Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ για επιστροφή χρημάτων από εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017

Την 02.08.2018 πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το ποσό της επιστροφής που είχε προκύψει από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ. 

Ασφαλισμένοι που δεν έχουν δηλώσει αριθμό λογαριασμού θα πρέπει άμεσα να καταχωρήσουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ  τα στοιχεία του λογαριασμού τους ή να μεταβούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών υποβάλλοντας αντίγραφο λογαριασμού έως 29.08.2018.

Η πίστωση αυτών των λογαριασμών θα πραγματοποιηθεί την 31.08.2018