ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

για την τριετία 2017-2020


Πρόεδρος
: ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αντιπρόεδρος : ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γεν. Γραμματέας : ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ταμίας : ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας : ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Αναπλ. Ταμίας : ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Μέλη : ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΙΟΧΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΤΣΙΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

        ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ