία 2017-2020

 

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΡΟΥΤΣΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ