«ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 12,5 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύουμε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο ανακοινώνεται η έγκριση ένταξης Πράξεων Δήμων συνολικού ύψους 12.492.412,05 ευρώ με τη συμμετοχή των Δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 5.054.460,17 ευρώ.