Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Ωρωπού μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητά από το Δήμο Ωρωπού να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς αποκατάσταση της νομιμότητας σε σχέση με το διαγωνισμό για τους όρους του οποίου είχε διαμαρτυρηθεί η Ένωση