Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ παρέχει αριθμητικά δεδομένα δηλώσεων αυθαίρετης δόμησης στο Μάτι Αττικής

Το ΤΕΕ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοινώνει στατιστικά στοιχεία αυθαίρετης δόμησης στην περιοχή Μάτι Αττικής.