ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

για την τριετία 2014-2017


Πρόεδρος
: ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιπρόεδρος : ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Γεν. Γραμματέας : ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ταμίας : ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας : ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Αναπλ. Ταμίας : ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Μέλη : ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΟΧΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΜΙΧΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ